Jakiego artykułu szukasz?

Lista rezerwowa na studia

Rekrutacja studia to dynamiczny proces, zwieńczony dla niektórych sukcesem, ale również pozbawiający innych szansy studiowania na określonym kierunku czy w danej uczelni. Czy znalezienie swojego nazwiska na liście rezerwowej to powód do radości, czy raczej pożegnanie ze studiami? Poznajcie kulisy rekrutacji.

Lista rezerwowa na studia

Rekrutacja na studia

Kandydaci w terminach wskazanych przez daną uczelnię składają wnioski rekrutacyjne na konkretne studia. Mogą aplikować na dowolną liczbę kierunków i uczelni – istotne, że każde zgłoszenie wiąże się z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej.

Po przeliczeniu wyników maturalnych, uwzględnieniu dodatkowych punktów za ewentualne sprawdziany praktyczne, rozmowy kwalifikacyjne, teczki prac tworzona jest lista rankingowa. Uczelnia dysponuje określoną, przewidzianą wcześniej liczbą miejsc na każdym kierunku studiów. Oznacza to, że osoby z najlepszymi wynikami, które wypełnią wspomniany limit miejsc, uzyskują status zakwalifikowanych – to najlepsza informacja, jaką może uzyskać kandydat na studia.

Lista rezerwowa

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia, trafiają na listę rezerwową – im wyżej znajdą się w rankingu, tym szanse na zakwalifikowanie na studia większe.

Jak to działa?

Jak wspomnieliśmy, zdecydowana większość kandydatów aplikuje na więcej niż jeden kierunek. W momencie, gdy zostają zakwalifikowani, w określonym terminie muszą potwierdzić wolę studiowania na konkretnym kierunku, dostarczając świadectwo maturalne i inne wymagane dokumenty. Uzyskują finalnie status osoby przyjętej na studia, rezygnując tym samym z innych kierunków, gdzie również uzyskali satysfakcjonującą, gwarantującą kwalifikację liczbę punktów.

Oznacza to, że zwalniają swoje miejsca, a osoby z niższej pozycji listy rankingowej awansują na pozycje przybliżające do grona kandydatów zakwalifikowanych.

Ważne więc, aby będąc na liście rezerwowej, zbyt szybko nie podejmować decyzji o rezygnacji z wymarzonych studiów. Wyczekać do momentu, aż upłynie termin potwierdzania woli studiowania i składania dokumentów, bowiem te zakwalifikowane osoby, które nie dopełnią tych formalności, automatycznie zwalniają miejsce oczekującym na liście rezerwowej. Terminy te są różne na różnych uczelniach, sytuacja może się więc dynamicznie zmieniać.

Rekrutacja uzupełniająca

Może się oczywiście zdarzyć, że uzyskane punkty nie dadzą satysfakcjonującego awansu na liście rankingowej i nie wystarczą, aby znaleźć się w gronie osób zakwalifikowanych na studia.

To oczywiście nie koniec świata, możliwości w tej sytuacji jest wiele.

Rekrutacja uzupełniająca, inaczej tzw. drugi nabór, odbywa się po zakończeniu pierwszej tury przyjęć na studia. To szansa zarówno dla osób, którym nie powiodło się w głównej rekrutacji, ale też tych kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie mogli uczestniczyć w naborze lub pisali poprawkę z matury i dopiero w późniejszym terminie uzyskali świadectwo uprawniające do aplikowania na studia.

Terminy drugiego naboru są indywidualnie wskazywane przez uczelnie czy wydziały – należy śledzić na bieżąco aktualności na uczelnianych stronach www. Oferta kierunków zazwyczaj jest już mocno ograniczona, rekrutacja dotyczy studiów mniej popularnych, ale może się zdarzyć, że znajdą się wolne miejsca także na rozchwytywanych studiach.

Zasady rekrutacji są takie same, sposób przeliczania punktów nie zmienia się. Również tworzenie listy rankingowej działa na tej samej zasadzie jak w pierwszym naborze.

Studia płatne

Alternatywą – zwłaszcza, jeśli szczególnie zależy na studiowaniu konkretnego kierunku na określonej uczelni – są studia płatne, realizowane z systemie niestacjonarnym.

Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi znacznymi kosztami. Zależnie od studiów to od kilku do kilkunastu tysięcy zł rocznie.

Podobnie studia na uczelniach niepublicznych, również te realizowane w systemie stacjonarnym, są odpłatne. W zdecydowanej większości szkół wyższych niepublicznych rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Wyniki maturalne nie są przeliczane na punkty rankingowe decydujące o przyjęciu na studia.

Gap year

Przerwa w edukacji? Dlaczego nie. To jednak opcja dobra dla osób zdeterminowanych, które nie zmarnują roku, wykorzystają ten czas choćby na poprawę wyników maturalnych, zwiększając tym samym szansę w przyszłorocznej rekrutacji.

Oddech od nauki to także możliwość zdystansowania się do dotychczasowych wyborów studiów, zweryfikowania planów życiowych, edukacyjnych, zainteresowania się obszarami, które dotychczas nie były brane pod uwagę w kontekście studiów.

Co studiować?

Zajrzyj do Poradnika dla Maturzysty

Poznaj wszystkie typy studiów dostępne na polskich uczelniach.

Zobacz, jakie kierunki możesz studiować - dla ułatwienia wykaz kierunków wg typów kształcenia

Nadal nie wiesz, w jakim mieście studiować? - wybierz swój ośrodek akademicki

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów ułatwi decyzje wszystkim niezdecydowanym kandydatom.

Wybiegaj w przyszłość, zaplanuj Studia podyplomowe

Powiązane treści

Komentarze (0)

brak komentarzy…