Jakiego artykułu szukasz?

Egzaminy wstępne na studia – na jakie kierunki?

Od kilkunastu już lat kluczowym kryterium przyjęcia na studia są wyniki uzyskane przez kandydatów na maturze. Punkty wyrażone w procentach przeliczane są według indywidualnych wskaźników, promując określone przedmioty lub egzaminy zdawane na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy wstępne na studia – na jakie kierunki?

Ta zasada obowiązuje na zdecydowanej większości studiów. Są jednak kierunki, na które otrzymanie indeksu uzależnione jest od pozytywnego zaliczenia egzaminu praktycznego weryfikującego umiejętności i konkretne predyspozycje kandydata.

Studia artystyczne – jakie egzaminy

To bardzo liczna grupa kierunków, na których studia rozpocząć mogą osoby szczególnie uzdolnione. Na uczelniach muzycznych, aktorskich czy związanych ze sztukami plastycznymi kluczowe podczas rekrutacji są egzaminy praktyczne oraz weryfikacja wcześniejszych dokonań kandydatów.

Jeśli wybieracie dowolną ASP, musicie skompletować teczkę prac własnych. Każda uczelnia szczegółowo określa swoje wymagania odnośnie liczby, formatu, techniki prac z portfolio.

Ich ocena przez komisję połączona jest zazwyczaj z rozmową kwalifikacyjną, będącą jednocześnie prezentacją dostarczonych prac. Ma on na celu weryfikację zdolności plastycznych, wiedzy o sztuce oraz predyspozycji intelektualnych.

Kandydaci do Akademii Muzycznych przygotowują krótkie prezentacje, będące wykonaniem wybranego utworu na konkretnym instrumencie, przygotowaniem pracy kompozytorskiej, dyrygowaniem utworem, wykonaniem utworów wokalnych, recytacją.

Egzaminy na Reżyserię dźwięku obejmują wykonanie programu na instrumencie muzycznym, czytanie nut, dyktanda melodyczne oraz sprawdzenie predyspozycji kandydata: ocenę wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku, pamięci muzycznej i dźwiękowej oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej oraz nagrań muzycznych.

Uczelnie czy wydziały aktorskie przeprowadzają egzaminy praktyczne obejmujące zaprezentowanie wskazanego repertuaru, w tym np. monologu, piosenki, fragmentu prozy, tańca. Kandydaci na reżyserię przygotowują projekt spektaklu.


Studia artystyczno-inżynierskie to Architektura. Na ten kierunek przewidziany jest egzamin praktyczny, sprawdzający poziom wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wrażliwość estetyczną i zdolność odwzorowywania przestrzeni. a także uzdolnienia plastyczne (konkretne zadania rysunkowe).

Kierunki sportowe i wojskowe – testy sprawności

Kandydaci na sportowe kierunki na Wydziałach Wychowania Fizycznego lub AWF-ach muszą przede wszystkim wyróżniać się doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. Ich sprawność weryfikowana jest na egzaminach z pływania. Należy przepłynąć określony dystans we wskazanym limicie czasu. Jego przekroczenie jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Egzamin sprawności fizycznej nie dotyczy wszystkich uczelni.

Testy sprawnościowe obowiązują również kandydatów na studia wojskowe. Dodatkowo przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem wybranego rodzaju sił zbrojnych (wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych i wojsk obrony terytorialnej), podczas której należy przedstawić motywację do podjęcia studiów wojskowych.


Kierunki pedagogiczne – dodatkowe egzaminy

Praca nad wadami wymowy wymaga od przyszłego logopedy wzorcowej dykcji i poprawnej artykulacji. Dlatego kandydaci na ten kierunek odbywają w trakcie postępowania kwalifikacyjnego rozmowę, sprawdzającą predyspozycje do zawodu. Weryfikowana jest poprawność wymowy, jakość głosu, intonacja, tempo i płynność mówienia, a także umiejętność nawiązania kontaktu i swoboda wypowiedzi.

Na dwa kierunki z zakresu pedagogiki przewidziane są również sprawdziany uzdolnień kandydatów. Chodzi o Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych ora Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej. Weryfikowane są predyspozycje słuchowe, głosowe, manualne, talenty malarskie i rysunkowe.

Teologia - rekrutacja

Dodatkową wiedzą muszą wykazać się kandydaci na Teologię. Na większości uczelni obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, dotycząca najczęściej zagadnień z zakresu nauki religii w szkole ponadpodstawowej, znajomości wydarzeń z życia Kościoła Powszechnego, ruchu ekumenicznego, wybranych encyklik.

Choć wprowadzenie tzw. nowej matury znacząco odmieniło tryb rekrutacji na studia, nie wszystkie egzaminy zniknęły bezpowrotnie. Jak widać na wielu kierunkach utrzymana została dotychczasowa formuła weryfikacji kandydatów, co jest zrozumiałe na tych studiach, gdzie wynik matur nie oddaje faktycznych uzdolnień, predyspozycji czy umiejętności w określonych dziedzinach.

Powiązane treści

Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Coventry University Wrocław
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Gdański
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu