Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości

Najwięcej zmian dotyczy w tym roku egzaminu z języka polskiego – będą nieco inne kryteria oceny części pisemnej, okrojona została lista pytań na egzamin ustny. Przeczytaj, jakie zmiany w zasadach przeprowadzenia egzaminu w formule z 2023 roku dotyczą tegorocznych maturzystów. Na co zwrócić uwagę? Czy matura będzie łatwiejsza? Sprawdź terminy egzaminów i wyników matur.

Matura 2023 - najważniejsze zmiany w egzaminie dojrzałości

W tym roku wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i obcego.

Największą zmianą tegorocznej matury jest przywrócenie obowiązkowych egzaminów ustnych. Czas pandemii i trwające restrykcje sanitarne spowodowały, że do tej formy egzaminu przystępowały tylko osoby, dla których wynik tej części egzaminu stanowił wymóg rekrutacyjny na określone kierunki studiów.

Obecnie wraca ustna matura zarówno z języka polskiego, jak i języka obcego. Ich wynik będzie wpływał na fakt zdania matury, bowiem podobnie jak w przypadku innych przedmiotów obowiązkowych, konieczne będzie uzyskanie minimum 30% punktów.

Matura 2023 – zmiany w egzaminie z języka polskiego

Ograniczono zakres materiału obowiązującego na egzaminie ustnym z języka polskiego. Wprowadzone na początku 2023 roku zmiany argumentowane są faktem, że duża część nauki w przypadku tegorocznych abiturientów przypadła na okres pandemii, lockdownu i edukacji zdalnej, co znacznie ograniczyło dostęp do nauczycieli, szkoły. Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną podjęło decyzję o wprowadzeniu zmian w odniesieniu do liczby pytań jawnych, obowiązujących na ustnym egzaminie z języka polskiego.

Maturzysta losuje zestaw egzaminacyjny składający się z dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczy jednej z lektur obowiązkowych, pochodzi z puli pytań jawnych i zawiera wyłącznie polecenie. Dotychczasową listę 227 pytań ograniczono do 110. Oznacza to, że ilość materiału do przyswojenia jest mniejsza, więcej czasu można poświęcić na opracowanie pozostałych zagadnień i tematów. Sprawdź pełną listę pytań jawnych.

Matura 2023 – czy będzie łatwiej na języku polskim?

Kolejną zmianą jest usunięcie części lektur z wymagań egzaminacyjnych.

Po przeanalizowaniu arkuszy matur próbnych zdecydowano się złagodzić sposób oceniania części pisemnej.

Zmiana dotyczy punktacji za kategorię „kompetencje literackie i kulturowe” w zakresie oceniania funkcjonalności wykorzystania w wypracowaniu utworów wskazanych w poleceniu.

Więcej błędów językowych pozwala obecnie nadal uzyskać maksymalna liczbę punktów w kategorii „język”. Dotychczas były to 3 błędy, teraz nawet 5 nie wpłynie na obniżenie oceny. Dotyczy to arkuszy na poziomie podstawowym.

Dopuszcza się popełnienie 1 błędu ortograficznego, który nie wpłynie na utratę punktów. Ocena poprawności ortograficzne zostanie obniżona o 1 pkt w przypadku pracy zawierającej obecnie do 4 błędów – zmiana ta dotyczy poziomu podstawowego.

Można popełnić do 8 błędów interpunkcyjnych (5 dla poziomu rozszerzonego), które pozwolą nadal uzyskać maksymalną liczbę punktów za poprawność interpunkcyjną.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający otrzyma 60 punktów.

Matura 2023 – zmiany w egzaminie z matematyki

W arkuszach z poziomu podstawowego usunięto zadania, za które można było uzyskać 5-6 pkt. Zastąpiono je zadaniami za 1 lub 2 pkt. Przewidziano więcej zadań otwartych, a także zadania typu „prawda/fałsz”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z arkusza podstawowego została zmniejszona z 50 do 46.

Egzamin będzie trwał o 10 minut dłużej, czyli 180 minut.

Matura 2023 – zmiany w arkuszach z języka obcego

W arkuszach z poziomu podstawowego zadania otwarte sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu zostaną zastąpione zadaniem zamkniętym typu prawda/fałsz.

Matura 2023 - terminy egzaminów

Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.‎

Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r.‎

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.

Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia‎.

Sprawdź szczegółowy harmonogram matur.

Matura 2023 - kiedy wyniki?

Termin ogłoszenia wyników matur zdawanych w terminie podstawowym i dodatkowym przewidziano na 7 lipca 2023 roku.

W tym samym dniu zostaną przekazane szkołom świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

Wyniki egzaminu poprawkowego znane będą 8 września 2023 roku.

Wyniki dostępne będą po zalogowaniu w systemie ZIU, na portalu uruchomiony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dane do logowanie abiturienci otrzymują w szkołach.

Dostanę się na studia?

Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji do szkół wyższych jest oczywiście posiadanie świadectwa dojrzałości. Wymaganym minimum, zapewniającym zdanie matury, jest uzyskanie z trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej – języka polskiego, języka obcego oraz matematyki – przynajmniej 30% punktów z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym, 30% punktów z egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego, a także przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego, w przypadku którego nie jest określony próg zdawalności.

Jeżeli z jednego z przedmiotów obowiązkowych nie uzyskasz wymaganego minimum 30%, możesz pisać poprawkę jeszcze tego samego roku, w sierpniu. Kilkanaście tygodni wzmożonej nauki powinno przyczynić się do zdania poprawki.

Jeżeli nie zdałeś matury z więcej niż jednego przedmiotu, musisz czekać na kolejną turę matur w następnym roku. Również w następnym roku możesz poprawić przedmiot, z którego uzyskałeś niesatysfakcjonującą liczbę punktów.

Co zrobić w przypadku oblanej matury?

Jeśli nie zdałeś matury, zamiast świadectwa uzyskujesz informację o wynikach.

Od tego, jakie uzyska się wyniki, zależy powodzenie podczas naboru na poszczególne kierunki studiów. Dowiedz się więcej o progach punktowych.

Jeśli zastanawiasz się, jakie studia wziąć pod uwagę, poznaj wszystkie kierunki studiów.

Sprawdź kierunki dostępne w miastach akademickich.

Zobacz, jakie odpowiadają Ci najbardziej typy studiów.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów lub szkół wyższych w Bazie uczelni. Więcej informacji o naborze znajdziesz w sekcji Rekrutacja, pod nazwą wybranej szkoły wyższej.

Powiązane treści

Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 – pytania jawne na egzamin ustny z języka polskiego
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - ile trzeba mieć procent, żeby zdać egzamin
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja
Dodatkowy przedmiot obowiązkowy na maturze – czy trzeba zdać?
Dodatkowy przedmiot obowiązkowy na maturze – czy trzeba zdać?
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Czy trzeba osobiście odebrać świadectwo maturalne?
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Śląska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Białostocka