Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Założona w 1949 roku Politechnika Białostocka jest nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem akademickim, z ponad 60-letnim doświadczeniem w procesie kształcenia kadr naukowych i technicznych. Uczelnia jest centrum technologicznym regionu, a jej absolwenci są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i za granicą.

Na 7 wydziałach Politechnika Białostocka kształci obecnie ponad 13 500 studentów. Studia odbywają się w systemie trzystopniowym, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia, odpowiadające zarówno oczekiwaniom studiujących, jak i potrzebom gospodarki. Absolwenci i osoby pragnące poszerzyć swoje kompetencje znajdą tu bogatą ofertę studiów podyplomowych.

Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w siedmiu dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, informatyka, inżynieria środowiska oraz mechanika. Ponadto Politechnika Białostocka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w czterech dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika oraz mechanika.

Uczelnia współpracuje z ponad 120 ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. W ramach umów naukowo-badawczych oraz dydaktycznych uczelniani naukowcy biorą udział w projektach krajowych i zagranicznych, a dzięki umowom o podwójnym dyplomowaniu studenci mogą uzyskać dwa tytuły zawodowe jeden w Polsce, nadany przez PB oraz drugi za granicą.

Udział uczelni w programach wymiany krajowej Mostech i międzynarodowej Erasmus umożliwia studentom odbycie części studiów poza Politechniką Białostocką.

Politechnika Białostocka organizuje lub współorganizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, debaty oraz imprezy promocyjne, takie jak: Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki, Białostocki Salon Maturzystów, Dzień Otwarty tylko dla Dziewczyn, Dni Otwarte na PB, Targi Pracy.

Oferta kształcenia PB

Wydział Architektury

 • architektura i urbanistyka (studia I i II stopnia)
 • architektura wnętrz (studia I i II stopnia)
 • grafika (studia I stopnia)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 • architektura krajobrazu (studia I i II stopnia)
 • biotechnologia (studia I stopnia)
 • budownictwo (studia I, II i III stopnia)
 • gospodarka przestrzenna (studia I i II stopnia)
 • inżynieria środowiska (studia I, II i III stopnia)
 • ochrona środowiska (studia I i II stopnia)

Wydział Elektryczny

 • elektrotechnika (studia I, II i III stopnia)
 • elektronika i telekomunikacja (studia I, II i III stopnia)
 • energetyka (studia I stopnia)

Wydział Informatyki

 • informatyka (studia I i II stopnia)
 • matematyka (studia I i II stopnia)

Wydział Mechaniczny

 • automatyka i robotyka (studia I i II stopnia)
 • edukacja techniczno-informatyczna(studia I stopnia)
 • inżynieria biomedyczna (studia I i II stopnia)
 • mechanika i budowa maszyn (studia I, II i III stopnia)
 • technika rolnicza i leśna (studia I stopnia)

Wydział Zarządzania

 • logistyka (studia I stopnia)
 • politologia (studia I stopnia)
 • turystyka i rekreacja (studia I i II stopnia)
 • zarządzanie (studia I i II stopnia)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I i II stopnia)

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

 • leśnictwo (studia I stopnia)
Rekrutacja na studia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Politechniki Białostockiej i zasadami rekrutacji na stronie http://pb.edu.pl/kandydaci/

Nabór na studia odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki

tel. +48 85 746 90 37, + 48 85 746 90 34

e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl

oraz w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych:

http://pb.edu.pl/kandydaci/kontakt/wydzialowe-komisje-rekrutacyjne/

Poznaj nasze atuty

Naszym studentom oferujemy:

Mamy:

Skontaktuj się z nami

Politechnika Białostocka

15 - 351 Białystok

ul. Wiejska 45A

tel. centrala + 48 85 746 90 00

fax. + 48 85 746 90 15

tel. rekrutacja +48 85 746 90 37, + 48 85 746 90 34

e-mail: rekrutacja@pb.edu.pl

www.pb.edu.pl

https://www.facebook.com/politechnikabialostocka

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-10 z 10 rekordów.

Zapraszamy na Białostockie Juwenalia 2016

Od 4 do 7 maja w Białymstoku zaplnowano studenckie Juwenalia 2016. Będzie parada studentów, liczne k...

Ekologiczny pneumobil studentów Wydziału Mechanicznego PB

Studenci Politechniki Białostockiej wezmą udział w Międzynarodowych Zawodach Aventics Pneumobil. To

Бeлостокский технический унивeрситeт

Бeлостокский технический унивeрситeт - крупнейший технический вуз северо-восточной Польши. У нас име...

Bialystok University of Technology

Bialystok University of Technology is a public institution of higher education. We are a modern, dyn...

Studiuj podyplomowo na Politechnice Białostockiej

Politechnika Białostocka posiada atrakcyjną ofertę studiów podyplomowych. Poniżej prezentujemy obsza...

Politechnika Białostocka – ekoenergetyka

Kierunek ekoenergetyka na Politechnice Białostockiej to studia inżynierskie I stopnia. Ekoenergetykę...

​Politechnika Białostocka (PB) - kierunek budownictwo

​Politechnika Białostocka (PB) to jedna z kilku technicznych uczelni publicznych, które mają w swej

Politechnika Białostocka, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna północno-wschodniej Polski. Studia prowad...

Dzień Otwarty na Politechnice Białostockiej

Zastanawiasz się nad tym, co robić po maturze? Jakie studia i jaką uczelnię wybrać? A może maturę bę...

Na Politechnice Białostockiej trwa rekrutacja

Są jeszcze miejsca na studia stacjonarne I stopnia na Politechnice Białostockiej. Trwa rekrutacja do...

Lokalizacja