Hydraulik

Kto wymieni w ekspresowym tempie uszczelkę, udrożni zlew, naprawi cieknący kran czy zatamuje uciekający gaz z kuchenki? To wszystko, a także wiele więcej, zrobi dla nas hydraulik. Jego praca polega na montażu, instalacji systemów rur wodociągowych, grzewczych, gazowniczych, kanalizacyjnych. Potrafi spawać, uszczelniać rury, montować urządzenia pozwalające na kontrolę ciśnienia, temperatury oraz ilości przepływającego gazu czy wody. Odpowiedzialny jest także za ich naprawę oraz systematyczny przegląd poprawności działania. Hydraulik w swej pracy opiera się na rysunkach technicznych, dlatego konieczna jest umiejętność ich czytania.

Predyspozycje

Hydraulik musi mieć bardzo dobre zdrowie i kondycję fizyczną. Jego obowiązki często wykonywane są na zewnątrz, w wilgotnym, ciemnym, hałaśliwym, ciasnym otoczeniu – dlatego hydraulik musi mieć idealny wzrok, słuch oraz koordynację wzrokowo-ruchową i zmysł równowagi. Osoba pracująca na tym stanowisku musi umieć obsługiwać się specjalistycznym sprzętem podczas instalacji, naprawy czy rozbudowy sieci rur. Ważna jest zręczność, refleks, spostrzegawczość oraz dyscyplina, ponieważ nawet delikatne odchylenie od norm i zasad bezpieczeństwa może mieć bardzo tragiczne skutki nie tylko dla niego samego, ale także dla współpracowników i przyszłych użytkowników montowanej instalacji.

Jak zostać hydraulikiem?

Aby móc pracować jako hydraulik konieczne jest ukończenie szkoły zawodowej bądź technikum na takim kierunku. Kształcenie zawodowe trwa dwa lata, a techniczne cztery. W trakcie nauki uczeń dowiaduje się, jak funkcjonują sieci i instalacje, poznaje właściwości chemiczne i fizyczne cieczy i gazów. Jednak najwięcej nauczy się w trakcie przymusowej praktyki – doświadczony nauczyciel przekaże swemu następcy tajniki ich pracy.

Gdzie do pracy?

Obecnie w Polsce jest dużo miejsc pracy dla wykwalifikowanych hydraulików, ponieważ wielu z nich wyjechało za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia. Najczęściej pracę można znaleźć w typowej firmie hydraulicznej, jednak zauważalny jest wzrost zakładania własnych przedsiębiorstw i działanie na własną rękę.

Zarobki

Wynagrodzenie jest bardzo zróżnicowane, przede wszystkim zależy od miejsca pracy. Hydraulik zatrudniony w firmie może liczyć na średnie miesięczne zarobki rzędu 2300 - 2800 zł netto. Mając własną działalność może zarobić 4000 - 6000 złotych miesięcznie.

Komentarze (0)

No comments found