Jakiego artykułu szukasz?

Egzamin maturalny od zaplecza

Warto, by maturzysta przystępujący do egzaminu dojrzałości wiedział, jakie zasady obowiązują podczas najważniejszego życiowego egzaminu, jakim jest dla niego matura.

Egzamin maturalny od zaplecza

Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej przez nauczycieli w macierzystej szkole oraz części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych.

W skład zespołu przedmiotowego przeprowadzającego egzamin ustny wchodzi dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden musi być zatrudniony w innej szkole.

Na sali egzaminacyjnej nie może przebywać nauczyciel, uczący zdającego w klasie maturalnej.

W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu pisemnego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli.

Co najmniej jeden musi być zatrudniony w innej szkole, a na sali egzaminacyjnej nie mogą przebywać nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawca zdających.


Zasady podczas matur

Egzaminatorzy nie mogą udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. Poszczególne arkusze egzaminacyjne z każdego przedmiotu są sprawdzane i oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych, przeszkolonych przez OKE i wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

W czasie egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu może zezwolić na opuszczenie sali w szczególnie uzasadnionej sytuacji, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Wyjątek stanowią osoby udzielające pomocy medycznej.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danej osoby, prosi o opuszczenie sali egzaminacyjnej i unieważnia egzamin zdającego z danego przedmiotu.

Za przygotowanie zestawów pytań, zadań i testów do przeprowadzenia egzaminów oraz opracowywanie standardów wymagań egzaminacyjnych odpowiada Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Jest to państwowa instytucja, która nadzoruje prace Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (OKE).

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl maturzysta znajdzie: harmonogram egzaminów maturalnych, arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich, informatory maturalne, analizy i statystyki.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) to instytucja koordynująca przebieg egzaminów na danym obszarze administracyjnym. Obecnie funkcjonuje 8 oddziałów OKE:

  • OKE w Poznaniu działa na obszarze województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego
  • OKE w Gdańsku odpowiada za województwa: pomorskie i kujawsko-pomorskie
  • OKE w Łomży podlegają województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie
  • OKE w Warszawie obejmuje województwo mazowieckie
  • OKE w Krakowie koordynuje prace w województwach: małopolskim, podkarpackim i lubelskim
  • OKE w Jaworznie działa na terenie województwa śląskiego
  • OKE we Wrocławiu odpowiada za województwa: dolnośląskie i opolskie
  • OKE w Łodzi obejmuje województwa: łódzkie i świętokrzyskie

Na stronach internetowych OKE można znaleźć informacje związane z przebiegiem egzaminu maturalnego w danym województwie. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przesyła do szkoły świadectwa dojrzałości oraz ich odpisy.

OKE może w szczególnych sytuacjach udostępnić wgląd do sprawdzonych arkuszy maturalnych. Jeśli maturzysta nie zgadza się z punktacją uzyskana na egzaminie, powinien wypełnić wniosek z prośbą o udostępnienie wyników i wysłać go do dyrektora OKE.


Najpierw matura - potem studia

Jeżeli nie wiesz, na jaki kierunek studiów się zdecydować - polecamy zapoznać się z Poradnikiem dla Maturzysty.

Typy studiów znajdziecie TUTAJ

Kierunki studiów opisane są TUTAJ

Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną prezentujemy TUTAJ

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów - TUTAJ

Studia podyplomowe - szukaj TUTAJ


Powiązane treści

Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Matury 2020 - podsumowanie, wskazówki, porady
Matury 2020 - podsumowanie, wskazówki, porady
Najpopularniejsze Uczelnie w rekrutacji 2019/2020
Najpopularniejsze Uczelnie w rekrutacji 2019/2020
Najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2019/2020
Najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2019/2020
​Matury 2020 - zmiany w dobie pandemii
​Matury 2020 - zmiany w dobie pandemii
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2017/2018
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2017/2018
Najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2017/2018
Najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2017/2018
​Dorośli i matura – jak przygotować się do egzaminu dojrzałości?
​Dorośli i matura – jak przygotować się do egzaminu dojrzałości?
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Matura za pasem? Zorganizuj się!
Matura za pasem? Zorganizuj się!
Jak przygotować się do matury z matematyki
Jak przygotować się do matury z matematyki
Jak przygotować się do matury z języka obcego
Jak przygotować się do matury z języka obcego
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Kalendarz Maturzysty 2021_2022
Kalendarz Maturzysty 2021_2022
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Nowa ustna matura z języka polskiego
Nowa ustna matura z języka polskiego
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Deklaracje maturalne
Deklaracje maturalne
Matura - istotne zmiany, najważniejsze informacje
Matura - istotne zmiany, najważniejsze informacje
​Maturalna statystyka
​Maturalna statystyka
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Maturalne lektury z polskiego
Maturalne lektury z polskiego
Matura pisemna z języka polskiego
Matura pisemna z języka polskiego
Matura ustna z języka obcego od 2015
Matura ustna z języka obcego od 2015
Najpopularniejsze kierunki studiów 2010/2011
Najpopularniejsze kierunki studiów 2010/2011
Matura z fizyki i astronomii
Matura z fizyki i astronomii
Świadectwo dojrzałości (maturalne)
Świadectwo dojrzałości (maturalne)
Najpopularniejsze kierunki oraz uczelnie 2012/2013
Najpopularniejsze kierunki oraz uczelnie 2012/2013
Przesądy maturalne, czyli kopniak, coś czerwonego i pożyczonego
Przesądy maturalne, czyli kopniak, coś czerwonego i pożyczonego
Matura z historii muzyki
Matura z historii muzyki
Ściąganie na maturze zbyt ryzykowne
Ściąganie na maturze zbyt ryzykowne

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Gdański
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni