​Filologia angielska i germańska w Bydgoszczy

Filologia angielska


Filologia angielska realizowana jest na poziomie studiów licencjackich, po których na wybranych uczelniach można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia. Kierunek nieustająco cieszy się dużym zainteresowaniem, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego kilka osób walczy o jeden indeks.

Wybrane przedmioty, jakie trzeba zaliczyć w toku nauki to przykładowo: tłumaczenia specjalistyczne i biznesowe, praktyczna nauka języka, emisja głosu, wstęp do językoznawstwa i literaturoznawstwa, historia Wielkiej Brytanii i USA, psychologia, pedagogika, gramatyka opisowa.


Co po studiach filologicznych?


Przykładowe miejsca pracy filologa angielskiego: biura tłumaczeń, wydawnictwa, redakcje, ośrodki kultury, szkoły podstawowe i średnie, szkoły wyższe i językowe oraz wszystkie firmy czy instytucje, gdzie wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego.


Gdzie w Bydgoszczy można się kształcić w zakresie filologii angielskiej?


Trzy uczelnie oferują takie studia:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, Katedra Językoznawstwa Angielskiego.

Rekrutacja odbywa się w o oparciu o wynik z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Studia licencjackie prowadzone są w trybie stacjonarnym, magisterskie - stacjonarnym i niestacjonarnym. Roczny koszt studiów niestacjonarnych wynosi 5600 zł.

Zajęcia prowadzone są w czterech zakresach: praktycznej nauki języka angielskiego, literatury (angielskiej, amerykańskiej i kanadyjskiej), historii i kultury (brytyjskiej, amerykańskiej i kanadyjskiej) oraz językoznawstwa (wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa, historia języka, gramatyka kontrastywna).

Wyższa Szkoła Gospodarki, studia licencjackie, specjalizacje:

  • biznesowa
  • tłumaczeniowa.

Rok studiów kosztuje 3950 zł.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, studia licencjackie.

Rok studiów kosztuje 3790 zł.

Filologia germańska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, Katedra Germanistyki.

Kandydaci ze znajomością języka niemieckiego są rekrutowani na podstawie wyniku z części pisemnej języka niemieckiego.

Germanistykę mogą także studiować osoby uczące się języka niemieckiego od podstaw. O przyjęciu decyduje średnia ocen na maturze.

Po ukończeniu studiów licencjackich można kontynuować kształcenie w UMK na niestacjonarnych studiach II stopnia. Rok nauki kosztuje 4400 zł.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, studia licencjackie.

Rok studiów kosztuje 3790 zł.

Stereotypowe myślenie o studiach filologicznych to takie, że jest to rozłożony w czasie kurs języka, co absolutnie nie jest prawdą. Natomiast studia językowe mają bardzo istotną zaletę - w połączeniu z innymi kierunkami, kwalifikacjami, poszerzają w znacznym stopniu wachlarz możliwości podjęcia pracy. Połączenie biegłości językowej z profesjonalną wiedzą z konkretnej dziedziny to ogromny potencjał zawodowy.