Jakiego artykułu szukasz?

Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Sprawdź, jakie zmiany nastąpią w zasadach egzaminu maturalnego w 2023 roku. Poznaj terminy egzaminów i ogłoszenia wyników. Zobacz, jakie przedmioty można zdawać na maturze oraz jaki wynik gwarantuje zdanie egzaminu.

Matura 2023 - terminy, zmiany, organizacja

Terminy matur 2023

W roku 2023 matura rozpocznie się w czwartek, 4 maja o godz. 9.00 egzaminem pisemnym z języka polskiego. Kolejnego dnia, 5 maja maturzyści o 9.00 napiszą język angielski, a o 14.00 pozostałe języki obce. Ostatni przedmiot obowiązkowy – matematyka – przewidziany jest po przerwie weekendowej 8 maja, a na następne dni przewidziane są przedmioty dodatkowe: języki obce na poziomie rozszerzonym, wiedza o społeczeństwie, filozofia, biologia, matematyka, chemia, geografia.

Między 10 a 23 maja 2023 r. zaplanowane są egzaminy ustne, których szczegółowy harmonogram ustalają szkoły.

1 czerwca 2023 r. rozpoczynają się egzaminy zdawane w terminie dodatkowym. Potrwają do 19 czerwca. Dodatkowy egzamin maturalny przewidziany jest dla osób, które z uzasadnionych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym.

Szczegółowe terminy wszystkich egzaminów maturalnych w 2023 możesz sprawdzić w Kalendarzu Maturzysty.

Wyniki matur 2023

7 lipca 2023 r. ogłoszone będą wyniki tegorocznych matur, zdawanych zarówno w terminie podstawowym, jak i dodatkowym.

Od tego dnia będą także wydawane świadectwa, aneksy oraz informacje o wynikach uzyskanych na maturze.

Matura 2023 – przedmioty

Maturzyści przystępują minimum do czterech przedmiotów w części pisemnej, w tym trzech obowiązkowych, zdawanych na poziomie podstawowym:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka

oraz jednego przedmiotu dodatkowego, dowolnie wybranego, zdawanego na poziomie rozszerzonym (ewentualne dwujęzycznym, w przypadku języków obcych):

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy (do wyboru angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język mniejszości narodowej (do wyboru: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej
 • język kaszubski jako język regionalny
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Do egzaminu z języka mniejszości narodowej jako przedmiotu obowiązkowego przystępują absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej.

Ponadto w tym roku maturzyści zdają egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego, ewentualnie języka mniejszości narodowej – wszystkie bez określania poziomu. To zmiana w odniesieniu do ubiegłych lat, kiedy egzamin ustny nie był obowiązkowy.

Jakie przedmioty na maturze?

Jak wspomniano, każdy maturzysta musi przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych i jednego dodatkowego w części pisemnej oraz dwóch egzaminów w części ustnej. Warunkiem zdania matury jest uzyskanie z przedmiotów obowiązkowych przynajmniej 30% punktów. Punkty z przedmiotu dodatkowego nie wpływają na zdanie matury.

Wybór innych przedmiotów dodatkowych determinują wymogi rekrutacyjne na określone kierunki studiów. Dlatego warto szczegółowo poznać ofertę kształcenia i zasady naboru, aby przedmioty zdawane na maturze pozwoliły z sukcesem uczestniczyć w rekrutacji na wymarzone kierunki.

Matura poprawkowa 2023

Do poprawki z matury w tym samym roku mogą przystąpić tylko te osoby, które z jednego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części pisemnej lub ustnej lub jedynego przedmiotu dodatkowego nie uzyskały minimum 30% wymaganych punktów.

Egzamin poprawkowy pisemny odbędzie się 22 sierpnia 2023 r., o godz. 9.00, ustny – 21 sierpnia. Wyniki zostaną ogłoszone 8 września.

Deklaracje maturalne

Już we wrześniu uczniowie klas maturalnych składają wstępne deklaracje, z jakich przedmiotów dodatkowych będą zdawać maturę. Nie jest to jeszcze wiążące zobowiązanie, jednak z punktu widzenia przygotowania do matury, to ostatni dzwonek na decyzję, aby przez najbliższe miesiące przyłożyć się do określonych przedmiotów.

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym

Zanim więc wstępnie zadeklarujesz przedmioty maturalne, zajrzyj do naszych informatorów.

Sprawdź dostępne kierunki w miastach akademickich.

Zobacz, jakie odpowiadają Ci najbardziej typy studiów.

Szukaj interesujących Cię kierunków studiów lub szkół wyższych w Bazie uczelni. Więcej informacji o naborze znajdziesz w sekcji Rekrutacja, pod nazwą wybranej uczelni.

Poznaj wszystkie kierunki studiów.

Matura – organizacja

Maturzyści zabierają na egzamin dowód osobisty oraz długopis lub pióro z czarnym atramentem. Warto mieć ze sobą małą butelkę wody. Można również przynieść te przybory, które będą niezbędne do rozwiązywania arkuszy z określonych przedmiotów.

Dozwolone są: linijka, lupa, prosty kalkulator. Szkoła udostępni także wybrane wzory i stałe fizykochemiczne, odtwarzacz płyt CD z kompletem słuchawek, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik językowy, atlas historyczny.

Szczegółowy wykaz przyborów dozwolonych na egzaminie z konkretnego przedmiotu opublikowany jest na stronie CKE.

Warunki przeprowadzania matury i jej forma dostosowane są do szczególnych potrzeb zdających, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Dotyczy to choćby osób niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi, słabowidzących i niewidomych, słabosłyszących i niesłyszących, z autyzmem, zespołem Aspergera.

Dla tych osób przygotowywane są m.in. odrębne arkusze, zapewnione jest odpowiednie miejsce pracy, wydłużony czas egzaminu, ustalone odmienne zasady oceniania, jak i inne dostosowania, wynikające z dostarczonego orzeczenia.

Rekrutacja na studia

Pomyślnie zdana matura to przepustka na studia. Osoby, które nie posiadają świadectwa maturalnego nie mogą rozpocząć kształcenia wyższego nawet na uczelniach, gdzie przewidziany jest wolny nabór, a wyniki uzyskane na maturze nie są brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Już teraz dowiedz się wszystkich szczegółów na temat rekrutacji na studia. Poznaj terminy, opłaty, procedury.

Sprawdź, czym są progi punktowe.

Powiązane treści

Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Jak poradzić sobie ze stresem? - poradnik Maturzysty
Jak poradzić sobie ze stresem? - poradnik Maturzysty
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Świadectwo dojrzałości (maturalne)
Świadectwo dojrzałości (maturalne)
Egzamin maturalny od zaplecza
Egzamin maturalny od zaplecza

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Lubelska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy