Wykładowca na kursach (edukator, trener)

Wykładowca na kursach (edukator, trener) organizuje i prowadzi różne formy szkolenia i doskonalenia na kursach różnych grup zawodowych, uczestniczy w koordynowaniu działań w zakresie przygotowania, opiniowania i udostępniania słuchaczom materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych.

Charakter pracy wykładowcy opisują poniższe obowiązki:

 • prowadzenie bezpośredniej działalności dydaktycznej na kursach specjalistycznych, organizowanych przez różne instytucje szkoleniowe;
 • organizowanie szkoleń, pogadanek, konsultacji ze słuchaczami w zakresie reprezentowanej specjalizacji i wg ustalonych indywidualnych potrzeb, dla różnych grup zawodowych;
 • prowadzenie prac związanych z szeroko pojętą orientacją zawodową w swojej specjalności, opracowywanie poradników, informatorów;
 • gromadzenie i upowszechnianie różnego typu informacji pedagogicznych, merytorycznych i organizacyjnych w środowiskach zainteresowanych problematyką oświatową;
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie słuchaczom materiałów metodycznych i merytorycznych oraz pomocy dydaktycznych;
 • uczestniczenie w komisjach programowych opracowujących i aktualizujących dokumentacje programowe;
 • współdziałanie z autorami podręczników oraz jednostkami przygotowującymi pomoce dydaktyczne, filmy i inne materiały metodyczne;
 • opracowywanie koncepcji i propozycji kierunków kształcenia i doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówce organizującej działalność szkoleniową;
 • organizowanie i prowadzenie badań w zakresie przydatności programów nauczania, podręczników i innych pomocy dydaktycznych;
 • organizowanie i prowadzenie badań w zakresie skuteczności szkolenia i wyników nauczania;
 • uczestniczenie w seminariach i konferencjach specjalistycznych i z zakresu pedagogiki.

Ile zarabiają wykładowcy, prowadzący szkolenia?

Rynkowe zarobki na stanowisku wykładowcy na kursach zawierają się w przedziale od 2300 PLN do 3700 PLN. Oznacza to, że co drugi wykładowca otrzymuje pensję pomiędzy 2300 PLN a 3700 PLN. 10 procent przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 1800 PLN. Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć wykładowcy na kursach to zarobki rzędu 4500 PLN.

Komentarze (0)

No comments found