Towaroznawca

Towaroznawca bada cechy i właściwości towarów i produktów przemysłowych, rolniczych, żywnościowych, spożywczych, kosmetycznych oraz analizuje czynniki wpływające na ich jakość.

Ochrania i kontroluje ich jakość, opracowuje standardy i atestuje wyroby, zarządza jakością towarów. Dokonuje ich oceny w różnych segmentach gospodarki narodowej: w rolnictwie, przemyśle, handlu, transporcie, gospodarce magazynowej, oddziałach kontroli towarowo-celnej i sanitarnej.

Do zakresu obowiązków towaroznawcy należy:

 • dokonywanie oceny jakości towarów pod kątem: ich pochodzenia i sposobu otrzymywania towarów, ich użyteczności, warunków otoczenia, które wpływają na jakość towarów;
 • dokonywanie oceny cech i właściwości towarów i produktów za pomocą jednego lub kilku zmysłów (analiza sensoryczna) w warunkach zapewniających dokładność i prawidłowość wyników;
 • badanie towarów i produktów określających ich techniczne parametry (konstrukcja i technologia) wyrobu, użytkowe (funkcjonalność, bezpieczeństwo użytkowania oraz niezawodność wyrobu) oraz cechy estetyczne;
 • kwalifikowanie towarów i produktów do odpowiedniej klasy jakościowej, gatunku;
 • dbałość o utrzymanie w określonych granicach jakości towarów lub produktów pod rygorem utraty ich wartości użytkowej (tzw. analiza cech krytycznych);
 • analizowanie czynników wpływających na jakość towarów i produktów z nich wykonanych, ich wartość i cenę;
 • stosowanie metod badawczych z dziedziny chemii analitycznej, fizyki, mechaniki, elektroniki, biochemii, mikrobiologii, botaniki, zootechniki i ichtiologii w celu poznania składu chemicznego towarów, ochrony towarów przed zniszczeniem, ich opakowaniem, transportem i przechowywaniem;
 • zabezpieczanie towarów i produktów przed wpływem warunków klimatycznych lub innych niekorzystnych warunków w czasie eksploatacji, transportu lub przechowywania;
 • opracowywanie ekspertyz, wydawanie atestów i certyfikatów potwierdzających jakość wyprodukowanej żywności, produktów kosmetycznych itp.;
 • dokonywanie odbioru jakościowego towarów;
 • opracowywanie strategii logistycznych zapewniających jakość przechowywanych i transportowanych produktów;
 • opracowywanie strategii rynkowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przetwórstwa i obsługi rynków o różnym charakterze własności

Ile zarabia towaroznawca?

W Polsce towaroznawca zarabia 4200 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 2993 PLN.

Komentarze (1)

 • Nick

  Żaden pracodawca nie szuka osoby o kwalifikacjach towaroznawcy pod nazwą towaroznawca, częściej używa się określenia inżynier jakości lub inżynier zarządzania jakością, menedżer jakości. Można też spotkać się z nadużyciem ze stony pracodawcy polegającym na tym, że nazwy towaroznawca używa się odnośnie do pracy w zawodzie zasadniczym podczas gdy towaroznawstwo jest kierunkiem uniwersyteckim nie nauczanym na poziomie szkół niższych lecz tylko i wyłącznie na poziomie szkół wyższych wymagającym zaawansowanej wiedzy z wielu dziedzin, kierunkiem inter- i multidyscyplinarnym.
  8/6/19