Radiesteta

Radiesteta wyznacza w terenie przebieg żył wodnych, określa ich głębokość, wydajność i jakość wody. Ustala najkorzystniejsze w terenie miejsca pod budowę studni lub odwierty geologiczne. Wykrywa strefy zadrażnień geopatycznych. Bada pod kątem radiestezyjnym pomieszczenia, określa miejsca korzystne i negatywne dla dłuższego przebywania w nich ludzi, szczególnie miejsca pracy i wypoczynku.

Oficjalnie to jeden z zawodów wpisanych na listę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Chętni uczą się zarówno teorii, jak i praktyki, a dopiero potem dopuszczani są do egzaminu - zdają go w cechach. Szkolenie jest trzystopniowe. Pierwszy poziom, który obejmuje 48 godzin kosztuje 700-800 zł. Przed kursem konieczne okazuje się badanie biometrem, które ma pokazać, czy dana osoba ma koniecznie do pracy uzdolnienia. Radiestetą, podobnie jak muzykiem, nie może być każdy. Na zdaniu egzaminu nauka się jednak nie kończy, bo potrzebne są lata doświadczeń. Najlepsi radiesteci mogą potem w zleceniach przebierać - bywa i tak, że na wolny termin mistrza radiestezji trzeba czekać tydzień.

Szacuje się, że w Polsce pracuje około 4 tys. radiestetów i bioenergoterapeutów, którzy zdali wymagane egzaminy.

Najczęstsza praktyka radiestety to:

 • rozpoznawanie i określanie promieniowania pochodzącego od cieków wodnych oraz struktur geologicznych, jego wpływu na organizm człowieka, zwierząt oraz roślin , a także na obiekty budowlane;
 • rozpoznawanie oraz określanie promieniowania siatki geopatycznej;
 • określanie szkodliwego wpływu promieniowania od urządzeń technicznych wykrywanych metodami radiestezyjnymi;
 • wskazywanie miejsc korzystnych dla lokalizacji obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia;
 • wskazywanie (lokalizacja) miejsc korzystnych do poboru wody - budowy studni, źródeł wody pitnej, miejsc budowy zbiorników wodnych itp.;
 • wskazywanie miejsc przecieków zbiorników wodnych itp.;
 • wskazywanie w pomieszczeniach miejsc szczególnie korzystnych dla dłuższego przebywania ludzi, miejsc pracy, wypoczynku i snu;
 • wskazywanie w pomieszczeniach miejsc szczególnie niekorzystnych dla samopoczucia i zdrowia człowieka;
 • określanie najkorzystniejszych metod neutralizacji szkodliwych promieniowań;
 • stosowanie odpromienników, neutralizatorów itp.; dokładne informowanie o ich właściwościach, zakresie stosowania i okresie prawidłowego działania;
 • poradnictwo w zakresie kształtowania klimatu mieszkań, radiestezyjnego doboru sprzętów, wyposażenia, roślin;
 • prowadzenie ewidencji zleceń oraz dokumentacji wykonywanych prac;
 • stosowanie ogólnych oraz szczególnych zasad bhp w pracach radiestezyjnych

Inne obowiązki radiestety:

 • wytwarzanie sprzętu radiestezyjnego: różdżek, wahadeł, odpromienników itp.;
 • prowadzenie badań teleradiestezyjnych w zakresie poszukiwania wody, przedmiotów, osób;
 • prowadzenie działalności w zakresie fitotroniki - określanie harmonii roślin względem siebie oraz względem człowieka;
 • zalecanie biomasażu i zabiegów bioenergoterapeutycznych;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej, w przypadku posiadania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego

Ile zarabia Radiesteta?

Brak usystematyzowanych danych na ten temat. Jednak na brak pracy i pieniędzy z reguły radiesteci nie narzekają, choć ich zarobki są oczywiście zróżnicowane.

Komentarze (0)

No comments found