Jakiego artykułu szukasz?

Egzaminy wstępne na studia – na jakie kierunki?

Od kilkunastu już lat kluczowym kryterium przyjęcia na studia są wyniki uzyskane przez kandydatów na maturze. Punkty wyrażone w procentach przeliczane są według indywidualnych wskaźników, promując określone przedmioty lub egzaminy zdawane na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy wstępne na studia – na jakie kierunki?

Ta zasada obowiązuje na zdecydowanej większości studiów. Są jednak kierunki, na które otrzymanie indeksu uzależnione jest od pozytywnego zaliczenia egzaminu praktycznego weryfikującego umiejętności i konkretne predyspozycje kandydata.

Studia artystyczne – jakie egzaminy

To bardzo liczna grupa kierunków, na których studia rozpocząć mogą osoby szczególnie uzdolnione. Na uczelniach muzycznych, aktorskich czy związanych ze sztukami plastycznymi kluczowe podczas rekrutacji są egzaminy praktyczne oraz weryfikacja wcześniejszych dokonań kandydatów.

Jeśli wybieracie dowolną ASP, musicie skompletować teczkę prac własnych. Każda uczelnia szczegółowo określa swoje wymagania odnośnie liczby, formatu, techniki prac z portfolio.

Ich ocena przez komisję połączona jest zazwyczaj z rozmową kwalifikacyjną, będącą jednocześnie prezentacją dostarczonych prac. Ma on na celu weryfikację zdolności plastycznych, wiedzy o sztuce oraz predyspozycji intelektualnych.

Kandydaci do Akademii Muzycznych przygotowują krótkie prezentacje, będące wykonaniem wybranego utworu na konkretnym instrumencie, przygotowaniem pracy kompozytorskiej, dyrygowaniem utworem, wykonaniem utworów wokalnych, recytacją.

Egzaminy na Reżyserię dźwięku obejmują wykonanie programu na instrumencie muzycznym, czytanie nut, dyktanda melodyczne oraz sprawdzenie predyspozycji kandydata: ocenę wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku, pamięci muzycznej i dźwiękowej oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej oraz nagrań muzycznych.

Uczelnie czy wydziały aktorskie przeprowadzają egzaminy praktyczne obejmujące zaprezentowanie wskazanego repertuaru, w tym np. monologu, piosenki, fragmentu prozy, tańca. Kandydaci na reżyserię przygotowują projekt spektaklu.


Studia artystyczno-inżynierskie to Architektura. Na ten kierunek przewidziany jest egzamin praktyczny, sprawdzający poziom wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wrażliwość estetyczną i zdolność odwzorowywania przestrzeni. a także uzdolnienia plastyczne (konkretne zadania rysunkowe).

Kierunki sportowe i wojskowe – testy sprawności

Kandydaci na sportowe kierunki na Wydziałach Wychowania Fizycznego lub AWF-ach muszą przede wszystkim wyróżniać się doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. Ich sprawność weryfikowana jest na egzaminach z pływania. Należy przepłynąć określony dystans we wskazanym limicie czasu. Jego przekroczenie jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Egzamin sprawności fizycznej nie dotyczy wszystkich uczelni.

Testy sprawnościowe obowiązują również kandydatów na studia wojskowe. Dodatkowo przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem wybranego rodzaju sił zbrojnych (wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych i wojsk obrony terytorialnej), podczas której należy przedstawić motywację do podjęcia studiów wojskowych.


Kierunki pedagogiczne – dodatkowe egzaminy

Praca nad wadami wymowy wymaga od przyszłego logopedy wzorcowej dykcji i poprawnej artykulacji. Dlatego kandydaci na ten kierunek odbywają w trakcie postępowania kwalifikacyjnego rozmowę, sprawdzającą predyspozycje do zawodu. Weryfikowana jest poprawność wymowy, jakość głosu, intonacja, tempo i płynność mówienia, a także umiejętność nawiązania kontaktu i swoboda wypowiedzi.

Na dwa kierunki z zakresu pedagogiki przewidziane są również sprawdziany uzdolnień kandydatów. Chodzi o Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych ora Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej. Weryfikowane są predyspozycje słuchowe, głosowe, manualne, talenty malarskie i rysunkowe.

Teologia - rekrutacja

Dodatkową wiedzą muszą wykazać się kandydaci na Teologię. Na większości uczelni obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, dotycząca najczęściej zagadnień z zakresu nauki religii w szkole ponadpodstawowej, znajomości wydarzeń z życia Kościoła Powszechnego, ruchu ekumenicznego, wybranych encyklik.

Choć wprowadzenie tzw. nowej matury znacząco odmieniło tryb rekrutacji na studia, nie wszystkie egzaminy zniknęły bezpowrotnie. Jak widać na wielu kierunkach utrzymana została dotychczasowa formuła weryfikacji kandydatów, co jest zrozumiałe na tych studiach, gdzie wynik matur nie oddaje faktycznych uzdolnień, predyspozycji czy umiejętności w określonych dziedzinach.

Powiązane treści

Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Gdański
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Śląska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych