Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Sprawdź, jakie zmiany nastąpią w zasadach egzaminu maturalnego w 2023 roku. Poznaj terminy egzaminów i ogłoszenia wyników. Zobacz, jakie przedmioty można zdawać na maturze oraz jaki wynik gwarantuje zdanie egzaminu.

Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Terminy matur 2023

W roku 2023 matura rozpocznie się w czwartek, 4 maja o godz. 9.00 egzaminem pisemnym z języka polskiego. Kolejnego dnia, 5 maja maturzyści o 9.00 napiszą język angielski, a o 14.00 pozostałe języki obce. Ostatni przedmiot obowiązkowy – matematyka – przewidziany jest po przerwie weekendowej 8 maja, a na następne dni przewidziane są przedmioty dodatkowe: języki obce na poziomie rozszerzonym, wiedza o społeczeństwie, filozofia, biologia, matematyka, chemia, geografia.

Między 10 a 23 maja 2023 r. zaplanowane są egzaminy ustne, których szczegółowy harmonogram ustalają szkoły.

1 czerwca 2023 r. rozpoczynają się egzaminy zdawane w terminie dodatkowym. Potrwają do 19 czerwca. Dodatkowy egzamin maturalny przewidziany jest dla osób, które z uzasadnionych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym.

Szczegółowe terminy wszystkich egzaminów maturalnych w 2023 możesz sprawdzić w Kalendarzu Maturzysty.

Wyniki matur 2023

7 lipca 2023 r. ogłoszone będą wyniki tegorocznych matur, zdawanych zarówno w terminie podstawowym, jak i dodatkowym.

Od tego dnia będą także wydawane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach uzyskanych na maturze.

Matura 2023 – przedmioty

Maturzyści przystępują minimum do czterech przedmiotów w części pisemnej, w tym trzech obowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka

oraz jednego przedmiotu dodatkowego, dowolnie wybranego, zdawanego na poziomie rozszerzonym (ewentualne dwujęzycznym, w przypadku języków obcych):

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy (do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język mniejszości narodowej (do wyboru: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej
 • język kaszubski jako język regionalny
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.

Ponadto w tym roku maturzyści zdają egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego, ewentualnie języka mniejszości narodowej – wszystkie bez określania poziomu. To zmiana w odniesieniu do ubiegłych lat, kiedy egzamin ustny nie był obowiązkowy.

Jakie przedmioty na maturze?

Jak wspomniano, każdy maturzysta musi przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego dodatkowego w części pisemnej oraz dwóch egzaminów w części ustnej. Warunkiem zdania matury jest uzyskanie z przedmiotów obowiązkowych przynajmniej 30% punktów. Punkty z przedmiotu dodatkowego nie wpływają na zdanie matury.

Wybór innych przedmiotów dodatkowych determinują wymogi rekrutacyjne na określone kierunki studiów. Dlatego warto szczegółowo poznać ofertę kształcenia i zasady naboru, aby przedmioty zdawane na maturze pozwoliły z sukcesem uczestniczyć w rekrutacji na wymarzone kierunki.

Matura poprawkowa 2023

Do poprawki z matury w tym samym roku mogą przystąpić tylko te osoby, które z jednego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części pisemnej lub ustnej lub jedynego przedmiotu dodatkowego nie uzyskały minimum 30% wymaganych punktów.

Egzamin poprawkowy pisemny odbędzie się 22 sierpnia 2023 r., o godz. 9.00, ustny – 21 sierpnia. Wyniki zostaną ogłoszone 8 września.

Deklaracje maturalne

Już we wrześniu uczniowie klas maturalnych składają wstępne deklaracje, z jakich przedmiotów dodatkowych będą zdawać maturę. Nie jest to jeszcze wiążące zobowiązanie, jednak z punktu widzenia przygotowania do matury, to ostatni dzwonek na decyzję, aby przez najbliższe miesiące przyłożyć się do określonych przedmiotów.

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym

Zanim więc wstępnie zadeklarujesz przedmioty maturalne, zajrzyj do naszych informatorów.

Sprawdź dostępne kierunki w miastach akademickich.

Zobacz, jakie odpowiadają Ci najbardziej typy studiów.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów lub szkół wyższych w Bazie uczelni. Więcej informacji o naborze znajdziesz w sekcji Rekrutacja, pod nazwą wybranej uczelni.

Poznaj wszystkie kierunki studiów.

Matura – organizacja

Maturzyści zabierają na egzamin dowód osobisty oraz długopis lub pióro z czarnym atramentem. Warto mieć ze sobą małą butelkę wody. Można również przynieść te przybory, które będą niezbędne do rozwiązywania arkuszy z określonych przedmiotów.

Dozwolone są: linijka, lupa, prosty kalkulator. Szkoła udostępni także wybrane wzory i stałe fizykochemiczne, odtwarzacz płyt CD z kompletem słuchawek, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik językowy, atlas historyczny.

Szczegółowy wykaz przyborów dozwolonych na egzaminie z konkretnego przedmiotu opublikowany jest na stronie CKE.

Warunki przeprowadzania matury i jej forma dostosowane są do szczególnych potrzeb zdających, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Dotyczy to choćby osób niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem, zespołem Aspergera.

Dla tych osób przygotowywane są m.in. odrębne arkusze, zapewnione jest odpowiednie miejsce pracy, wydłużony czas egzaminu, ustalone odmienne zasady oceniania, jak i inne dostosowania, wynikające z dostarczonego orzeczenia.

Rekrutacja na studia

Pomyślnie zdana matura to przepustka na studia. Osoby, które nie posiadają świadectwa maturalnego nie mogą rozpocząć kształcenia wyższego nawet na uczelniach, gdzie przewidziany jest wolny nabór, a wyniki uzyskane na maturze nie są brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Już teraz dowiedz się wszystkich szczegółów na temat rekrutacji na studia. Poznaj terminy, opłaty, procedury.

Sprawdź, czym są progi punktowe.

Powiązane treści

Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Jak poradzić sobie ze stresem? - poradnik Maturzysty
Jak poradzić sobie ze stresem? - poradnik Maturzysty
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Kalendarz Maturzysty 2023_2024
Kalendarz Maturzysty 2023_2024
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Świadectwo dojrzałości (maturalne)
Świadectwo dojrzałości (maturalne)
Egzamin maturalny od zaplecza
Egzamin maturalny od zaplecza

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kaliski