Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Sprawdź, jakie zmiany nastąpią w zasadach egzaminu maturalnego w 2023 roku. Poznaj terminy egzaminów i ogłoszenia wyników. Zobacz, jakie przedmioty można zdawać na maturze oraz jaki wynik gwarantuje zdanie egzaminu.

Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Terminy matur 2023

W roku 2023 matura rozpocznie się w czwartek, 4 maja o godz. 9.00 egzaminem pisemnym z języka polskiego. Kolejnego dnia, 5 maja maturzyści o 9.00 napiszą język angielski, a o 14.00 pozostałe języki obce. Ostatni przedmiot obowiązkowy – matematyka – przewidziany jest po przerwie weekendowej 8 maja, a na następne dni przewidziane są przedmioty dodatkowe: języki obce na poziomie rozszerzonym, wiedza o społeczeństwie, filozofia, biologia, matematyka, chemia, geografia.

Między 10 a 23 maja 2023 r. zaplanowane są egzaminy ustne, których szczegółowy harmonogram ustalają szkoły.

1 czerwca 2023 r. rozpoczynają się egzaminy zdawane w terminie dodatkowym. Potrwają do 19 czerwca. Dodatkowy egzamin maturalny przewidziany jest dla osób, które z uzasadnionych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym.

Szczegółowe terminy wszystkich egzaminów maturalnych w 2023 możesz sprawdzić w Kalendarzu Maturzysty.

Wyniki matur 2023

7 lipca 2023 r. ogłoszone będą wyniki tegorocznych matur, zdawanych zarówno w terminie podstawowym, jak i dodatkowym.

Od tego dnia będą także wydawane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach uzyskanych na maturze.

Matura 2023 – przedmioty

Maturzyści przystępują minimum do czterech przedmiotów w części pisemnej, w tym trzech obowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka

oraz jednego przedmiotu dodatkowego, dowolnie wybranego, zdawanego na poziomie rozszerzonym (ewentualne dwujęzycznym, w przypadku języków obcych):

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy (do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język mniejszości narodowej (do wyboru: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej
 • język kaszubski jako język regionalny
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.

Ponadto w tym roku maturzyści zdają egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego, ewentualnie języka mniejszości narodowej – wszystkie bez określania poziomu. To zmiana w odniesieniu do ubiegłych lat, kiedy egzamin ustny nie był obowiązkowy.

Jakie przedmioty na maturze?

Jak wspomniano, każdy maturzysta musi przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego dodatkowego w części pisemnej oraz dwóch egzaminów w części ustnej. Warunkiem zdania matury jest uzyskanie z przedmiotów obowiązkowych przynajmniej 30% punktów. Punkty z przedmiotu dodatkowego nie wpływają na zdanie matury.

Wybór innych przedmiotów dodatkowych determinują wymogi rekrutacyjne na określone kierunki studiów. Dlatego warto szczegółowo poznać ofertę kształcenia i zasady naboru, aby przedmioty zdawane na maturze pozwoliły z sukcesem uczestniczyć w rekrutacji na wymarzone kierunki.

Matura poprawkowa 2023

Do poprawki z matury w tym samym roku mogą przystąpić tylko te osoby, które z jednego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części pisemnej lub ustnej lub jedynego przedmiotu dodatkowego nie uzyskały minimum 30% wymaganych punktów.

Egzamin poprawkowy pisemny odbędzie się 22 sierpnia 2023 r., o godz. 9.00, ustny – 21 sierpnia. Wyniki zostaną ogłoszone 8 września.

Deklaracje maturalne

Już we wrześniu uczniowie klas maturalnych składają wstępne deklaracje, z jakich przedmiotów dodatkowych będą zdawać maturę. Nie jest to jeszcze wiążące zobowiązanie, jednak z punktu widzenia przygotowania do matury, to ostatni dzwonek na decyzję, aby przez najbliższe miesiące przyłożyć się do określonych przedmiotów.

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym

Zanim więc wstępnie zadeklarujesz przedmioty maturalne, zajrzyj do naszych informatorów.

Sprawdź dostępne kierunki w miastach akademickich.

Zobacz, jakie odpowiadają Ci najbardziej typy studiów.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów lub szkół wyższych w Bazie uczelni. Więcej informacji o naborze znajdziesz w sekcji Rekrutacja, pod nazwą wybranej uczelni.

Poznaj wszystkie kierunki studiów.

Matura – organizacja

Maturzyści zabierają na egzamin dowód osobisty oraz długopis lub pióro z czarnym atramentem. Warto mieć ze sobą małą butelkę wody. Można również przynieść te przybory, które będą niezbędne do rozwiązywania arkuszy z określonych przedmiotów.

Dozwolone są: linijka, lupa, prosty kalkulator. Szkoła udostępni także wybrane wzory i stałe fizykochemiczne, odtwarzacz płyt CD z kompletem słuchawek, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik językowy, atlas historyczny.

Szczegółowy wykaz przyborów dozwolonych na egzaminie z konkretnego przedmiotu opublikowany jest na stronie CKE.

Warunki przeprowadzania matury i jej forma dostosowane są do szczególnych potrzeb zdających, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Dotyczy to choćby osób niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem, zespołem Aspergera.

Dla tych osób przygotowywane są m.in. odrębne arkusze, zapewnione jest odpowiednie miejsce pracy, wydłużony czas egzaminu, ustalone odmienne zasady oceniania, jak i inne dostosowania, wynikające z dostarczonego orzeczenia.

Rekrutacja na studia

Pomyślnie zdana matura to przepustka na studia. Osoby, które nie posiadają świadectwa maturalnego nie mogą rozpocząć kształcenia wyższego nawet na uczelniach, gdzie przewidziany jest wolny nabór, a wyniki uzyskane na maturze nie są brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Już teraz dowiedz się wszystkich szczegółów na temat rekrutacji na studia. Poznaj terminy, opłaty, procedury.

Sprawdź, czym są progi punktowe.

Powiązane treści

Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Jak poradzić sobie ze stresem? - poradnik Maturzysty
Jak poradzić sobie ze stresem? - poradnik Maturzysty
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Kalendarz Maturzysty 2024
Kalendarz Maturzysty 2024
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Świadectwo dojrzałości (maturalne)
Świadectwo dojrzałości (maturalne)
Egzamin maturalny od zaplecza
Egzamin maturalny od zaplecza

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Poznańska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie