Jakiego zawodu szukasz?

Agent morski

Współcześnie każde zawinięcie statku do portu odbywa się przy udziale wielu podmiotów. Obsługa statków w porcie to skomplikowane przedsięwzięcie, które wiąże się m.in. ze sporządzaniem i przekazaniem odpowiednim organom dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz dokonywaniem załadunków i rozładunków.

Agent morski

Usprawnianiem pobytu statków w porcie i ułatwianiem pracy armatorom zajmują się agenci morscy. Usługi agenta morskiego są jedną z najpopularniejszych usług pomocniczych świadczonych w portach całego świata.

Agent morski zwany czasami agentem statkowym lub agentem okrętowym (ang. ship’s agent) to zawód polegający na reprezentowaniu, w sposób ciągły, armatora na danym terytorium, w zakresie kompleksowej obsługi statku. Zawód jest regulowany przez Kodeks morski, a zakres zadań i czynności są ściśle określone w kontrakcie.

Obowiązki jakie wykonuje agent morski to m.in. kontakt z kapitanem statku, kontakt z zarządem portu i urzędami w celu zdobywania lub okazywania wymaganych zaświadczeń, zawieranie umów w imieniu armatora, pilnowanie formalności, koordynowanie zawinięcia statku do portu, przebywania w porcie, wypłynięciem w morze, regulacja należności armatora, czynności związane z przewozem ładunków lub pasażerów.

Osoba na tym stanowisku musi doskonale znać zasady stosowane w danym porcie. Ma ponadto obowiązek informowania armatora o podejmowanych przez siebie czynnościach i zawieranych umowach. Agent morski jest też pierwszą instancją przy rozwiązywaniu sporów, w pierwszej kolejności w sposób polubowny. W związku z tym, że agent morski w codziennej pracy uczestniczy w wymianie informacji handlowych, często staje się doradcą biznesowym armatora, którego reprezentuje.

Kto może zostać agentem morskim?

Ze względu na charakter pracy agent morski musi znać bardzo dobrze język angielski. Mile widziana jest też znajomość drugiego języka obcego. Często wymagana jest dyspozycyjność, bo praca może być świadczona w niestandardowych godzinach lub zmianowo. Ma to związek z kursowaniem statków. Ważna jest samodzielność, odporność na stres i umiejętności negocjacyjne.

Czasami jeden agent może reprezentować więcej niż jednego armatora. Wymaga to dużej elastyczności i znakomitej organizacji własnej pracy, a także umiejętności gromadzenia informacji z wielu źródeł.

Ponadto w międzynarodowym obrocie morskim wprowadzono standardy (standardy UNCTAD), według których agent morski powinien m.in. cieszyć się nieposzlakowaną opinią i wykazać się kompetencjami poświadczonymi przez co najmniej dwóch agentów cieszących się dobrą reputacją.

Jeżeli chodzi o wykształcenie to preferowane jest wykształcenie wyższe, zwłaszcza ukończenie studiów na kierunkach związanych z żeglugą morską lub takich jak logistyka, czy transport.

Wykonywanie zawodu agenta morskiego nie wymaga posiadania licencji, ani specjalnych uprawnień, ale organizowane są kursy przygotowujące do tego zawodu.

Zarobki agenta morskiego

Wynagrodzenie agentów może mieć charakter stały lub prowizyjny, zależny od ilości lub wartości zawartych umów. Kwoty zaczynają się od 6000 zł brutto. Poza pensją agent morski może liczyć na szeroki pakiet benefitów (opieka medyczna, karty sportowe, prywatne ubezpieczenie, bony zakupowe, kursy językowe i zawodowe, dofinansowanie do wakacji). Pracodawcy wyposażają agentów morskich w niezbędny sprzęt, czyli samochód służbowy, laptop i telefon.

Agent morski może występować indywidualnie, jako osoba prawna posiadająca własną działalność lub zatrudniać się w firmach działających jako agencje portowe.

Powiązane zawody

Agent celny
Agent celny
Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą.
Broker informacji
Broker informacji
Broker informacji to osoba, która wyszukuje i udostępnia informacje. Ten zawód narodził się stosunkowo niedawno w wyniku...
Broker ubezpieczeniowy
Broker ubezpieczeniowy
Broker ubezpieczeniowy to osoba pośrednicząca między klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Specjalista ten jest bard...
Coolhunter
Coolhunter
Coolhunter w tłumaczeniu oznacza analityka trendów rynkowych. W Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności znajduje si...
Dyspozytor lotniczy
Dyspozytor lotniczy
Dyspozytor lotniczy (ang. flight dispatcher) to zawód dla osób, które marzą o pracy w branży lotniczej, a z różnych powo...
Full stack developer
Full stack developer
Full stack developer to jeden z zawodów IT. Jest to specjalista, który sprawnie porusza się po wszystkich warstwach stos...
Funkcjonariusz celny / Celnik
Funkcjonariusz celny / Celnik
Funkcjonariusz celny sprawuje dozór celny oraz kontroluje obrót towarowy z zagranicą; wymierza i pobiera należności celn...
Kapitan statku morskiego
Kapitan statku morskiego
Każdy, kto oglądał film „Titanic” pamięta siwego jegomościa, który zginął trzymając się steru zamiast wsiąść do szalupy ...
Kontroler ruchu lotniczego
Kontroler ruchu lotniczego
Kontroler ruchu lotniczego jest członkiem służb kontrolnych na lotnisku. To dzięki jego pracy i zaangażowaniu codziennie...
Likwidator szkód
Likwidator szkód
Likwidator szkód odpowiada za likwidację szkód objętych polisą ubezpieczeniową. Zajmuje się prowadzeniem procesu likwida...
Nawigator lotniczy
Nawigator lotniczy
Nawigator lotniczy jako członek załogi statku powietrznego współdziała z jego pilotem (pilotami) w nawigowaniu, tj. prow...
Traffic manager
Traffic manager
Traffic manager to osoba zajmująca się dostarczeniem ruchu na strony internetowe lub w aplikacjach. Chodzi o to, by przy...
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw licencji zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wymaganych dokumentów od podmiotów ubiegających się o...

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi