Jakiego zawodu szukasz?

Urzędnik do spraw paszportów

Urzędnik do spraw paszportów przyjmuje, ewidencjonuje i rejestruje wnioski obywateli o wydanie paszportu. Realizuje wnioski, wydaje paszporty, konsultując się z wyższym urzędnikiem kierującym działem.

Urzędnik do spraw paszportów

Osoba wybierająca takie stanowisko powinna być biegła przepisach administracyjnych, znać procedury urzędowe.

Pożądanymi cechami będzie duża dokładność, cierpliwość, ale też kultura osobista konieczna w kontaktach z petentami.

Obowiązki urzędnika do spraw paszportów:

  • przyjmowanie dokumentów (wniosków o wydanie paszportu) od obywateli, sprawdzanie ich kompletności oraz uprawnień wnioskodawcy do uzyskania paszportu;
  • realizowanie wniosku o wydanie paszportu - wydrukowanie paszportu za pomocą komputera;
  • ewidencjonowanie i zarejestrowanie wniosku o wydanie paszportu w komputerowym systemie ewidencji paszportowej;
  • przyjmowanie zgłoszeń o zagubieniu bądź kradzieży paszportu;
  • konsultowanie się z kierownikiem działu w sprawach dotyczących wydania, odmowy bądź unieważnienia paszportu;
  • przygotowywanie kierownikowi działu materiałów i dokumentów dotyczących skarg i zażaleń obywateli w sprawach paszportowych;
  • archiwizowanie dokumentów paszportowych;
  • obsługiwanie komputerowych systemów ewidencji paszportów.

Biura paszportowe mieszczą się w urzędach wojewódzkich i ich delegaturach – są obsługiwane przez zatrudnionych w tych instytucjach urzędników.

Średnie zarobki w administracji publicznej kształtują się na poziomie ok. 5800 zł brutto.

Powiązane zawody

Agent celny
Agent celny
Agent celny jest pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym a podmiotem, który dokonuje obrotu towarowego z zagranicą.
Agent morski
Agent morski
Współcześnie każde zawinięcie statku do portu odbywa się przy udziale wielu podmiotów. Obsługa statków w porcie to skomp...
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP orzeka o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnyc...
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy
Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp w za...
Inspektor budowlany
Inspektor budowlany
Inspektorzy budowlani nadzorują prace na budowach, kontrolują przestrzeganie prawa budowlanego, pozwolenia na budowę, zg...
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska
Inspektor ochrony środowiska dba przede wszystkim o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, utrzymania ...
Inspektor transportu drogowego
Inspektor transportu drogowego
Kto, oprócz policji, może sprawować kontrolę na polskich drogach? Odpowiedź na to pytanie na pewno znają osoby, zajmując...
Licytator
Licytator
Licytator na drodze przetargu publicznego prowadzi sprzedaż rzeczy ruchomej lub nieruchomości osobie oferującej najwyższ...
Przedstawiciel władzy samorządowej
Przedstawiciel władzy samorządowej
Przedstawiciel władzy samorządowej pełni funkcję marszałka województwa, starosty powiatowego, prezydenta miasta, burmist...
Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy
Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, prawnym i podm...
Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. BHP jest osobą, dzięki której w firmie panują bezpieczne warunki pracy i nic nie zagrażają zdrowiu praco...
Strażnik miejski
Strażnik miejski
Strażnik miejski jest przedstawicielem władz mundurowych. To pracownik samorządowy, którego zadaniem jest dbanie o bezpi...
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży marszałkowskiej
Strażnik straży marszałkowskiej zapewnia ochronę terenu i budynków zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Senatu.
Tajemniczy Klient
Tajemniczy Klient
Zawód kojarzący się z detektywem, tajemnicami, obserwacją i ciągłą kontrolą. Czy naprawdę praca tajemniczego klienta ma ...
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw licencji
Urzędnik do spraw licencji zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz wymaganych dokumentów od podmiotów ubiegających się o...
Urzędnik unijny
Urzędnik unijny
Praca w administracji Unii Europejskiej to marzenie większości studentów europeistyki i kierunków pokrewnych. Perspektyw...
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy
Wyższy urzędnik państwowy odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowan...

Komentarze (0)

brak komentarzy…