Dietetyka

Zbombardowani programami kulinarnymi zwracamy coraz bardziej uwagę nie tylko na to jak jemy, ale przede wszystkim co jemy. Na księgarnianych półkach wabią poradniki na temat zdrowego odżywiania, co kila sezonów pojawiają się nowe diety cud.

Codzienne tempo życia powoduje, że nie dojadamy, posiłki spożywane są „przy okazji”, w biegu, ich jakość pozostawia wiele do życzenia, a często po całym dniu dopiero wieczorem oddajemy się błogiemu obżarstwu.

To oczywiści nie pozostaje obojętne dla stanu zdrowia (i stanu figury). Duża świadomość konieczności dbania o jakość odżywiania spopularyzowała zawód dietetyka (znany dawniej głównie ze szkolnych czy wczasowych stołówek). Obecnie dietetyk to osoba, która potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o żywieniu w leczeniu i promocji zdrowia. Wie, jak komponować dietę, jakie są składniki pokarmowe potraw i co się dzieje z tymi składnikami w organizmie. Jakie są wymagania żywieniowe człowieka. Co jest ważne w odżywianiu w czasie choroby. Do zawodu dietetyka przygotowuje ukończenie studiów na tym właśnie kierunku studiów.

Dietetyka znajduje się w ofercie państwowych uczelni medycznych i przyrodniczych, a także wyższych szkół niepublicznych. Studia są dwustopniowe: licencjackie i magisterskie.

W programie nauczania znajdują się m.in. następujące przedmioty:

chemia żywności, psychologia, anatomia człowieka, fizjologia człowieka, mikrobiologia ogólna i żywności, biochemia ogólna i żywności, parazytologia, genetyka, podstawy żywienia człowieka, technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo, inżynieria i aparatura przemysłu gastronomicznego, analiza i ocena jakości żywności, podstawy dietetyki z elementami dietetyki pediatrycznej, podstawy klinicznego zarysu chorób, higiena i toksykologia w żywności, prawo i ekonomika w ochronie zdrowia, przetwórstwo żywności, żywienie kliniczne, kliniczny zarys chorób, produkcja żywności dietetycznej i funkcjonalnej, statystyka w dietetyce, technologiczne projektowanie zakładów żywienia zbiorowego, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa, edukacja żywieniowa.

Na niektórych uczelniach studenci mogą studiować dietetykę w wybranych specjalnościach:

  • poradnictwo dietetyczne
  • dietetyka w sporcie
  • psychodietetyka
  • dieto terapia i dieto profilaktyka
  • poradnictwo dietetyczne i żywienie zbiorowe
  • dietetyka w odnowie biologicznej

Studenci odbywają praktykę na oddziałach szpitalnych, jak również w zakładach gastronomicznych – w zakresie technologii potraw.

Miejsca pracy przewidziane dla specjalisty z zakresu dietetyki to poradnie chorób metabolicznych, szpitale, sanatoria, ośrodki spa, restauracje dietetyczne, firmy cateringowe, firmy produkujące zdrową żywność, inspekcje sanitarne, żłobki, przedszkola, domy pomocy społecznej, firmy doradcze w zakresie dietetyki, firmy promujące zdrowy tryb życia.

Monika, studentka dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym mówi o swoich studiach:

„ - Uczymy się tego co nas interesuje czyli przedmiotów związanych z dietetyką np. żywienie człowieka, podstawy dietetyki, kliniczny zarys chorób, anatomia, fizjologia człowieka, dietetyka pediatryczna, żywienie kliniczne, psychologia itp. Układamy też bardzo dużo diet. Jednak na początku studiów przeżyłam szok. Nie ma tutaj czegoś takiego jak nauka od sesji do sesji. Normą są kolokwia i wejściówki nawet kilka razy w tygodniu. Trzeba się uczyć systematycznie. Ale naprawdę warto to przeżyć bo teraz jest naprawdę fajnie i ciekawie. Można też poza nauką działać w kole naukowym i uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach, badaniach, wyjazdach i pogłębiać swoją wiedzę oraz zdobywać doświadczenia. Uważam , że dietetyka jest kierunkiem dającym szerokie możliwości pracy zawodowej. Na pewno jest kierunkiem przyszłościowym”.

Na kierunku dietetyka studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw dietetycznych, profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych, promocji zdrowia. Kierunek przygotowuje m.in. do: kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności oraz prowadzenia edukacji żywieniowej. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego wykonywania zawodu dietetyka.

Studenci dietetyki zaczepnie zapytani, czy żyją podobnie jak „typowi” żacy (ciągle zabiegani, nieregularne posiłki, fast foody itp.) czy może prowadzą higieniczny tryb życia, do jakiego zobowiązuje studiowany kierunek, opowiadają, że przynajmniej starają się wprowadzać ulepszenia do swojej diety. Ale jak na studentów (i nie tylko) przystało, pozwalają sobie na jedzeniowe grzeszki. W końcu zdrowe żywienie nie polega na ciągłych wyrzeczeniach, ale na odżywianiu się z głową. „Na pewno wiedza, jaką zdobywamy wpływa na styl życia, można ją wprowadzić w swoje życie, aby uniknąć przykrych dla zdrowia błędów” - dodają.