Oficer mechanik

Oficer mechanik sprawuje funkcję kierowniczą w dziale maszynowym statku morskiego, organizuje i nadzoruje pracę załogi maszynowej, w celu utrzymania w gotowości eksploatacyjnej silnika głównego i urządzeń pomocniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką morską.

Zakres obowiązków Oficera mechanika:

 • obsługa, konserwacja i przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń statkowych;
 • przygotowywanie specyfikacji remontowych oraz nadzór nad wykonywaniem remontów i napraw w dziale maszynowym przez załogę statku i pracowników stoczniowych;
 • utrzymywanie w ciągłej sprawności urządzeń i systemów awaryjnych statku;
 • sporządzanie zapotrzebowań na części zamienne, wyposażenie i materiały eksploatacyjne dla działu maszynowego;
 • organizacja oraz pełnienie wacht morskich importowych;
 • kontrola i przestrzeganie reżimów pracy urządzeń siłowni statku;
 • opracowywanie i prowadzenie dokumentacji działu maszynowego, wymaganej przez przepisy międzynarodowe i krajowe oraz instrukcje armatora;
 • współpraca z odpowiednimi służbami armatora w zakresie technicznej eksploatacji urządzeń siłowni statku, remontów, konserwacji, wniosków racjonalizatorskich i wynalazczości;
 • szkolenie załogi maszynowej w zakresie obsługi urządzeń, przepisów bhp i ppoż. w maszynowni statku;
 • opracowywanie założeń alarmów ćwiczebnych i udział w alarmach;
 • dokonywanie przeglądów i napraw szalup ratunkowych

Komentarze (0)

No comments found