​Filologia angielska w Poznaniu

Filologię angielską wybierają najczęściej humaniści, zainteresowani dogłębnym poznaniem języka obcego, ale także chętni zgłębiać jego historię, rozwój na przestrzeni wieków, literaturę, historię i kulturę krajów anglojęzycznych.

Filologia angielska to 3-letnie studia pierwszego stopnia oraz 2-letnie drugiego stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uzyskanie uprawnień nauczycielskich otwiera możliwości pracy w szkołach podstawowych i średnich, prowadzenie lektoratów językowych na uczelniach, pozwala na podjęcie pracy w szkołach językowych. Obecnie znajomość języka angielskiego jest praktycznie niezbędna zarówno w kontekście życia prywatnego – możliwość swobodnego poruszania się po świecie, ale w szczególności w życiu zawodowym, dlatego też praca dla nauczycieli angielskiego jest gwarantowana.

Faktem jest, że niemała grupa absolwentów rozpoczyna życie zawodowe w dziedzinach nie związanych z nauczaniem, lecz tam, gdzie oprócz dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego, jak choćby w turystyce, biznesie, dyplomacji czy rozrywce. Angliści znajdą pracę także w charakterze tłumacza.

W programie studiów znajdą się m.in. takie przedmioty: praktyczna nauka języka angielskiego, językoznawstwo, historia literatury brytyjskiej, wstęp do literaturoznawstwa, fonetyka i fonologia, studia kulturowe angielskiego obszaru językowego, wprowadzenia do tłumaczenia, teoria literatury i kultury, historia języka angielskiego.


Filologia angielska w Poznaniu

Studia na filologii angielskiej oferują takie uczelnie:

specjalności: ogólnoakademicka, nauczycielska, tłumaczeniowa, celtycka, południowoafrykańska, teatr i dramat krajów angielskiego obszaru językowego

  • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

specjalność: anglistyka od podstaw (oczywiście wymagana jest znajomość języka angielskiego od samego początku studiów, studenci mają w programie dodatkowy blok praktycznej nauki języka)

  • Europejska Wyższa Szkoła Biznesu

specjalizacje: lingwistyka managerska, translatorska, nauczycielska

  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I

specjalność: nauczycielska, prawno-biznesowaJakie przedmioty na maturze

Kandydaci na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza muszą zdać na maturze język polski na poziomie rozszerzonym oraz język angielski (ustny i pisemny) na poziomie rozszerzonym.

Wyższa Szkoła Języków Obcych punktuje wyniki z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.


Koszty studiów na filologii angielskiej

Opłaty roczne za studia są następujące:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: 5200 zł studia niestacjonarne
  • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogusława Lindego: 6000 zł studia stacjonarne, 4800 zł studia niestacjonarne,
  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I:4560 zł studia stacjonarne, 3960 zł studia niestacjonarne.
  • Europejska Wyższa Szkoła Biznesu: 3960 zł


Interesują Cię studia filologiczne? Planujesz studiować anglistykę? Obejrzyj filmiki :-)