​Filologia angielska i filologia germańska w Szczecinie

Studia na filologii to propozycja przede wszystkim dla humanistów. Przed studentami tomy lektur do przeczytania w oryginale, zgłębianie historii wybranych krajów, ich kultury. Kierunek filologiczny to z jednej strony praktyczna nauka języka obcego (konwersacje, wymowa, pisanie, słownictwo, gramatyka), ale także przygotowanie z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, dydaktyki czy tłumaczeń.


Perspektywy pracy dla filologów


Filolodzy pracują jako nauczyciele języków obcych w szkołach, przedszkolach, szkołach językowych, szkołach wyższych, tłumacze, animatorzy kultury. Jednak coraz częściej znajdują zatrudnienie w branżach, gdzie wymagana jest doskonała znajomość angielskiego czy niemieckiego: w turystyce, public relations, HR, dyplomacji,a także dziedzinach wymagającej reprezentacyjnego wykorzystania języka obcego, np. w mediach, polityce.


Jak wyglądają studia na filologii?


Obie filologie realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po ukończeniu 3 lat studiów absolwenci uzyskują dyplom licencjata. Mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach II stopnia na tym samym kierunku, prowadzonym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.


Filologia angielska i germańska w Szczecinie


Studia filologiczne prowadzone są przez jedną uczelnię w Szczecinie. To Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny.

Filologia angielska

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka angielskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Specjalności na studiach licencjackich:

  • kształcenie nauczycielskie w zakresie języka angielskiego
  • kształcenie translatorskie
  • komunikacja międzynarodowa i interkulturowa
  • praktyczna nauka drugiego języka obcego
  • studia celtyckie.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2200 zł.


Filologia germańska

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka niemieckiego oraz jednego dowolnego przedmiotu wskazanego przez kandydata.

Specjalności na studiach licencjackich:

  • nauczycielska
  • kształcenie translatorskie
  • język niemiecki w gospodarce i biznesie.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2200 zł.

Kilka lat studiów można zawrzeć w kilkunastominutowej filmowej pigułce.

Posłuchajcie, co o swoich doświadczeniach opowiada studentka trzeciego roku:

https://www.youtube.com/watch?v=bCHAcY7SfiA