Trener sportu

Trener sportu zajmuje się sportem zawodowym i wyczynowym. Prowadzi treningi sportowe i kieruje wychowaniem oraz nauczaniem w określonej dyscyplinie sportu na wszystkich poziomach usprawnienia fizycznego.

Przekazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego. Prowadzi zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym lub w klubie sportowym.

Główne obowiązki Trener sportu to:

 • pozyskiwanie dla sportu i dokonywanie wyboru zawodników z punktu widzenia ich predyspozycji psychofizycznych;
 • opracowywanie wieloletnich i krótkoterminowych planów szkoleniowych dla drużyn, sekcji, zespołów i indywidualnych zawodników;
 • organizowanie szkoleń oraz uczenie zawodników techniki i taktyki danej dyscypliny sportu lub konkurencji, prowadzenie wykładów i seminariów;
 • opracowywanie, planowanie i koordynowanie terminarzy i programów zawodów;
 • motywowanie i przygotowanie sportowców lub drużyn do udziału w zawodach, meczach, mistrzostwach;
 • opracowywanie strategii na potrzeby udziału w zawodach, przygotowywanie planów gry oraz kierowanie sportowcami lub drużyną w czasie trwania meczów lub imprez sportowych;
 • analizowanie i ocena osiągnięć sportowców lub drużyny i modyfikowanie programów szkoleniowych, udzielanie rad i wskazówek;
 • inspirowanie i dopilnowywanie wykonywania badań lekarskich i fizjologicznych/psychologicznych oraz prowadzenie analiz socjologicznych zawodników, służących racjonalizacji procesu szkoleniowego i wychowawczego;
 • zapobieganie sytuacjom antywychowawczym i stosowanie środków motywacyjnych, kreujących postawy społecznie podopiecznych;
 • przeciwdziałanie wszelkim formom niedozwolonego dopingu, w tym szczególnie farmakologicznego;
 • prowadzenie imprez sportowych oraz zawodów sportowych zgodnie z zasadami gry oraz przepisami bezpieczeństwa;
 • przestrzeganie standardowych wymagań stawianych w pracy trenerskiej.

Trener sportu w zależności od posiadanych uprawnień i doświadczenia zawodowego może zajmować się również sportem zdrowotnym, wychowaniem fizycznym i sportem rekreacyjnym. Może również pełnić funkcji kierownicze.

Ile zarabia trener sportu?

Miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 3 700 PLN brutto. Co drugi trener sportowy otrzymuje pensję od 2 600 PLN do 6 426 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych trenerów sportowych zarabia poniżej 2 600 PLN brutto. Na zarobki powyżej 6 426 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych trenerów sportowych.

Komentarze (0)

No comments found