​Filologia germańska w Krakowie

Studia filologiczne na specjalności germanistyka wybierają osoby z zamiłowaniami humanistycznymi, zainteresowane literaturą, kulturą i historią krajów z niemieckiego obszaru językowego.

Doskonała znajomość tych zagadnień w połączeniu z płynną znajomością języka powodują, że absolwenci filologii germańskiej z sukcesem odnajdują się zawodowo w branżach takich, jak: turystyka, promocja, dyplomacja, biznes, media, kultura czy rozrywka.

Z kolei ukończenie profilu nauczycielskiego pozwala na podjęcie pracy w szkołach podstawowych i średnich, prowadzenie lektoratów językowych na uczelniach, prowadzenie kursów językowych.Perfekcyjne posługiwanie się językiem niemieckim pozwala na podjęcie pracy tłumacza.

Studia I stopnia na germanistyce trwają 3 lata, absolwenci uzyskują dyplom licencjata. Mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia z zakresu filologii niemieckiej lub innej dziedziny, zwiększając tym samym swoje możliwości zawodowe.


Przedmioty na filologii germańskiej


Wybrane przedmioty w programie studiów na filologii germańskiej to: praktyczna nauka języka niemieckiego, pisanie akademickie, gramatyka opisowa, teoria literatury, historia literatury niemieckiej, wiedza o krajach obszaru językowego, historia języka niemieckiego, historia wybranego obszaru językowego,językoznawstwo współczesne, teoria i badania nad akwizycją języka obcego, teoria i praktyka przekładu, ochrona własności intelektualnej. W toku studiów pojawiają się przedmioty właściwe dla profilu tłumaczeniowego, komunikacji międzykulturowej, kształcenia nauczycieli.

Gdzie studiować germanistykę w Krakowie?

Filologię germańską mają w swojej ofercie dydaktycznej dwie uczelnie publiczne. Są to:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, tylko studia stacjonarne.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka niemieckiego lub języka angielskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, wiedza o społeczeństwie, inny język obcy – wszystkie przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Neofilologii, specjalizacje:

  • nauczycielska
  • język niemiecki w biznesie.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku z języka niemieckiego lub innego języka obcego zdawanego na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Studia niestacjonarne kosztują 4600 zł za rok.


Studia filologiczne to nie kurs językowy. Czy warto więc poświęcić kilka lat na studiowanie zawiłości językowych, historii języka, kulturoznawstwa, by pracować np. w firmie handlowej, gdzie wymagana jest perfekcyjna znajomość języka?

Czy filologia zabija miłość do języka? Z jakim podejściem powinno się iść na te studia? – przeczytajcie, jak na te pytania odpowiedziała studentka germanistyki.

http://zycienaszescdziesiatprocent.blogspot.com/20...