​Kierunki humanistyczne w Koszalinie

Zdecydowany prym wśród uczelni w powiecie koszalińskim pod względem oferty edukacyjnej wiedzie Politechnika Koszalińska. Oferuje najwięcej kierunków studiów, o zróżnicowanym zakresie tematycznym, w tym kierunki humanistyczne.

Studia humanistyczne to na pewno propozycja dla osób otoczonych różnymi, czytanymi źródłami informacji (książki, czasopisma, informacje dostępne w internecie i tradycyjnych bibliotekach). Na wszystkim prezentowanych poniżej kierunkach na „warsztat” brany jest język, który po ukończeniu studiów będzie narzędziem pracy absolwenta.

Studia o charakterze humanistycznym realizowane są na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej. Trwają 3 lata, kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Wyniki z poszczególnych przedmiotów preferowanych dla danego kierunku przeliczane są według wzoru uwzględniającego punktację na poziomie podstawowym i rozszerzonym .

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studenci mają do wyboru następujące specjalności:

  • dziennikarz nowych mediów
  • public relations i rzecznictwo prasowe
  • reklama w mediach
  • komunikowanie w mediach społecznościowych.

Przedmioty preferowane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, geografia, historia, wos.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1700 zł.

Studia przygotowują do pracy w charakterze dziennikarza prasowego, telewizyjnego, radiowego. Ze względu na wypracowany warsztat, lekkość pióra i słowa, absolwenci dziennikarstwa są zatrudniani w działach promocji i reklamy, public relations, na stanowiskach rzeczników prasowych, a także w wydawnictwach, instytucjach kultury, organizacjach politycznych i społecznych.

Filologia angielska, specjalności:

  • tłumaczeniowa
  • angielski z językiem hiszpańskim
  • angielski z językiem szwedzkim.

Przedmioty preferowane podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1800 zł.

Filologia germańska, specjalności:

  • tłumaczeniowa
  • niemiecki z językiem hiszpańskim
  • niemiecki z językiem szwedzkim.

Przedmioty preferowane podczas rekrutacji: język polski, język niemiecki, matematyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1800 zł.

Absolwenci filologii pracują w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, szkołach językowych. Specjalność tłumaczeniowa przygotowuje do pracy w wydawnictwach, biurach tłumaczeń, w charakterze tłumacza symultanicznego, konsekutywnego.

Doskonała znajomość języka obcego w połączeniu z innymi kwalifikacjami i umiejętnościami daje szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w biznesie, firmach międzynarodowych, turystyce, dyplomacji – wszędzie tam, gdzie podstawą komunikowania się jest język angielski lub niemiecki.