Lektor języka obcego

Lektor języka obcego prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych. Przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.

Zakres obowiązków Lektora języka obcego:

 • opracowywanie scenariuszy zajęć z określonego języka obcego;
 • dobór odpowiednich podręczników i multimedialnych pomocy dydaktycznych;
 • przekazywanie podstawowych informacji o kulturze kraju charakterystycznego dla danego obszaru językowego;
 • dokonywanie wstępnego pomiaru umiejętności językowych uczestników kursu;
 • dbałość o umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi i rozumienia języka żywego przez uczestników kursu;
 • umożliwienie uczestnikom kursu kontaktu z native speakerem;
 • stosowanie nowoczesnych programów nauczania oraz dobór multimedialnych metod zapewniających szybkie opanowanie języka obcego;
 • przekazywanie kolejnych porcji materiału nauczania języka obcego;
 • przeprowadzanie ćwiczeń takich jak: odgrywanie ról, rozmowy w formie wywiadu, luki informacyjne, gry, ankiety, praca w parach itp.;
 • przeprowadzanie testów kontrolnych, które dają możliwość sprawdzenia swoich postępów i są wskazówką do dalszej nauki;
 • przeprowadzanie po każdym semestrze egzaminów, którego zaliczenie umożliwia rozpoczęcie nauki na kolejnym etapie zaawansowania;
 • przekazywanie uczestnikom raportów postępów z opisową oceną dotychczasowych osiągnięć i wskazówkami do dalszej nauki;
 • udzielanie konsultacji i pomocy w nadrobieniu zaległości szkole lub przez Internet;
 • stałe doskonalenie swoich umiejętności językowych, poznawanie nowych metod nauczania

Ile zarabia Lektor języka obcego?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 3 613 PLN brutto. Co drugi lektor j. obcego otrzymuje pensję od 2 715 PLN do 4 996 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych lektorów j. obcego zarabia poniżej 2 715 PLN brutto. Na zarobki powyżej 4 996 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych lektorów j. obcego.

Komentarze (0)

No comments found