Inspektor ochrony środowiska

Inspektor ochrony środowiska dba przede wszystkim o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymania porządku, ładu i stanu środowiska w jak najbardziej niezmienionym stanie. Jest odpowiedzialny za kontrolę urządzeń chroniących środowisko, obserwację ich działania oraz eksploatacji. Inspektor musi także opracowywać instrukcje instalacji, mechanizmów i urządzeń używanych przy ochronie środowiska. W zakresie jego obowiązków jest sporządzanie dokumentacji, raportów oraz gromadzenie wszystkich wyników badań i pomiarów obecnego stanu środowiska. Inspektor jest odpowiedzialny także za organizację i działanie w akcjach zwalczania zagrożeń środowiska oraz przy usuwaniu skutków awarii przemysłowych.

Predyspozycje

Aby móc pracować jako inspektor trzeba znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Taka osoba musi mieć dobrą pamięć oraz szybko i swobodnie przyswajać informacje i zawiłość przepisów, które mogą się często zmieniać. Od inspektora wymaga się minimum dobrej znajomości jednego języka obcego, ponieważ jest on odpowiedzialny za kontakty i kontrolę przestrzegania przepisów przez różne placówki i przedsiębiorstwa, w tym zagraniczne. Inspektor musi wiedzieć, jak tworzyć dokumentację, przeglądy oraz raporty, które są podsumowaniem i wskazówkami dla osób, których praca wpływa na środowisko.

Jak zostać inspektorem ochrony środowiska?

Aby zostać inspektorem ochrony środowiska konieczne jest uzyskanie wykształcenia minimum średniego, jednak coraz częściej to osoby w wykształceniem wyższym z zakresu ochrony środowiska, biologii, BHP.

Gdzie do pracy?

Inspektor może być zatrudniony w wielu placówkach zajmujących się kontrolą przestrzegania przepisów, przede wszystkim w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, urzędach administracji państwowej, starostwach, ale także w prywatnych przedsiębiorstwach czy biurze ochrony środowiska.

Zarobki

Inspektor ochrony środowiska zarabia średnio 2500 zł brutto.

Komentarze (0)

No comments found