Nawigator lotniczy

Nawigator lotniczy jako członek załogi statku powietrznego współdziała z jego pilotem (pilotami) w nawigowaniu, tj. prowadzeniu po wyznaczonej trasie statku powietrznego od lotniska startu do lotniska zamierzonego lądowania.

Zakres obowiązków Nawigatora lotniczego:

  • aktywne asystowanie dowódcy statku powietrznego w przygotowaniu do lotu pod względem nawigacyjnym, tj. zebranie informacji meteorologicznych i nawigacyjnych, dotyczących trasy lub rejonu lotu oraz wykorzystywanych lotnisk, dokonywanie obliczeń nawigacyjnych oraz sporządzanie planu nawigacyjnego albo odpowiedniej korekty do powtarzalnego lotu i przekazywanie tych dokumentów, po akceptacji przez dowódcę statku powietrznego, służbie ruchu lotniczego;
  • uczestniczenie w przejęciu statku powietrznego do lotu od służby technicznej w zakresie kontroli sprawności wyposażenia nawigacyjnego i radiokomunikacyjnego statku, łącznie z uczestniczeniem w próbach funkcjonowania tego wyposażenia i podpisaniem odpowiednich dokumentów;
  • nastawianie podczas lotu urządzeń nawigacyjnych, określanie pozycji statku powietrznego i przekazywanie pilotowi danych niezbędnych do utrzymania lotu wzdłuż wybranej trasy, prowadzenie dziennika nawigacyjnego lotu, prowadzenie korespondencji radiotelefonicznej ze służbą ruchu lotniczego w tych etapach lotu, w których zostało to zlecone;
  • w razie potrzeby zmiany trasy lotu lub lotniska zamierzonego lądowania, dokonanie odpowiednich obliczeń nawigacyjnych i przekazanie pilotowi odpowiednich danych do skierowania statku powietrznego na zmienioną trasę;
  • wykonywanie innych czynności przewidzianych instrukcjami lotniczymi lub zleconych przez dowódcę statku powietrznego;
  • wykonywanie czynności ratowniczych określonych instrukcjami lotniczymi w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania lub wodowania czy wypadku statku powietrznego;
  • uczestniczenie w czynnościach załogi lotniczej po lotach: przekazywanie służbie technicznej uwag dotyczących działania wyposażenia nawigacyjnego i radiokomunikacyjnego, wypełnianie dokumentów operacyjnych w części dotyczącej trasy wykonanego lotu, czasów startów, lądowań, przelatywania przez znaczące punkty nawigacyjne, czasów trwania lotów, działania naziemnych urządzeń nawigacyjnych.

Ile zarabia Nawigator lotniczy?

Średnie miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 8 000 PLN brutto.

Komentarze (0)

No comments found