Podolog

Podolog wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w obrębie kończyn dolnych.

Rozpoznaje zmiany patologiczne i pielęgnuje stopy osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę oraz innych osób wymagających takiej opieki. Wykorzystuje sprzęt specjalistyczny, dba o standard wykonywanych zabiegów. Współpracuje z lekarzami specjalistami oraz ośrodkami odbiorców usług podologicznych.

Podologia to dziedzina zajmująca się zarówno pielęgnacją stóp zdrowych, jak i pielęgnacją i korekcją stóp zmienionych chorobowo. Specjalizacja ta ma wypełnić lukę między pielęgnacją estetyczną, a działaniami medycznymi na stopach.

W Polsce podologia jest nadal dziedziną niszową. Polskie Stowarzyszenie Podologiczne ubiega się o wpisanie tego zawodu do rejestru. Obecnie tylko na trzech uczelniach można ukończyć studia zawodowe o specjalizacji podologia. Dają one wiedzę w zakresie profilaktyki i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu, chorób naczyniowych oraz ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, zwłaszcza stóp. Poza studiami dużą porcję wiedzy oferują również kongresy podologiczne, odwiedzane przez coraz większą rzeszę zainteresowanych, jak i pojawiające się na rynku specjalistyczne szkolenia podologiczne, oferowane przez firmy i gabinety.

Zakres wykonywanych prac przez podologa:

 • samodzielnie rozpoznawanie zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych oraz ich przyczyn;
 • dobór procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
 • wykonywanie odpowiednich zabiegów przywracających zdrowy wygląd i dobre funkcjonowanie stóp: prawidłowe obcinanie paznokci, szlifowanie i korygowanie paznokci, usuwanie zgrubień, odcisków itp.;
 • posługiwanie się specjalistycznym sprzętem niezbędnym do osiągnięcia efektu pielęgnacyjnego takim jak: frezarki podologiczne, frezy, ortezy indywidualnego zaopatrzenia itp.;
 • dbałość o stan sanitarno-higieniczny sprzętu i narzędzi używanych do zabiegów (np. czyszczenie myjką ultradźwiękową);
 • eliminowanie ryzyka zakażenia przy wykonywaniu zabiegów: używanie materiałów jednorazowego użytku oraz odpowiednich wyrobów medycznych i kosmetyków;
 • przekazywanie pacjentom wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp oraz polecanie odpowiednich wkładek ortopedycznych;
 • współpraca z lekarzami specjalistami: flebologiem, dermatologiem, diabetologiem oraz chirurgiem;
 • współpraca z domami pomocy społecznej, poradniami diabetologicznymi, ośrodkami rehabilitacji w celu dotarcia do grup odbiorców usług podologicznych;
 • prowadzenie profilaktyki z zakresu dysfunkcji stóp: publikowanie artykułów w prasie, wygłaszanie pogadanek dla osób chorych na cukrzycę oraz w podeszłym wieku itp., dbałość o ciągle poszerzanie doświadczeń i wiedzy zawodowej;
 • uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, seminariach i targach podologicznych.

Ile zarabia Podolog?

Wysokość zarobków jest ściśle uzależniona od liczby klientów / pacjentów. Konsultacja podologiczna kosztuje ok. 100 - 150 złotych. Szeroka gama różnorodnych zabiegów waha się cennikowo od 80 zł do kilkuset złotych (w zależności od specyfiki usługi, użytego sprzętu, liczby zabiegów).

Komentarze (0)

No comments found