Tester oprogramowania komputerowego

Tester oprogramowania komputerowego weryfikuje poprawność działania oprogramowania oraz raportuje wykryte błędy i niezgodności ze specyfikacją.

Tester oprogramowania komputerowego weryfikuje poprawność działania programów komputerowych oraz raportuje wykryte błędy i niezgodności ze specyfikacją oprogramowania. Weryfikacja poprawnego działania może odbywać się na różnych poziomach architektury oprogramowania, obejmując m.in. testy modułowe, integracyjne, testy interfejsu użytkownika, jak również testy niefunkcjonalne, np. wydajności, bezpieczeństwa czy ergonomii.
Tester zajmuje się także przygotowaniem dokumentacji testowej: skryptów i scenariuszy testowych, bierze aktywny udział w rozwijaniu procesów i procedur testowania oraz weryfikuje poprawność wymagań. Praca testera oprogramowania komputerowego ma charakter indywidualny, jednak często współpracuje on z członkami zespołu tworzącego oprogramowanie oraz osobami odpowiedzialnymi za określenie wymagań dla oprogramowania.
Praca testera oprogramowania komputerowego stanowi istotny element procesu tworzenia oprogramowania, decydujący o jakości finalnego produktu.

Główne zadania testera oprogramowania komputerowego to:

  • tworzenie planu testów, scenariuszy i przypadków testowych;
  • wykonywanie testów funkcjonalnych;
  • wykonywanie testów niefunkcjonalnych;
  • wykonywanie testów strukturalnych;
  • wykonywanie testów automatycznych;
  • wykonywanie testów za pomocą narzędzi wspomagających testowanie;
  • opracowywanie dokumentacji testowej;
  • raportowanie błędów;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.

Tester oprogramowania powinien posiadać wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Zawód może być wykonywany również przez hobbystów, samouków posiadających wykształcenie średnie i wiedzę branżową z zakresu tworzonego i rozwijanego oprogramowania.

Do podjęcia pracy w zawodzie testera wymagana jest biegła obsługa komputera, znajomość procesu tworzenia oprogramowania i znajomość języka angielskiego w zakresie czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej. Zróżnicowane zakresy testów wyznaczają konieczność posiadania przez testera odpowiedniej wiedzy, jak np. znajomość narzędzi wspierających testowanie, języków skryptowych, baz danych czy też szczególna wiedza branżowa, której dotyczy testowane oprogramowanie

Ile zarabia Tester oprogramowania komputerowego?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 5 210 PLN brutto. Co drugi tester oprogramowania otrzymuje pensję od 3 779 PLN do 7 168 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych testerów oprogramowania zarabia poniżej 3 779 PLN brutto. Na zarobki powyżej 7 168 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych testerów oprogramowania.

Komentarze (0)

No comments found