Audiofonolog

Audiofonolog zajmuje się różnymi aspektami uszkodzeń słuchu oraz ich konsekwencjami, diagnozuje czynności narządu słuchu i równowagi oraz określa neurologiczne uwarunkowania rozwoju procesu komunikatywnego oraz poznawczego stosując metody wspomagania słuchu, równowagi, mowy. Dobiera i konserwuje aparaty słuchowe, prowadzi rehabilitację w/w zaburzeń, współpracuje z otolaryngologami, audiologami i foniatrami oraz surdologopedami.

W swojej pracy Audiofonolog zajmuje się takimi zagadnieniami, jak:

  • wykonywanie i wstępna interpretacja diagnostycznych badań audiologicznych i elektrofizjologicznych pacjentów z uszkodzeniami słuchu, równowagi i mowy;
  • określanie relacji miedzy upośledzeniem słuchu a zaburzeniami osobowości i dysfunkcjami rozwojowymi a w szczególności problemami emisji i percepcji mowy w powiązaniu ze stanem narządu słuchu;
  • dokonywanie oceny obwodowych zaburzeń równowagi;
  • konsultowanie wyników badań audiologicznych z otolaryngologami, audiologami i foniatrami oraz surdologopedami;
  • wykonywanie badań śródoperacyjnych i pooperacyjnych;
  • diagnozowanie aparatu słuchu i równowagi;
  • prowadzenie rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju uszkodzenia narządu słuchu i procesu komunikatywnego;
  • dobór aparatów słuchowych dla pacjentów z uszkodzeniami słuchu;
  • nadzór nad eksploatacją i konserwacją aparatów słuchowych oraz posługiwanie się ich systemami oprogramowania

Ile zarabia Audiofonolog?

Średnia płaca na tym stanowisku wynosi 1880 zł netto.


Komentarze (0)

No comments found