Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Osoba na stanowisku Animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego zajmuje się organizacją czasu wolnego osób w różnym wieku, przebywających w ośrodkach wczasowych, turystycznych, sanatoryjnych, itp.

Jej praca polega na planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu zajęć animacyjnych (sportowych, plastycznych, teatralnych, muzycznych) oraz imprez rekreacyjno-sportowych, sprzyjających wypoczynkowi, wzmacnianiu zdrowia i osiąganiu dobrej kondycji psychofizycznej.

Może podejmować działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia w różnych placówkach, środowiskach i społecznościach lokalnych, np. świetlicach środowiskowych, klubach sportowych, domach kultury, centrach odnowy biologicznej itp.

Zakres obowiązków Animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego

  • profesjonalne planowanie i organizacja różnych form spędzania czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku, dla różnych grup wiekowych: gości ośrodków turystycznych, wczasowych, sanatoryjnych, hoteli i innych obiektów rekreacyjnych i sportowych
  • tworzenie scenariuszy i programów zajęć animacyjnych dla różnych grup wiekowych
  • zapewnianie gościom rozrywki w postaci zorganizowanego programu animacyjnego, uwzględniającego ich preferencje, stan zdrowia, zainteresowania oraz możliwości, jakie stwarza dany region (turystyczne, sportowe)
  • organizowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych dla osób odwiedzających dane miejsce (region) w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, służbowych,
  • organizowanie zajęć tematycznych (rekreacyjnych, sportowych, rozrywkowych) dla różnych grup wiekowych
  • wspieranie osób w różnym wieku w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym: organizowanie i prowadzenie gier, zabaw, konkursów itp.
  • prowadzenie zajęć z dziećmi (sportowych, plastycznych, edukacyjnych), podczas kolonii i obozów
  • prowadzenie animacji z dziećmi podczas urodzin, przyjęć okolicznościowych itp.;
  • czynne promowanie atrakcji i walorów danego regionu oraz różnorodnych form aktywnego spędzania czasu;
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii oraz ochrony środowiska.

Zarobki w branży dla Animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego

W przypadku animatorów - najemników, pracujących na umowę o pracę lub umowę zlecenie wynagrodzenia wahają się od najniższej krajowej do ok. 3,5 tys. złotych na miesiąc. Czasem animatorzy pracują w kilku miejscach / ośrodkach / placówkach za wynegocjowaną stawkę godzinową. Zdarza się, że animatorzy czasu wolnego prowadzą własną działalność gospodarczą i świadczą usługi dla wielu podmiotów - wówczas przychody z tytułu ich pracy mogą być dużo wyższe.


Komentarze (0)

No comments found