Filologia angielska w Opolu

To propozycja dla osób, które lubią języki obce, ich nauka łatwo im przychodzi. Mają dobry słuch fonetyczny, lubią dużo czytać. Interesują się kulturą i historią krajów angielskiego obszaru językowego. Jednocześnie niestraszne im analityczne podejście do języka, badanie jego powstawania, rozwoju, zachodzących zmian. Analizowanie struktur, słowotwórstwa z matematyczną niemal dokładnością.


Gdzie w Opolu studia na filologii angielskiej?


Tylko jedna uczelnia oferuje takie studia. Jest to Uniwersytet Opolski. Kierunek realizowany jest na Wydziale Filologicznym.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze w części pisemnej z języka angielskiego i innego dowolnego przedmiotu. Uwzględniany będzie poziom podstawowy lub rozszerzony.


Jak wyglądają studia na filologii angielskiej?


To kierunek dwustopniowy: pierwszy 3-letni etap kończy się dyplomem licencjata. Następnie można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Kandydaci na studia licencjackie mają do wyboru następujące specjalności:

  • język angielski biznesowy
  • język angielski i chiński
  • język angielski medyczny
  • język angielski i holenderski
  • studia tłumaczeniowe
  • język angielski i studia nad kulturą.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 4100 zł.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: praktyczna nauka języka (leksyka, konwersacje, fonetyka, język pisany, gramatyka), gramatyka opisowa języka angielskiego, historia literatury brytyjskiej i amerykańskiej, kultura i cywilizacja Wielkiej Brytanii, wstęp do językoznawstwa, gramatyka historyczna oraz grupy przedmiotów przypisanych poszczególnym specjalnościom.

Inne kierunki związane z językiem angielskim w Opolu.

Wydział Filologiczny prowadzi także na studiach licencjackich kierunek język angielski w komunikacji publicznej.


Perspektywy pracy po anglistyce?


Ukończenie profilu praktycznego skutkuje doskonałą znajomością języka angielskiego w połączeniu z uzyskanymi kompetencjami biznesowymi. Pozwala na podjęcie pracy w małych, średnich i dużych firmach, międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Absolwenci są przygotowanie do prowadzenia negocjacji w języku angielskim, rozmów biznesowych, tworzenia umów, pism handlowych. Znają podstawy prawa handlowego, planowania, zarządzania, ekonomii. Takie kwalifikacje otwierają drogę do różnorodnych stanowisk w działach przedsiębiorstw międzynarodowych. Dają szansę na zatrudnienie w korporacjach, instytucjach biznesowych, firmach produkcyjnych, logistycznych, instytucjach Unii Europejskiej, a także służbach dyplomatycznych.

Absolwenci anglistyki, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, mogą pracować jako nauczyciele języka w szkołach podstawowych, średnich, przedszkolach. Prowadzić zajęcia na kursach języka angielskiego.

Specjaliści w zakresie translacji zatrudniani są w wydawnictwach, biurach tłumaczeń, firmach zajmujących się obsługą konferencji międzynarodowych.

Parę ciekawostek o tym, jak przetrwać na filologii angielskiej: