Quality Manager, menedżer ds. jakości

Osoba zatrudniona na stanowisku Quality Managera jest kierownikiem, którego praca polega głównie na zarządzaniem projektami i procesami, w mniejszym stopniu na kierowaniu zespołem podwładnych. Polskie odpowiedniki Quality Managera to: menedżer ds. jakości, menedżer ds. systemów jakości czy menedżer ds. zapewnienia jakości. Funkcja ta obsadzana jest najczęściej w firmach produkcyjnych, w branży teleinformatycznej oraz FMCG.

Status społeczny
Quality Manager jest cenionym specjalistą na rynku pracy. W strukturach firmy zajmuje wysoką pozycję. Czasami nadzoruje pracę podległych pracowników (np. technologów, specjalistów ds. jakości), choć częściej zajmuje samodzielne stanowisko. Jego praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlatego jest dobrze wynagradzany i cieszy się uznaniem społecznym.

Charakter pracy
Podstawowe obowiązki Quality Managera to koordynacja projektów dotyczących wprowadzenia, usprawnienia i utrzymania jakości. Kierownik ds. jakości tworzy wymogi jakościowe dla nowych produktów i usług. Rozwija system zarządzania jakością. Doradza klientom we wszystkich stadiach powstawania produktów lub usług: od badań, planowania, wprowadzania, poprzez wdrażanie i nadzór nad outsourcingiem usług. Do jego obowiązków należy często udział w przygotowywaniu umów handlowych z gwarancjami jakości, opiniowanie, wymiana informacji z innymi działami (zwłaszcza z działem badań i rozwoju oraz działami produkcyjnymi), wdrażanie i nadzór nad systemem informacji technicznych i prawnych o produktach, monitorowanie parametrów jakościowych w wytwarzanych produktach czy oferowanych usługach, współpraca z urzędami i innymi organizacjami, np. z Urzędem Regulacji Telekomunikacji, urzędami celnymi i patentowymi, Najwyższą Izbą Kontroli. Inne obowiązki to audyt wewnętrzny, przygotowywanie i wprowadzania procedur i instrukcji, przygotowywanie raportów i prezentacji jakościowych dla zarządu.

Jak zostać Quality Managerem?
Firmy oczekują od kandydatów na to stanowisko wykształcenia wyższego, zazwyczaj technicznego oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Dużym atutem jest ukończenie studiów podyplomowych lub doktoranckich z zakresu zarządzania jakością. Konieczna jest znajomość norm i procedur linii ISO, dobrze widziana jest wiedza na temat systemu Six Sigma, umiejętność przeprowadzanie wewnętrznych audytów, doświadczenie w certyfikowaniu przedsiębiorstw zgodnie z wymaganiami prawnymi, organizacyjnymi oraz systemów zapewnienia i utrzymania jakości. Oczekiwana jest znajomość nowoczesnej metodologii i trendów w zarządzaniu procesami i jakością, odpowiedzialność i sumienność, umiejętność pracy w interdyscyplinarnych, często również międzynarodowych zespołach. Wymagane jest minimum trzyletnie doświadczenie w danej branży, dające wiedzę o produktach i technologiach.

Aby zostać Quality Managerem można zacząć jako asystent w dziale technicznego wsparcia sprzedaży, ewentualnie jako asystent menedżera ds. produktu, marki czy jakości. Kolejny etap to bardziej samodzielne stanowiska, np. konstruktor, technolog, specjalista ds. jakości. Następnie przechodzi się na pozycję starszego specjalisty ds. jakości czy koordynatora ds. jakości. Wreszcie później możemy liczyć na stanowisko menedżera ds. produktu czy menedżera ds. jakości bądź kierownika ds. operacyjnych.
Ostatni etap to pozycja dyrektora działu zarządzania jakością lub dyrektora działu badań i rozwoju. Istnieje możliwość objęcia najwyższych stanowisk w firmie, czyli dyrektora generalnego albo prezesa.

Zarobki
Wynagrodzenie wahają się od 7 tys. zł do kilkunastu tys. złotych brutto. Quality Manager otrzymuje zazwyczaj bonusy w postaci licznych szkoleń oraz egzaminów zewnętrznych (również zagranicznych), co znacznie podnosi jego kompetencje i wartość na rynku pracy.

Komentarze (5)

 • Bartosz

  jak się pracuje z fajnym zespołem, gotowym do pracy, mającym świeże, fajne pomysły to stres jest znikomy, jedynie w tym czy spodoba się szefowi :P zarobki też wysokie więc nie ma na co narzekać. ja jestem zadowolony
  2/8/13
 • Tak

  w tej pracy jedynym plusem są zarobki, moim zdaniem. bo reszta to sam stres, problemy i praca, praca, praca... Przez takie zawody powstają choroby i coraz więcej młodych ludzi umiera na zawał, niestety...
  11/6/12
 • mistrz

  Strasznie trudna i stresująca praca. Na pewno nikt nie zostaje menadżerem do spraw jakości przez przypadek :P ale zarobki są świetne. Jak na polskie realia to wręcz idealne ;)
  10/30/12
 • PIBN

  czy to typowa praca korporacyjna? wyścig szczurów?
  1/4/12
 • DPac

  Zarobki kuszą, oj kuszą...
  1/4/12