Układacz nawierzchni drogowych

Układacz nawierzchni drogowych pracuje przy przygotowywaniu, układaniu, naprawach i konserwacji różnego rodzaju nawierzchni drogowych, jak: bruk, kostka, beton, asfaltobeton, asfalt.

Prace wykonuje przy użyciu sprzętu pomiarowego, takiego jak: niwelatory, tyczki, łaty, poziomice, narzędzia ślusarskie i do robót drogowych. Obsługuje maszyny, takie jak: kruszarki, sortowniki, dozowniki, maszyny do wytwarzania mas betonowych i bitumicznych, maszyny do układania i zagęszczania kruszywa i mas bitumicznych, skrapiarki i maszyny do walcowania.

Praca układacza nawierzchni drogowych to:

  • przygotowywanie zgodnie z dokumentacją techniczną koryta drogi pod wszelkiego rodzaju nawierzchnie;
  • wyznaczanie profilu, krawędzi, spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni;
  • ręczne lub mechaniczne rozściełanie kolejnych warstw podbudowy i ich zagęszczanie;
  • ręczne lub mechaniczne rozściełanie kruszywa z lepiszczem bitumicznym, dozowanie rozprysku lepiszcza, zagęszczanie nawierzchni bitumicznej;
  • ręczne lub mechaniczne rozściełanie nawierzchni betonowych lub asfaltobetonowych i zagęszczanie ich;
  • układanie, naprawianie lub demontaż wszelkiego rodzaju nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej, brukowanej, trylinki, cegły klinkierowej, płyt betonowych.

Ile zarabia układacz nawierzchni drogowych?

W Polsce układacz nawierzchni drogowych zarabia średnio 2500 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 1808.1 PLN

Komentarze (0)

No comments found