Jakiego zawodu szukasz?

Urzędnik do spraw paszportów

Urzędnik do spraw paszportów przyjmuje, ewidencjonuje i rejestruje wnioski obywateli o wydanie paszportu. Realizuje wnioski, wydaje paszporty, konsultując się z wyższym urzędnikiem kierującym działem.

Urzędnik do spraw paszportów

Osoba wybierająca takie stanowisko powinna być biegła przepisach administracyjnych, znać procedury urzędowe.

Pożądanymi cechami będzie duża dokładność, cierpliwość, ale też kultura osobista konieczna w kontaktach z petentami.


Obowiązki urzędnika do spraw paszportów:

  • przyjmowanie dokumentów (wniosków o wydanie paszportu) od obywateli, sprawdzanie ich kompletności oraz uprawnień wnioskodawcy do uzyskania paszportu;
  • realizowanie wniosku o wydanie paszportu - wydrukowanie paszportu za pomocą komputera;
  • ewidencjonowanie i zarejestrowanie wniosku o wydanie paszportu w komputerowym systemie ewidencji paszportowej;
  • przyjmowanie zgłoszeń o zagubieniu bądź kradzieży paszportu;
  • konsultowanie się z kierownikiem działu w sprawach dotyczących wydania, odmowy bądź unieważnienia paszportu;
  • przygotowywanie kierownikowi działu materiałów i dokumentów dotyczących skarg i zażaleń obywateli w sprawach paszportowych;
  • archiwizowanie dokumentów paszportowych;
  • obsługiwanie komputerowych systemów ewidencji paszportów.


Biura paszportowe mieszczą się w urzędach wojewódzkich i ich delegaturach – są obsługiwane przez zatrudnionych w tych instytucjach urzędników.

Średnie zarobki w administracji publicznej kształtują się na poziomie ok. 5500 zł brutto.

Powiązane zawody

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego