Jakiego zawodu szukasz?

Ekonomista

Ekonomista zajmuje się analizą porównawczą systemów ekonomicznych, podstaw, mechanizmów i efektywności ich funkcjonowania oraz implikacji dla polityki gospodarczej, oceną celów i narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej i sektorowej państwa oraz ich skuteczności.


Ekonomista

Ekonomista bada skuteczność i efektywność działania instytucji rządowych, pozarządowych i samorządowych. Analizuje czynniki kształtujące wielkość popytu, podaży oraz poziom cen różnych dóbr i usług, a także ustala współzależności między nimi, sytuacje na rynkach czynników produkcji (pracy, kapitału, nieruchomości) oraz na rynkach towarów i usług.

Ekonomista wykonuje kompleksowe analizy funkcjonowania podmiotów gospodarczych; przedkłada wnioski dotyczące opłacalności działalności gospodarczej konkretnego podmiotu oraz dotyczące ewentualnej potrzeby restrukturyzacji oraz innych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Opracowuje strategię działania (konkurowania, przedsiębiorczą, marketingową, rozwoju) konkretnego podmiotu gospodarczego.


Jakie studia wybrać?

Do pracy przygotowują przede wszystkim takie kierunki jak Ekonomia, Ekonomia menedżerska, kierunek Ekonomiczno-prawny, Finanse i rachunkowość, Finanse i ekonomia biznesu, Finanse i inwestycje, Finanse i controlling.

Przyszli ekonomiści to osoby posiadające zmysł analityczny, odpowiedzialne, odporne na stres. W pracy wykorzystują modele i narzędzia matematyczne, prognozują zmiany, wykonują szereg obliczeń - zdolności matematyczne na pewno ułatwią poruszanie się gąszczu obliczeń i analiz.

Na wielu stanowiskach przydatna będzie łatwość nawiązywania kontaktu, umiejętności negocjacyjne.

Ekonomiści powinni interesować się zagadnieniami z zakresu finansów, gospodarki, funkcjonowania rynku a także przemianami zachodzącymi w gospodarce.


Kluczowe obowiązki ekonomisty:

 • projektowanie polityki ekonomicznej kraju
 • analiza danych rynkowych w celu wyjaśnienia danego fragmentu rzeczywistości gospodarczej
 • formułowanie wniosków dla ekonomisty praktyka na podstawie zebranych przez niego informacji i danych
 • analiza porównawcza systemów ekonomicznych
 • tworzenie teorii dotyczących mechanizmów funkcjonowania gospodarki
 • szukanie sposobów zwiększenia wydajności posiadanych zasobów
 • ocenianie stanu gospodarki i perspektyw jej rozwoju
 • ocena celów i skuteczności narzędzi polityki makroekonomicznej, regionalnej oraz sektorowej państwa
 • formułowanie konkretnych celów polityki makroekonomicznej
 • przekazywanie wiedzy studentom, uczniom
 • szeroki zakres działań – związanych głównie z finansami – w przypadku ekonomistów zatrudnionych w firmach


Ile zarabiają ekonomiści?

Wynagrodzenie specjalistów z zakresu ekonomii uzależnione jest od wielu czynników: doświadczenie, stanowisko, staż pracy, miejsce zatrudnienia, itd. Szeregowy pracownik z wykształcenie ekonomicznym zwykle zarabia 2800 zł, ale już specjalista ponad 4000 zł. Kierownicy uzyskują pensje na poziomie powyżej 6000 zł, a dyrektorzy ekonomiczni kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.


Powiązane zawody

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku