Zoofizjoterapeuta

Zoofizjoterapeuta wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne poprawiające stan zdrowia psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego.

Zoofizjoterapeuta jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej zwierzęcia.
Zoofizjoterapeuta przeprowadza wywiad z opiekunem zwierzęcia, wykonuje badanie kliniczne dla potrzeb zoofizjoterapii, a następnie opracowuje indywidualny program usprawniania pacjenta. Podejmuje decyzję o doborze metody fizjoterapeutycznej na podstawie informacji dotyczących leczenia uzyskanych od lekarza weterynarii, opiekuna i własnej oceny stanu pacjenta.
Zoofizjoterapeuta odpowiada za bezpieczeństwo zabiegów terapeutycznych oraz informuje opiekuna o przeciwwskazaniach do poszczególnych form terapii. Przygotowuje pacjenta weterynaryjnego do zabiegów zoofizjoterapeutycznych wykonując: golenie sierści, odtłuszczanie skóry, przemywanie ran, zmianę opatrunków. Wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne i masaże. Monitoruje stan pacjenta weterynaryjnego i dostosowuje program usprawniania do jego aktualnych potrzeb. Przekazuje opiekunowi zalecenia i instrukcje dotyczące postępowania ze zwierzęciem w domu.
Zoofizjoterapeuta prowadzi dokumentację kliniczną pacjenta weterynaryjnego. W razie potrzeby i na prośbę opiekuna zwierzęcia kontaktuje się z prowadzącym leczenie lekarzem weterynarii. W swojej pracy zoofizjoterapeuta musi kierować się dbałością o dobrostan zwierzęcia.

Jak zostać Zoofizjoterapeutą?

Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie zoofizjoterapeuty organizowane są przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego. Podstawą do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez organizatora kursu. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest wykształcenie średnie o dowolnym kierunku i ukończenie 18 roku życia.

Po zaliczeniu kursu wskazane jest odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty.

Dodatkowym atutem jest posiadanie kwalifikacji w zawodach pokrewnych, np.: Technik fizjoterapii, Technik weterynarii, Zoopsycholog czy Treser psów.

Komentarze (0)

No comments found