Jakiego zawodu szukasz?

Urzędnik do spraw paszportów

Urzędnik do spraw paszportów przyjmuje, ewidencjonuje i rejestruje wnioski obywateli o wydanie paszportu. Realizuje wnioski, wydaje paszporty, konsultując się z wyższym urzędnikiem kierującym działem.

Urzędnik do spraw paszportów

Osoba wybierająca takie stanowisko powinna być biegła przepisach administracyjnych, znać procedury urzędowe.

Pożądanymi cechami będzie duża dokładność, cierpliwość, ale też kultura osobista konieczna w kontaktach z petentami.

Obowiązki urzędnika do spraw paszportów:

 • przyjmowanie dokumentów (wniosków o wydanie paszportu) od obywateli, sprawdzanie ich kompletności oraz uprawnień wnioskodawcy do uzyskania paszportu;
 • realizowanie wniosku o wydanie paszportu - wydrukowanie paszportu za pomocą komputera;
 • ewidencjonowanie i zarejestrowanie wniosku o wydanie paszportu w komputerowym systemie ewidencji paszportowej;
 • przyjmowanie zgłoszeń o zagubieniu bądź kradzieży paszportu;
 • konsultowanie się z kierownikiem działu w sprawach dotyczących wydania, odmowy bądź unieważnienia paszportu;
 • przygotowywanie kierownikowi działu materiałów i dokumentów dotyczących skarg i zażaleń obywateli w sprawach paszportowych;
 • archiwizowanie dokumentów paszportowych;
 • obsługiwanie komputerowych systemów ewidencji paszportów.

Biura paszportowe mieszczą się w urzędach wojewódzkich i ich delegaturach – są obsługiwane przez zatrudnionych w tych instytucjach urzędników.

Średnie zarobki w administracji publicznej kształtują się na poziomie ok. 5800 zł brutto.

Powiązane zawody

Agent celny
Agent celny
Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą.
Agent morski
Agent morski
Współcześnie każde zawinięcie statku do portu odbywa się przy udziale wielu podmiotów. Obsługa statków w porcie to skomp...
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP orzeka o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnyc...
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w za...
Inspektor budowlany
Inspektor budowlany
Inspektorzy budowlani nadzorują prace na budowach, kontrolują przestrzeganie prawa budowlanego, pozwolenia na budowę, zg...
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska dba przede wszystkim o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymania ...
Inspektor transportu drogowego
Inspektor transportu drogowego
Kto, oprócz policji, może sprawować kontrolę na polskich drogach? Odpowiedź na to pytanie na pewno znają osoby, zajmując...
Licytator
Licytator
Licytator na drodze przetargu publicznego prowadzi sprzedaż rzeczy ruchomej lub nieruchomości osobie oferującej najwyższ...
Przedstawiciel władzy samorządowej
Przedstawiciel władzy samorządowej
Przedstawiciel władzy samorządowej pełni funkcję marszałka województwa, starosty powiatowego, prezydenta miasta, burmist...
Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, prawnym i podm...
Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. BHP jest osobą, dzięki której w firmie panują bezpieczne warunki pracy i nic nie zagrażają zdrowiu praco...
Strażnik miejski
Strażnik miejski
Strażnik miejski jest przedstawicielem władz mundurowych. To pracownik samorządowy, którego zadaniem jest dbanie o bezpi...
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży marszałkowskiej zapewnia ochronę terenu i budynków zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Senatu.
Tajemniczy Klient
Tajemniczy Klient
Zawód kojarzący się z detektywem, tajemnicami, obserwacją i ciągłą kontrolą. Czy naprawdę praca tajemniczego klienta ma ...
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw licencji zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wymaganych dokumentów od podmiotów ubiegających się o...
Urzędnik unijny
Urzędnik unijny
Praca w administracji Unii Europejskiej to marzenie większości studentów europeistyki i kierunków pokrewnych. Perspektyw...
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowan...

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Coventry University Wrocław
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin