Recepcjonista hotelowy

Recepcjonista hotelowy odpowiada za sprawną i profesjonalną obsługę gości hotelowych w recepcji hotelu. Udziela klientom niezbędnych informacji dotyczących zasad pobytu oraz dostępnych na terenie hotelu usług.

Obowiązki Recepcjonisty hotelowego to zwykle:

 • przyjmowanie rezerwacji, zakwaterowywanie i wykwaterowywanie gości hotelowych;
 • prowadzenie obsługi recepcji w języku polskim i obcym (język angielski, i/lub niemiecki);
 • prowadzenie obsługi elektronicznych systemów rezerwacyjnych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie wzorowych relacji z gośćmi hotelu;
 • reprezentowanie hotelu zgodnie z przyjętą etykietą hotelową;
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi hotelu w celu zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz komfortowych warunków pobytu gości hotelowych;
 • oferowanie gościom dostępnych na terenie hotelu usług;
 • udzielanie informacji turystycznej gościom hotelu;
 • sporządzanie raportów dla pozostałych jednostek organizacyjnych hotelu;
 • rozliczanie finansowe pobytu gości hotelowych oraz wystawianie dokumentów wystawianie i rozliczanie faktur i rachunków;
 • obsługiwanie urządzeń biurowych będących na wyposażeniu recepcji hotelu

Dodatkowe zadania to:

 • towarzyszenie klientom do pokoju hotelowego w celu zaprezentowania znajdujących się na wyposażeniu pokoju udogodnień jak minibar, TV, klimatyzacja, itp. wraz z prezentacją obsługi;
 • zamawianie na prośbę gości miejsc w restauracjach i klubach znajdujących się poza siedzibą hotelu, biletów do teatru, kina, na koncerty, itp.

Ile zarabia Recepcjonista hotelowy?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 459 PLN brutto. Co drugi recepcjonista otrzymuje pensję od 2 084 PLN do 2 900 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych recepcjonistów zarabia poniżej 2 084 PLN brutto. Na zarobki powyżej 2 900 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych recepcjonistów.

Komentarze (0)

No comments found