Jakiego zawodu szukasz?

Ekspert w Urzędzie Patentowym RP

Ekspert w Urzędzie Patentowym RP orzeka o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Rozstrzyga sprawy w postępowaniu spornym w zakresie określonym właściwą ustawą.


Ekspert w Urzędzie Patentowym RP

Do zadań Eksperta w Urzędzie Patentowym należy:

 • orzekanie o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki;
 • orzekanie o udzielaniu praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe;
 • orzekanie o udzielaniu praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
 • rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym właściwą ustawą;
 • dokonywanie wpisów do rejestrów (rejestr patentowy, rejestr wzorów użytkowych, rejestr wzorów przemysłowych, rejestr znaków towarowych, rejestr oznaczeń geograficznych oraz rejestr topografii układów scalonych);
 • uwzględnianie dyrektyw interpretacyjnych ustalonych w Ogólnych Wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego

Kto może pracować w tym zawodzie?

Ekspertem może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych, nigdy nie była karana za przestępstwo umyślne. Wymagana jest znajomość języków obcych w określonym stopniu i przy uwzględnieniu umów międzynarodowych. Ekspert tak jak i sędzia musi odznaczać się nieskazitelnym charakterem. Stan zdrowia, wykształcenie wyższe, które odpowiada zadaniom eksperta, a także poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

Aby ubiegać się o stanowisko eksperckie kandydat musi odbyć 3-letnią aplikaturę. Po jej zakończeniu i złożeniu egzaminu staje się asesorem wykonującym obowiązki ekspercie. Pełną samodzielność i uprawnienia eksperta uzyskuje po 2 latach pozytywnie ocenionej asesury.

Ekspert pracuje w Urzędzie Patentowym. Powoływany jest przez Prezesa Urzędu.

Zarobki eksperta w Urzędzie Patentowym

Wysokość wynagrodzenia reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.

Powiązane zawody

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie