Jakiego zawodu szukasz?

Urzędnik do spraw paszportów

Urzędnik do spraw paszportów przyjmuje, ewidencjonuje i rejestruje wnioski obywateli o wydanie paszportu. Realizuje wnioski, wydaje paszporty, konsultując się z wyższym urzędnikiem kierującym działem.

Urzędnik do spraw paszportów

Osoba wybierająca takie stanowisko powinna być biegła przepisach administracyjnych, znać procedury urzędowe.

Pożądanymi cechami będzie duża dokładność, cierpliwość, ale też kultura osobista konieczna w kontaktach z petentami.

Obowiązki urzędnika do spraw paszportów:

 • przyjmowanie dokumentów (wniosków o wydanie paszportu) od obywateli, sprawdzanie ich kompletności oraz uprawnień wnioskodawcy do uzyskania paszportu;
 • realizowanie wniosku o wydanie paszportu - wydrukowanie paszportu za pomocą komputera;
 • ewidencjonowanie i zarejestrowanie wniosku o wydanie paszportu w komputerowym systemie ewidencji paszportowej;
 • przyjmowanie zgłoszeń o zagubieniu bądź kradzieży paszportu;
 • konsultowanie się z kierownikiem działu w sprawach dotyczących wydania, odmowy bądź unieważnienia paszportu;
 • przygotowywanie kierownikowi działu materiałów i dokumentów dotyczących skarg i zażaleń obywateli w sprawach paszportowych;
 • archiwizowanie dokumentów paszportowych;
 • obsługiwanie komputerowych systemów ewidencji paszportów.

Biura paszportowe mieszczą się w urzędach wojewódzkich i ich delegaturach – są obsługiwane przez zatrudnionych w tych instytucjach urzędników.

Średnie zarobki w administracji publicznej kształtują się na poziomie ok. 5800 zł brutto.

Powiązane zawody

Agent celny
Agent celny
Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą.
Agent morski
Agent morski
Współcześnie każde zawinięcie statku do portu odbywa się przy udziale wielu podmiotów. Obsługa statków w porcie to skomp...
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP orzeka o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnyc...
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w za...
Inspektor budowlany
Inspektor budowlany
Inspektorzy budowlani nadzorują prace na budowach, kontrolują przestrzeganie prawa budowlanego, pozwolenia na budowę, zg...
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska dba przede wszystkim o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymania ...
Inspektor transportu drogowego
Inspektor transportu drogowego
Kto, oprócz policji, może sprawować kontrolę na polskich drogach? Odpowiedź na to pytanie na pewno znają osoby, zajmując...
Licytator
Licytator
Licytator na drodze przetargu publicznego prowadzi sprzedaż rzeczy ruchomej lub nieruchomości osobie oferującej najwyższ...
Przedstawiciel władzy samorządowej
Przedstawiciel władzy samorządowej
Przedstawiciel władzy samorządowej pełni funkcję marszałka województwa, starosty powiatowego, prezydenta miasta, burmist...
Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, prawnym i podm...
Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. BHP jest osobą, dzięki której w firmie panują bezpieczne warunki pracy i nic nie zagrażają zdrowiu praco...
Strażnik miejski
Strażnik miejski
Strażnik miejski jest przedstawicielem władz mundurowych. To pracownik samorządowy, którego zadaniem jest dbanie o bezpi...
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży marszałkowskiej zapewnia ochronę terenu i budynków zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Senatu.
Tajemniczy Klient
Tajemniczy Klient
Zawód kojarzący się z detektywem, tajemnicami, obserwacją i ciągłą kontrolą. Czy naprawdę praca tajemniczego klienta ma ...
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw licencji zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wymaganych dokumentów od podmiotów ubiegających się o...
Urzędnik unijny
Urzędnik unijny
Praca w administracji Unii Europejskiej to marzenie większości studentów europeistyki i kierunków pokrewnych. Perspektyw...
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowan...

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kaliski