Gemmolog

Gemmolog identyfikuje, bada cechy jakościowe oraz wycenia kamienie szlachetne i jubilerskie.

Praca Gemmologa to przede wszystkim:

  • przygotowanie stanowiska diagnostycznego do identyfikacji kamieni;
  • obsługiwanie urządzeń gemmologicznych przeznaczonych do badania minerałów oraz kamieni szlachetnych i jubilerskich,
  • kwalifikowanie kamieni według podziału: naturalny, syntetyczny, imitacja, naśladownictwo,
  • określanie cech jakościowych kamieni z uwzględnieniem: masy, barwy, czystości, proporcji, jakości szlifu,
  • wycena kamieni na podstawie stwierdzonych cech i stosowanych w obrocie kamieniami szlachetnymi i jubilerskimi cenników,
  • ocena przydatności kamieni do zastosowania w określonym wyrobie
  • ocena przydatności surowca (minerału) pod katem przydatności do obróbki jubilerskiej,
  • przygotowanie wyposażenia w zakresie stanowiska pracy (dobór materiałów, narzędzi, urządzeń).

Gemmolog wg serwisu Ile-zarabia.eu uzyskuje wynagrodzenie na poziomie 1680 zł, co wydaje sie niską kwota. Jednak specjaliści szacujący najdroższe kamienie, np. diamenty zarabiają zdecydowanie więcej.

Komentarze (0)

No comments found