​Filologia angielska w Gdańsku

O ogromnej popularności kierunku Filologia angielska świadczą coroczne statystyki rekrutacyjne. Od wielu już lat o jeden indeks na anglistyce na Uniwersytecie Gdańskim walczy ponad 10 kandydatów.

Co po studiach?

Absolwenci filologii angielskiej, którzy ukończą specjalność nauczycielską, przygotowani są do pracy w różnych typach szkół, szkołach językowych, wyższych, instytucjach kultury. Specjaliści z zakresu tłumaczeń mogą pracować w wydawnictwach, agencjach tłumaczeniowych, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych. Doskonała znajomość języka angielskiego otwiera drogę kariery w szeroko pojętym biznesie czy służbach dyplomatycznych.

Czego będziesz się uczyć na anglistyce?

Wybrane przedmioty w programie nauczania na filologii angielskiej: praktyczna nauka języka (leksyka, konwersacje, fonetyka, język pisany, gramatyka), gramatyka opisowa języka angielskiego, historia literatury brytyjskiej i amerykańskiej, kultura i cywilizacja Wielkiej Brytanii, wstęp do językoznawstwa, gramatyka historyczna oraz grupy przedmiotów przypisanych poszczególnym specjalnościom.

Gdzie w Gdańsku można studiować filologię angielską?

Trzy uczelnie prowadzą ten kierunek studiów. Dwie z nich umożliwiają kontynuację kształcenia na magisterskich studiach II stopnia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Filologię angielską można studiować w następujących szkołach wyższych:

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, specjalności:

  • nauczycielska
  • translatoryczna

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z języka angielskiego, języka polskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: historia, historia sztuki, biologia, WOS, geografia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka angielskiego, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4000 zł.

Studenci magisterskich studiów II stopnia mogą dodatkowo wybrać specjalność:

  • przetwarzanie języka naturalnego.

To połączenie językoznawstwa z informatyką i nowymi technologiami. Specjalność pozwala zdobyć wiedzę w zakresie tworzenia i wprowadzania nowych technologii wykorzystujących język naturalny. Absolwenci zdobywają kwalifikacje potrzebne przy tworzeniu aplikacji telefonicznych, komunikatorów, pracy nad sztuczną inteligencją.

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, specjalizacje:

  • translatoryczna
  • nauczycielska

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 1900 zł, niestacjonarnych - 2000 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa, specjalności:

  • amerykanistyka
  • filologia angielska z językiem hiszpańskim
  • filologia angielska z językiem norweskim
  • język angielski w biznesie
  • tłumaczenia – język angielski.

Rok studiów kosztuje 3950 zł.

Studia językowe mają bardzo istotną zaletę - w połączeniu z innymi kierunkami, kwalifikacjami, poszerzają w dużym stopniu wachlarz możliwości podjęcia pracy. Profesjonalna wiedza w konkretnej dziedzinie z jednoczesną biegłością językową to ogromny potencjał zawodowy.