​Filologia angielska i filologia germańska w Łodzi

Studia na filologii angielskiej i germańskiej są dwustopniowe. Po ukończeniu I stopnia absolwenci uzyskują dyplom licencjata. To moment na decyzję o dalszym kształceniu. Niektóre uczelnie oferują językowe studia magisterskie II stopnia. Wybór innego kierunku poszerza wachlarz możliwości zawodowych.


Co po studiach?


Uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich pozwala podjąć pracę w różnych typach szkół, na różnych etapach kształcenia, także w szkołach językowych czy szkołach wyższych, jako lektor.

Faktem jest, że spora grupa absolwentów rozpoczyna życie zawodowe w dziedzinach nie związanych z nauczaniem, lecz tam, gdzie oprócz dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, wymagana jest biegła znajomość języka obcego, jak choćby w turystyce, biznesie, dyplomacji czy rozrywce. Angliści znajdą pracę także w charakterze tłumacza.

Absolwenci anglistyki są zatrudniani w organizacjach pozarządowych, instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, turystyce, reklamie, administracji publicznej, redakcjach wydawnictw obcojęzycznych, mediach.


Gdzie studiować filologię angielską?


Społeczna Akademia Nauk, specjalności:

 • nauczanie języka angielskiego
 • translatoryka.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 5040 zł, niestacjonarnych – 4680 zł.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, specjalizacje:

 • nauczycielska z elementami neurodydaktyki
 • translatorsko-biznesowa
 • lingwistyka w biznesie.
 • nauczycielska z elementami neurodydaktyki
 • translatorsko-biznesowa.

Studia stacjonarne, zależnie od specjalności kosztują 460 zł – 510 zł za miesiąc, studia niestacjonarne: 445 zł – 460 zł.

Uniwersytet Łódzki, Instytut Anglistyki, studia stacjonarne, specjalizacje:

 • nauczycielska
 • tłumaczeniowa
 • filologia angielska z drugim językiem obcym (podstawowym lub zaawansowanym).
 • filologia germańska z drugim językiem obcym zaawansowanym (angielskim)
 • filologia germańska z drugim językiem obcym od podstaw (hiszpański, włoski, francuski, słoweński)
 • kulturoznawczo-dziennikarska
 • lingwistyczna.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka angielskiego i języka polskiego.

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych

Studia kosztują 4800 zł za rok.


Gdzie studiować filologię germańską w Łodzi?


Dwie łódzkie uczelnie oferują studia na germanistyce:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, specjalizacje:

Studia stacjonarne kosztują 480 zł, niestacjonarne – 445 zł.

Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Germańskiej, studia stacjonarne, specjalizacje:

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka niemieckiego i języka polskiego.