​Filologia angielska i germańska w Toruniu

Filologia angielska w Toruniu


Filologia angielska to propozycja na pewno dla humanistów. Tomy lektur do przeczytania, studiowanie historii i poznawanie kultury krajów angielskiego obszaru językowego to wyzwanie dla miłośników takiej tematyki. Co prawda szczegółowe zgłębianie struktur gramatycznych, zawiłości językowych, słownictwa i słowotwórstwa, analizowanie zmian w języku na przestrzeni wieków wymagają również predyspozycji analitycznych, umiejętności logicznego, niemal matematycznego myślenia.

Filolodzy wiążą swoją przyszłość zawodową z nauczaniem języka (w szkołach podstawowych, średnich, językowych, na lektoratach), pracują w charakterze tłumaczy. Doskonała znajomość języka (poziom C1 po studiach licencjackich i poziom C2 po studiach magisterskich według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) połączona z dodatkowymi kwalifikacjami pozwala na podjęcie pracy w branży turystycznej, biznesie czy administracji.


Gdzie można studiować filologię angielską w Toruniu?


Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje studia z zakresu anglistyki.

Studia są realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na poziomie I stopnia (licencjat) oraz magisterskich studiów II stopnia.

Rekrutacja na studia l stopnia odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z części pisemnej z języka polskiego (dowolny poziom) oraz języka angielskiego, zdawanego na poziomie rozszerzonym.

W przypadku studiów magisterskich studenci mają do wyboru następujące specjalności:

  • translatoryka
  • edytorstwo tekstów anglojęzycznych
  • język-kultura-literatura.

Studia niestacjonarne kosztują 5000 zł za rok nauki.


Filologia germańska w Toruniu


Filologia germańska to podróż po świecie języka, literatury, kultury, zagadnień życia politycznego i gospodarczego Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Germanistyka w Toruniu jest kierunkiem dla osób znających już język niemiecki, ale i dla tych, którzy chcą dopiero rozpocząć swoją przygodę z językiem.

Studia realizowane są na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika tylko w trybie stacjonarnym.

Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze w części pisemnej z języka niemieckiego lub innego języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, historia, filozofia.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować kształcenie na Wydziale na studiach magisterskich, na specjalności translatoryka. Ich ukończenie przygotowuje do pracy tłumacza (w tym również tłumacza przysięgłego po zdaniu egzaminu państwowego i spełnieniu wymogów przewidzianych przez ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego), ale też wydawcy, organizatora i propagatora kultury niemieckiego obszaru językowego. Germaniści znajdują zatrudnienie w tych dziedzinach, gdzie wymagana jest znajomości języka niemieckiego i kultury krajów niemieckojęzycznych (w biurach podróży w charakterze rezydenta, pilota wycieczek czy asystenta językowego w dowolnej branży).

Przeczytajcie, jak przetrwać na filologii, biorąc pod uwagę, że studia to nie kurs języka obcego:

http://ladysherlockiansbooks.blogspot.com/2011/09/...