Jakiego zawodu szukasz?

Inspektor transportu drogowego

Kto, oprócz policji, może sprawować kontrolę na polskich drogach?

Odpowiedź na to pytanie na pewno znają osoby, zajmujące się transportem.

Inspektor transportu drogowego

Inspektor transportu drogowego jest odpowiedzialny za kontrolę pojazdu, urządzeń pomiarowo-kontrolnych, dokumentów (rejestracji oraz prawa jazdy).

Współpracuje wraz z policją, strażą graniczną, PIP, służą celną a nawet inspekcją weterynaryjną, ponieważ zadaniem ITD jest nie tylko kontrola ładunku nieożywionego, ale także dbanie o humanitarny i bezpieczny przewóz zwierząt. Ich celem nie jest karanie a budowanie świadomości na temat bezpieczeństwa na drogach, co jednak bardzo często wiąże się z wykryciem nieprawidłowości, np. brak przerwy na odpoczynek kierowcy, przeładowanie pojazdu, nieodpowiednio zabezpieczony ładunek.

Predyspozycje do zawodu

Konieczne jest posiadanie prawa jazdy kat. B oraz opcjonalnie kat. C. Kandydat musi mieć ukończone 25 lat, posiadać obywatelstwo polskie, pełnię praw oraz niekaralność. ITD musi wykazywać się także zdyscyplinowaniem, odwagą i stanowczością. W pracy czekają na niego sytuacje, które będą wymagały zachowania zimnej krwi i opanowania, jak np. odkrycie niebezpiecznych i nielegalnych materiałów. Inspektor transportu drogowego nie może być osobą podatną na korupcję. Co więcej, nie może w żadnym wypadku odstąpić od wymierzenia kary za stwierdzone nieprawidłowości. Powinien znać zasady ruchu drogowego oraz przepisy kodeksów.

Jak zostać inspektorem transportu drogowego?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, aby zostać ITD, trzeba przejść przez bardzo trudną selekcję, zdać egzaminy nie tylko teoretyczne czy praktyczne, ale także psychologiczne, na którym dużo kandydatów odpada. Konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego ze względu na charakter i powagę pracy oraz to, jakie skutki może ze sobą nieść niedokładna kontrola. Najbardziej pożądani są absolwenci kierunków ekonomicznych, technicznych czy prawniczych.

Gdzie do pracy?

Inspektor transportu drogowego to pracownik administracji publicznej i zatrudnienie może znaleźć tylko w formacji kontrolnej, jaką jest Inspekcja Transportu Drogowego.

Zarobki inspektorów transportu drogowego

Mediana wynagrodzenie inspektora transportu drogowego w Polsce to 4320 zł.

Oznacza to, że połowa zatrudnionych na tym stanowisku otrzymuje wyższą pensję, a połowa zarabia mniej.


Powiązane zawody

Agent celny
Agent celny
Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą.
Agent morski
Agent morski
Współcześnie każde zawinięcie statku do portu odbywa się przy udziale wielu podmiotów. Obsługa statków w porcie to skomp...
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w za...
Inspektor budowlany
Inspektor budowlany
Inspektorzy budowlani nadzorują prace na budowach, kontrolują przestrzeganie prawa budowlanego, pozwolenia na budowę, zg...
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska dba przede wszystkim o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymania ...
Instruktor nauki jazdy
Instruktor nauki jazdy
W XXI wieku posiadanie prawa jazdy jest czymś powszechnym, oczywistym i pożądanym, choćby przez pracodawców. Jednak wiel...
Intendent
Intendent
Intendent odpowiada za wyposażenie i zaopatrzenie w sprzęt, meble, dywany, pościel i inne materiały niezbędne do eksploa...
Kierowca samochodu ciężarowego
Kierowca samochodu ciężarowego
Zadaniem kierowcy samochodu ciężarowego jest dostarczenie towaru w konkretne miejsce w określonym czasie, ale co najważn...
Rzeczoznawca samochodowy
Rzeczoznawca samochodowy
Rzeczoznawca samochodowy na zlecenie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, przeprowadza ocenę stanu technicznego pojazdó...
Specjalista do spraw adopcji
Specjalista do spraw adopcji
Specjalista do spraw adopcji prowadzi procedurę przysposobienia oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość do przysp...
Spedytor
Spedytor
Spedytor wysyła i odbiera przesyłki. Nie przewozi ich, tylko organizuje cały proces przemieszczania od nadawcy do odbior...
Strażnik miejski
Strażnik miejski
Strażnik miejski jest przedstawicielem władz mundurowych. To pracownik samorządowy, którego zadaniem jest dbanie o bezpi...
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży marszałkowskiej zapewnia ochronę terenu i budynków zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Senatu.
Urzędnik do spraw paszportów
Urzędnik do spraw paszportów
Urzędnik do spraw paszportów przyjmuje, ewidencjonuje i rejestruje wnioski obywateli o wydanie paszportu. Realizuje wnio...
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowan...

Komentarze (1)

pytanko
to ci co stoją na autostradach i tez zatrzymują?
08.04.2014
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Opolski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie