Synoptyk

Synoptyk analizuje dane meteorologiczne, opracowuje mapy synoptyczne i przygotowuje prognozy pogody o różnym zasięgu czasowym, wykorzystywane w różnych dziedzinach gospodarki, a także jako informacje o charakterze powszechnym.

Główne zadania wykonywane przez synoptyka:

 • analizowanie danych pomiarowych ze stacji meteorologicznych, zdjęć satelitarnych, danych radarowych i innych źródeł informacji o warunkach meteorologicznych;
 • przygotowywanie map pogody o różnym zasięgu obszarowym (regionalne, ogólnokrajowe), na różnych wysokościach, przy zróżnicowanej konfiguracji elementów meteorologicznych (np. temperatura i ciśnienie lub siła wiatru i promieniowanie słoneczne itd.), zależnie od potrzeb;
 • analizowanie sytuacji pogodowej (temperatury, wiatru, ciśnienia powietrza, zachmurzenia), przy zastosowaniu metod tradycyjnych (analiza intuicyjna danych) i komputerowych (numeryczne systemy analizy i prognozy pogody);
 • opracowywanie prognoz pogody dla różnych regionów, dla kraju, o różnym zasięgu czasowym (natychmiastowe, krótkoterminowe. średnioterminowe, długoterminowe);
 • przygotowywanie komunikatów pogodowych dla lotnictwa, żeglugi, rolnictwa, środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa) oraz dla innych odbiorców;
 • udzielanie informacji bieżącej odbiorcom indywidualnym, w miarę możliwości technicznych;
 • prowadzenie rutynowej osłony meteorologicznej wybranych dziedzin i przedsięwzięć gospodarczych (przygotowywanie stałych lub cyklicznych prognoz meteorologicznych o różnym zasięgu czasowym);
 • ostrzeganie przed niebezpiecznymi i groźnymi zjawiskami pogody: społeczeństwa, instytucji i organów państwa oraz służb państwowych specjalnego przeznaczenia (policja, straż pożarna, komitet przeciwpowodziowy, obrona cywilna kraju itp.);
 • udzielanie konsultacji i opracowywanie ekspertyz meteorologicznych, na indywidualne zlecenia;
 • współpraca z systemami numerycznego prognozowania pogody i osłony komputerowej przy kontroli, analizie i uzupełnianiu danych (synoptyk komputerowy);
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;- nadzorowanie innych pracowników

Ile zarabia synoptyk?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 4 064 PLN brutto. Co drugi synoptyk otrzymuje pensję od 3 616 PLN do 4 500 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych synoptyków zarabia poniżej 3 616 PLN brutto. Na zarobki powyżej 4 500 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych synoptyków.

Komentarze (0)

No comments found