Jakiego zawodu szukasz?

Urzędnik do spraw licencji

Urzędnik do spraw licencji zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wymaganych dokumentów od podmiotów ubiegających się o licencję (koncesję).

Urzędnik do spraw licencji

Osoba na tym stanowisku dokonuje ich analizy pod względem spełniania kryteriów formalnych i merytorycznych, pozwalających na przygotowanie i wydanie decyzji administracyjnej.

Obowiązki urzędnika do spraw licencji:

 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji w zakresie wymagań formalnych i merytorycznych, niezbędnych do uzyskania licencji (koncesji);
 • przyjmowanie wniosków oraz dokumentów koniecznych do wydania licencji (koncesji);
 • sprawdzanie zgodności wysokości wniesionych opłat skarbowych z wymaganymi;
 • ocena całokształtu złożonych dokumentów pod kątem możliwości wydania licencji (koncesji);
 • przygotowywanie projektu decyzji w sprawie licencji (koncesji);
 • wydawanie lub przesyłanie licencji (koncesji) wnioskodawcy;
 • ustalanie i wyegzekwowanie dokonania opłaty skarbowej za wydaną licencję (koncesję);
 • przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań, a także skarg i wniosków;
 • dokonywanie właściwych zmian i aktualizacji wydanych licencji (koncesji);
 • prowadzenie aktualnej ewidencji wydanych licencji (koncesji).

Jak zostać urzędnikiem do spraw licencji?

Warunkiem koniecznym do podjęcia pracy w zawodzie urzędnik do spraw licencji jest niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Nie ma wymogów odnośnie konkretnego wykształcenia. Na pewno ukończone studia prawnicze czy administracyjne ułatwiają pracę w tym zawodzie. Przydatne mogą być kursy i szkolenia w zakresie administracji państwowej, przepisów prawa administracyjnego.

Ile zarabia urzędnik do spraw licencji?

Wynagrodzenia na tym stanowisku wahają się od 2800 zł do 5500 zł miesięcznie.

Powiązane zawody

Agent celny
Agent celny
Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą.
Agent morski
Agent morski
Współcześnie każde zawinięcie statku do portu odbywa się przy udziale wielu podmiotów. Obsługa statków w porcie to skomp...
Asystent sędziego
Asystent sędziego
Asystent sędziego jest prawnikiem, który podejmuje się pod kierownictwem sędziego czynności administracji sądowej oraz p...
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP orzeka o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnyc...
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w za...
Inspektor budowlany
Inspektor budowlany
Inspektorzy budowlani nadzorują prace na budowach, kontrolują przestrzeganie prawa budowlanego, pozwolenia na budowę, zg...
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska dba przede wszystkim o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymania ...
Inspektor transportu drogowego
Inspektor transportu drogowego
Kto, oprócz policji, może sprawować kontrolę na polskich drogach? Odpowiedź na to pytanie na pewno znają osoby, zajmując...
Intendent
Intendent
Intendent odpowiada za wyposażenie i zaopatrzenie w sprzęt, meble, dywany, pościel i inne materiały niezbędne do eksploa...
Kasjer bankowy
Kasjer bankowy
Kasjer bankowy obsługuje rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe w obrocie krajowym i zagranicznym, w złotych i walutach ob...
Likwidator szkód
Likwidator szkód
Likwidator szkód odpowiada za likwidację szkód objętych polisą ubezpieczeniową. Zajmuje się prowadzeniem procesu likwida...
Przedstawiciel władzy samorządowej
Przedstawiciel władzy samorządowej
Przedstawiciel władzy samorządowej pełni funkcję marszałka województwa, starosty powiatowego, prezydenta miasta, burmist...
Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, prawnym i podm...
Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. BHP jest osobą, dzięki której w firmie panują bezpieczne warunki pracy i nic nie zagrażają zdrowiu praco...
Strażnik miejski
Strażnik miejski
Strażnik miejski jest przedstawicielem władz mundurowych. To pracownik samorządowy, którego zadaniem jest dbanie o bezpi...
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży marszałkowskiej zapewnia ochronę terenu i budynków zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Senatu.
Urzędnik do spraw paszportów
Urzędnik do spraw paszportów
Urzędnik do spraw paszportów przyjmuje, ewidencjonuje i rejestruje wnioski obywateli o wydanie paszportu. Realizuje wnio...
Urzędnik unijny
Urzędnik unijny
Praca w administracji Unii Europejskiej to marzenie większości studentów europeistyki i kierunków pokrewnych. Perspektyw...
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowan...

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Łódzka
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu