Sanitariusz szpitalny

Sanitariusz szpitalny udziela pomocy personelowi szpitalnemu w pielęgnowaniu chorych, dba o czystość chorych, pomaga przy ich transporcie, w przygotowaniu do operacji, w jej przeprowadzeniu, utrzymuje w czystości i porządkuje sale chorych oraz inne pomieszczenia szpitalne.

Praca sanitariusz szpitalnego najczęściej oznacza:

 • mycie chorego i inne zabiegi higieniczne (czesanie, masaż, ścielenie łóżek, dostarczanie i podawanie posiłków);
 • udzielanie pomocy lekarzowi i pielęgniarce w przeprowadzaniu badania - układanie i utrzymywanie chorego w wymaganej pozycji;
 • transportowanie chorego np. z izby przyjęć do właściwego oddziału, na salę pooperacyjną, przenoszenie chorego na łóżko, na wózek, nosze lub na stół operacyjny;
 • transportowanie leków i materiałów opatrunkowych;
 • odnoszenie materiałów do badań laboratoryjnych i wyników badań do oddziałów szpitalnych;
 • pomoc w przygotowywaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego (zabiegi higieniczne, usunięcie zbędnych przedmiotów itp.);
 • przygotowywanie sali operacyjnej (sprzątanie sali, kontrola stołu operacyjnego, butli tlenowych, ustawianie stojaków na kroplówki i stolików na narzędzia);
 • pomoc instrumentariuszce i lekarzowi podczas mycia chirurgicznego rąk i ubierania poprzedzającego zabieg operacyjny;
 • ustawianie podczas operacji kąta nachylenia stołu operacyjnego, regulacja oświetlenia, podawanie środków opatrunkowych i narzędzi;
 • prace porządkowe na bloku operacyjnym (mycie pomieszczeń, sprzętu, aparatury, okien, przygotowywanie materiału do sterylizacji);
 • udzielanie pomocy pielęgniarce w pracach typu: wykonywanie gazików, sączków, serwetek, układanie bielizny itp.;
 • udzielanie pomocy pielęgniarce i lekarzowi w czasie wykonywania opatrunków gipsowych oraz porządkowanie, mycie i usuwanie części opatrunków, gipsu.

Ile zarabia sanitariusz szpitalny?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 2 080 PLN brutto. Co drugi sanitariusz otrzymuje pensję od 1 955 PLN do 2 501 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych sanitariuszy zarabia poniżej 1 955 PLN brutto. Na zarobki powyżej 2 501 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych sanitariuszy.

Komentarze (0)

No comments found