​Filologia angielska i filologia germańska we Wrocławiu

Studia filologiczne realizowane są na poziomie I stopnia (licencjackie). Wybrane uczelnie oferują kształcenie na II stopniu (magisterskim).

Po studiach filologicznych można zostać nauczycielem odpowiedniego języka obcego, pracować jako tłumacz specjalistyczny, akademicki i literacki. Dzięki doskonałej znajomości angielskiego czy niemieckiego absolwent jest przygotowany do pracy związanej z obsługą klienta w wielu branżach, a także działalności wymagającej reprezentacyjnego wykorzystania języka obcego, np. w mediach, polityce. Będzie posiadał kompetencje propagatora kultury, specjalisty komunikacji wielokulturowej, może pracować w turystyce, PR, HR.


Gdzie studiować filologię angielską i germańską we Wrocławiu?


Wrocławskie uczelnie, na których można studiować filologię angielską i filologię germańską to:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny. Rekrutacja na filologię angielską odbywa się na podstawie wyników na maturze z języka polskiego i języka angielskiego zdawanych na poziomie rozszerzonym oraz jednego przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy. Rekrutacja na germanistykę na podstawie wyników uzyskanych na maturze z trzech przedmiotów zdawanych pisemnie. Dodatkowe punkty za poziom rozszerzony.

Roczne czesne na studiach niestacjonarnych na filologii angielskiej wynosi 4500 zł, na filologii germańskiej -4700 zł.

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka angielskiego/niemieckiego.

Filologia angielska, specjalizacje:

  • tłumaczenie i komunikacja w środowisku zawodowym,
  • język w środowisku zawodowym i IT,
  • nauczycielska.

Filologia germańska, specjalizacje:

  • tłumaczeniowa
  • język w biznesie i turystyce
  • nauczycielska.

Studia kosztują 5600 zł za rok.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, filologia angielska, specjalności:

  • język angielski w biznesie
  • język angielski z językiem hiszpańskim
  • translatoryka.

Roczne czesne wynosi 5100 zł.

Na koniec kluczowa kwestia – studia filologiczne, jak sama nazwa wskazuje, to nie kurs językowy, o czym przekonuje na swoim blogu studentka anglistyki. Przeczytajcie zatem, jak przetrwać na filologii:

http://ladysherlockiansbooks.blogspot.com/2011/09/...