Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Praca Animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego polega na planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu zajęć animacyjnych (sportowych, plastycznych, teatralnych, muzycznych) oraz imprez rekreacyjno-sportowych, sprzyjających wypoczynkowi, wzmacnianiu zdrowia i osiąganiu dobrej kondycji psychofizycznej.

Może podejmować działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia w różnych placówkach, środowiskach i społecznościach lokalnych, np. świetlicach środowiskowych, klubach sportowych, domach kultury, centrach odnowy biologicznej.

Zakres obowiązków Animatora rekreacji:

  • profesjonalne planowanie i organizacja różnych form spędzania czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku, dla różnych grup wiekowych: gości ośrodków turystycznych, wczasowych, sanatoryjnych, hoteli i innych obiektów rekreacyjnych i sportowych
  • tworzenie scenariuszy i programów zajęć animacyjnych dla różnych grup wiekowych
  • zapewnianie gościom rozrywki w postaci zorganizowanego programu animacyjnego, uwzględniającego ich preferencje, stan zdrowia, zainteresowania oraz możliwości, jakie stwarza dany region (turystyczne, sportowe)
  • organizowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych dla osób odwiedzających dane miejsce (region) w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, służbowych,
  • organizowanie zajęć tematycznych (rekreacyjnych, sportowych, rozrywkowych) dla różnych grup wiekowych
  • wspieranie osób w różnym wieku w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym: organizowanie i prowadzenie gier, zabaw, konkursów itp.
  • prowadzenie zajęć z dziećmi (sportowych, plastycznych, edukacyjnych), podczas kolonii i obozów
  • prowadzenie animacji z dziećmi podczas urodzin, przyjęć okolicznościowych itp.;
  • czynne promowanie atrakcji i walorów danego regionu oraz różnorodnych form aktywnego spędzania czasu;
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii oraz ochrony środowiska.


Zarobki w branży dla Animatora rekreacji

W przypadku animatorów - najemników, pracujących na umowę o pracę lub umowę zlecenie wynagrodzenia wahają się od najniższej krajowej do ok. 3,5 tys. złotych na miesiąc. Czasem animatorzy pracują w kilku miejscach / ośrodkach / placówkach za wynegocjowaną stawkę godzinową.

Zdarza się, że animatorzy czasu wolnego prowadzą własną działalność gospodarczą i świadczą usługi dla wielu podmiotów - wówczas przychody z tytułu ich pracy mogą być dużo wyższe.


Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Osoba na stanowisku Animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego zajmuje się organizacją czasu wolnego osób w różnym wieku, przebywających w ośrodkach wczasowych, turystycznych, sanatoryjnych, itp.

Powiązane zawody
Total 17 items.

Psycholog

Psycholog jest specjalistą, który zajmuje się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych, świadomością, stanami emocjonalnymi i...

Pielęgniarka

Pielęgniarka opiekuje się pacjentem, jest odpowiedzialna za odpowiednie dawkowanie leków, płynów, zajmuje się osobami, którym...

Rezydent

Rezydent jest pracownikiem biura turystycznego, oddelegowanym do wybranego kraju w celu sprawowania opieki nad turystami...

Instruktor nauki jazdy

Instruktor nauki jazdy jest osobą, która ma nas przekonać, że pojazd ma służyć człowiekowi, a...

Nauczyciel

Nauczyciel to specjalista przygotowany do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach różnego szczebla, placówkach wychowawczych, instytucjach...

Guwernantka

Guwernantka to domowa nauczycielka. Nie należy jej jednak mylić z opiekunką do dziecka, bo jest...

Asystent (opiekun) osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej to pracownik, dzięki któremu życie i samopoczucie wielu osób może się diametralnie...
Komentarze (0)
No comments found