Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości

Najwięcej zmian dotyczy w tym roku egzaminu z języka polskiego – będą nieco inne kryteria oceny części pisemnej, okrojona została lista pytań na egzamin ustny. Przeczytaj, jakie zmiany w zasadach przeprowadzenia egzaminu w formule z 2023 roku dotyczą tegorocznych maturzystów. Na co zwrócić uwagę? Czy matura będzie łatwiejsza? Sprawdź terminy egzaminów i wyników matur.

Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości

W tym roku wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i obcego.

Największą zmianą tegorocznej matury jest przywrócenie obowiązkowych egzaminów ustnych. Czas pandemii i trwające restrykcje sanitarne spowodowały, że do tej formy egzaminu przystępowały tylko osoby, dla których wynik tej części egzaminu stanowił wymóg rekrutacyjny na określone kierunki studiów.

Obecnie wraca ustna matura zarówno z języka polskiego, jak i języka obcego. Ich wynik będzie wpływał na fakt zdania matury, bowiem podobnie jak w przypadku innych przedmiotów obowiązkowych, konieczne będzie uzyskanie minimum 30% punktów.

Matura 2023 – zmiany w egzaminie z języka polskiego

Ograniczono zakres materiału obowiązującego na egzaminie ustnym z języka polskiego. Wprowadzone na początku 2023 roku zmiany argumentowane są faktem, że duża część nauki w przypadku tegorocznych abiturientów przypadła na okres pandemii, lockdownu i edukacji zdalnej, co znacznie ograniczyło dostęp do nauczycieli, szkoły. Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną podjęło decyzję o wprowadzeniu zmian w odniesieniu do liczby pytań jawnych, obowiązujących na ustnym egzaminie z języka polskiego.

Maturzysta losuje zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczy jednej z lektur obowiązkowych, pochodzi z puli pytań jawnych i zawiera wyłącznie polecenie. Dotychczasową listę 227 pytań ograniczono do 110. Oznacza to, że ilość materiału do przyswojenia jest mniejsza, więcej czasu można poświęcić na opracowanie pozostałych zagadnień i tematów. Sprawdź pełną listę pytań jawnych.

Matura 2023 – czy będzie łatwiej na języku polskim?

Kolejną zmianą jest usunięcie części lektur z wymagań egzaminacyjnych.

Po przeanalizowaniu arkuszy matur próbnych zdecydowano się złagodzić sposób oceniania części pisemnej.

Zmiana dotyczy punktacji za kategorię „kompetencje literackie i kulturowe” w zakresie oceniania funkcjonalności wykorzystania w wypracowaniu utworów wskazanych w poleceniu.

Więcej błędów językowych pozwala obecnie nadal uzyskać maksymalna liczbę punktów w kategorii „język”. Dotychczas były to 3 błędy, teraz nawet 5 nie wpłynie na obniżenie oceny. Dotyczy to arkuszy na poziomie podstawowym.

Dopuszcza się popełnienie 1 błędu ortograficznego, który nie wpłynie na utratę punktów. Ocena poprawności ortograficzne zostanie obniżona o 1 pkt w przypadku pracy zawierającej obecnie do 4 błędów – zmiana ta dotyczy poziomu podstawowego.

Można popełnić do 8 błędów interpunkcyjnych (5 dla poziomu rozszerzonego), które pozwolą nadal uzyskać maksymalną liczbę punktów za poprawność interpunkcyjną.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający otrzyma 60 punktów.

Matura 2023 – zmiany w egzaminie z matematyki

W arkuszach z poziomu podstawowego usunięto zadania, za które można było uzyskać 5-6 pkt. Zastąpiono je zadaniami za 1 lub 2 pkt. Przewidziano więcej zadań otwartych, a także zadania typu „prawda/fałsz”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z arkusza podstawowego została zmniejszona z 50 do 46.

Egzamin będzie trwał o 10 minut dłużej, czyli 180 minut.

Matura 2023 – zmiany w arkuszach z języka obcego

W arkuszach z poziomu podstawowego zadania otwarte sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu zostaną zastąpione zadaniem zamkniętym typu prawda/fałsz.

Matura 2023 - terminy egzaminów

Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.‎

Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r.‎

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.

Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia‎.

Sprawdź szczegółowy harmonogram matur.

Matura 2023 - kiedy wyniki?

Termin ogłoszenia wyników matur zdawanych w terminie podstawowym i dodatkowym przewidziano na 7 lipca 2023 roku.

W tym samym dniu zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Wyniki egzaminu poprawkowego znane będą 8 września 2023 roku.

Wyniki dostępne będą po zalogowaniu w systemie ZIU, na portalu uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dane do logowanie abiturienci otrzymują w szkołach.

Dostanę się na studia?

Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości. Wymaganym minimum, zapewniającym zdanie matury, jest uzyskanie z trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej – języka polskiego, języka obcego oraz matematyki – przynajmniej 30% punktów z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym, 30% punktów z egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego, a także przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego, w przypadku którego nie jest określony próg zdawalności.

Jeżeli z jednego z przedmiotów obowiązkowych nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, możesz pisać poprawkę jeszcze tego samego roku, w sierpniu. Kilkanaście tygodni wzmożonej nauki powinno przyczynić się do zdania poprawki.

Jeżeli nie zdałeś matury z więcej niż jednego przedmiotu, musisz czekać na kolejną turę matur w następnym roku. Również w następnym roku możesz poprawić przedmiot, z którego uzyskałeś niesatysfakcjonującą liczbę punktów.

Co zrobić w przypadku oblanej matury?

Jeśli nie zdałeś matury, zamiast świadectwa uzyskujesz informację o wynikach.

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeśli zastanawiasz się, jakie studia wziąć pod uwagę, poznaj wszystkie kierunki studiów.

Sprawdź kierunki dostępne w miastach akademickich.

Zobacz, jakie odpowiadają Ci najbardziej typy studiów.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów lub szkół wyższych w Bazie uczelni. Więcej informacji o naborze znajdziesz w sekcji Rekrutacja, pod nazwą wybranej szkoły wyższej.

Powiązane treści

Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Dodatkowy przedmiot obowiązkowy na maturze – czy trzeba zdać?
Dodatkowy przedmiot obowiązkowy na maturze – czy trzeba zdać?
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Opolska
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie