Rzeczoznawca samochodowy

Rzeczoznawca samochodowy na zlecenie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, przeprowadza ocenę stanu technicznego pojazdów, określa ich wartość i wykonuje kosztorysy napraw pojazdów w oparciu o wymagania, zasady i metody określone w przepisach krajowych i unijnych oraz w normach.

Kto może być rzeczoznawcą samochodowym?

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie, aby zostać wpisanym na listę rzeczoznawców, należy:

 • ukończyć studia wyższe kierunkowe,
 • udokumentować min. 5-letni staż pracy na stanowisku związanym z branżą motoryzacyjną,
 • posiadać prawo jazdy kategorii: A, B, C1 lub C,
 • przedstawić zaświadczenie o niekaralności,
 • zdać egzamin na rzeczoznawcę z wynikiem pozytywnym.

Kurs na rzeczoznawcę samochodowego trwa średnio półtora roku i kosztuje około 25 tys. złotych. Jest możliwość odbycia takiego szkolenia w systemie e-learningowym. Na zakończenie przeprowadzany jest egzamin, po którym otrzymuje się certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu. Posiadając certyfikat można ubiegać się o wpisanie na listę rzeczoznawców samochodowych.

Zakres obowiązków na tym stanowisku:

 • gromadzenie dokumentów i ekspertyz niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego pojazdów w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi;
 • dokonywanie oględzin po wypadkach komunikacyjnych: identyfikowanie pojazdu, sporządzanie dokumentacji fotograficznej uszkodzeń pojazdu, wykazu części nadających się do naprawy oraz ilość części koniecznych do wymiany;
 • analizowanie szkód komunikacyjnych, usterek i awarii pojazdów oraz stanu technicznego pojazdów w celu przeprowadzania ich wyceny;
 • wydawanie opinii z zakresu uszkodzeń pojazdów po awariach i wypadkach samochodowych;
 • sporządzanie kosztorysów napraw pojazdów oraz przeprowadzanie weryfikacji kosztorysów wykonanych w warsztatach samochodowych;
 • obsługa programów do kosztorysowania oraz obsługiwanie internetowych platform szkodowych;
 • wydawanie opinii o sposobie naprawy uszkodzeń pojazdu, o stanie technicznym pojazdu oraz dotyczących prawdopodobieństw zderzeń;
 • współpraca z instytucjami rzeczoznawczymi, niezależnymi rzeczoznawcami samochodowymi i firmami ubezpieczeniowymi.obsługa klientów w ramach prowadzonej działalności rzeczoznawczej

Ile zarabia Rzeczoznawca samochodowy?

Rzeczoznawca samochodowy najczęściej występuje jako reprezentant firmy ubezpieczeniowej. Na podstawie ankiet internetowych szacuje się, że zarobki rzeczoznawcy samochodowego wynoszą średnio 4 600 zł brutto. Zdarza się, że dochodzą nawet do 10 tys. zł. brutto miesięcznie.

Komentarze (0)

No comments found