Jakiego artykułu szukasz?

Egzaminy wstępne na studia – na jakie kierunki?

Od kilkunastu już lat kluczowym kryterium przyjęcia na studia są wyniki uzyskane przez kandydatów na maturze. Punkty wyrażone w procentach przeliczane są według indywidualnych wskaźników, promując określone przedmioty lub egzaminy zdawane na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy wstępne na studia – na jakie kierunki?

Ta zasada obowiązuje na zdecydowanej większości studiów. Są jednak kierunki, na które otrzymanie indeksu uzależnione jest od pozytywnego zaliczenia egzaminu praktycznego weryfikującego umiejętności i konkretne predyspozycje kandydata.

Studia artystyczne – jakie egzaminy

To bardzo liczna grupa kierunków, na których studia rozpocząć mogą osoby szczególnie uzdolnione. Na uczelniach muzycznych, aktorskich czy związanych ze sztukami plastycznymi kluczowe podczas rekrutacji są egzaminy praktyczne oraz weryfikacja wcześniejszych dokonań kandydatów.

Jeśli wybieracie dowolną ASP, musicie skompletować teczkę prac własnych. Każda uczelnia szczegółowo określa swoje wymagania odnośnie liczby, formatu, techniki prac z portfolio.

Ich ocena przez komisję połączona jest zazwyczaj z rozmową kwalifikacyjną, będącą jednocześnie prezentacją dostarczonych prac. Ma on na celu weryfikację zdolności plastycznych, wiedzy o sztuce oraz predyspozycji intelektualnych.

Kandydaci do Akademii Muzycznych przygotowują krótkie prezentacje, będące wykonaniem wybranego utworu na konkretnym instrumencie, przygotowaniem pracy kompozytorskiej, dyrygowaniem utworem, wykonaniem utworów wokalnych, recytacją.

Egzaminy na Reżyserię dźwięku obejmują wykonanie programu na instrumencie muzycznym, czytanie nut, dyktanda melodyczne oraz sprawdzenie predyspozycji kandydata: ocenę wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku, pamięci muzycznej i dźwiękowej oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej oraz nagrań muzycznych.

Uczelnie czy wydziały aktorskie przeprowadzają egzaminy praktyczne obejmujące zaprezentowanie wskazanego repertuaru, w tym np. monologu, piosenki, fragmentu prozy, tańca. Kandydaci na reżyserię przygotowują projekt spektaklu.


Studia artystyczno-inżynierskie to Architektura. Na ten kierunek przewidziany jest egzamin praktyczny, sprawdzający poziom wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wrażliwość estetyczną i zdolność odwzorowywania przestrzeni. a także uzdolnienia plastyczne (konkretne zadania rysunkowe).

Kierunki sportowe i wojskowe – testy sprawności

Kandydaci na sportowe kierunki na Wydziałach Wychowania Fizycznego lub AWF-ach muszą przede wszystkim wyróżniać się doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. Ich sprawność weryfikowana jest na egzaminach z pływania. Należy przepłynąć określony dystans we wskazanym limicie czasu. Jego przekroczenie jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Egzamin sprawności fizycznej nie dotyczy wszystkich uczelni.

Testy sprawnościowe obowiązują również kandydatów na studia wojskowe. Dodatkowo przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem wybranego rodzaju sił zbrojnych (wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych i wojsk obrony terytorialnej), podczas której należy przedstawić motywację do podjęcia studiów wojskowych.


Kierunki pedagogiczne – dodatkowe egzaminy

Praca nad wadami wymowy wymaga od przyszłego logopedy wzorcowej dykcji i poprawnej artykulacji. Dlatego kandydaci na ten kierunek odbywają w trakcie postępowania kwalifikacyjnego rozmowę, sprawdzającą predyspozycje do zawodu. Weryfikowana jest poprawność wymowy, jakość głosu, intonacja, tempo i płynność mówienia, a także umiejętność nawiązania kontaktu i swoboda wypowiedzi.

Na dwa kierunki z zakresu pedagogiki przewidziane są również sprawdziany uzdolnień kandydatów. Chodzi o Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych ora Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej. Weryfikowane są predyspozycje słuchowe, głosowe, manualne, talenty malarskie i rysunkowe.

Teologia - rekrutacja

Dodatkową wiedzą muszą wykazać się kandydaci na Teologię. Na większości uczelni obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, dotycząca najczęściej zagadnień z zakresu nauki religii w szkole ponadpodstawowej, znajomości wydarzeń z życia Kościoła Powszechnego, ruchu ekumenicznego, wybranych encyklik.

Choć wprowadzenie tzw. nowej matury znacząco odmieniło tryb rekrutacji na studia, nie wszystkie egzaminy zniknęły bezpowrotnie. Jak widać na wielu kierunkach utrzymana została dotychczasowa formuła weryfikacji kandydatów, co jest zrozumiałe na tych studiach, gdzie wynik matur nie oddaje faktycznych uzdolnień, predyspozycji czy umiejętności w określonych dziedzinach.

Powiązane treści

Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Kielcach