Jakiego artykułu szukasz?

Matura ustna z języka obcego od 2015

Język obcy nowożytny w części ustnej jest zdawany bez wskazywania poziomu. Egzamin jest obowiązkowy, jego wynik ma wpływ na zdanie matury.

Matura ustna z języka obcego od 2015

Język obcy nowożytny w części ustnej jest zdawany bez wskazywania poziomu. Egzamin ustny z języka obcego jest obowiązkowy, jego wynik ma wpływ na zdanie matury.

Może być również zdawany jako przedmiot dodatkowy, także bez wskazywania poziomu - wybrany język musi być w tym wypadku inny, niż zdawany w części obowiązkowej egzaminu maturalnego i w tej sytuacji wynik egzaminu nie ma wpływu na zdanie matury.


Jakie języki?

Do wyboru są następujące języki obce:

  • język angielski
  • język niemiecki
  • język rosyjski
  • język francuski
  • język włoski
  • język hiszpański

Wybór języka w części ustnej musi być zgodny z zadeklarowanym w części pisemnej (o ile nie jest zdawany jako przedmiot dodatkowy).

Egzaminy z poszczególnych języków odbędą się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez szkoły. Przebieg ustnej matury we wszystkich językach obcych jest podobny.

Celem egzaminu ustnego jest sprawdzenie kompetencji językowych, umiejętności komunikowania się w codziennych sytuacjach. Prowadzony jest więc w języku obcym, trwa łącznie ok. 10 - 15 minut.


Jak wygląda matura ustna?

Na początku zdający losuje zestaw egzaminacyjny. Nie jest przewidziany czas na przygotowanie się do rozmowy. Początkowe pytania ogólne dotyczą zainteresowań zdającego, jego życia, miejsca zamieszkania, świata przyrody. Następnie po krótkim zapoznaniu się z wylosowanym poleceniem rozpoczyna się rozmowa z odegraniem wskazanych ról.

Przykładowo zadaniem zdającego będzie zaproponowanie wyjścia na kolację, wskazanie przechodniowi drogi do banku, zrelacjonowanie wydarzenia, w jakim wziął udział, odbycie rozmowy u lekarza, zorganizowanie wycieczki po mieście. Każdy wylosowany temat zawiera cztery kwestie, które muszą być uwzględnione w rozmowie.

Kolejna część polega na opisie wylosowanej ilustracji, po którym egzaminujący zadają trzy pytania związane z sytuacją przedstawioną na ilustracji lub odnoszące się do doświadczeń, zainteresowań zdającego, ale w zakresie tematyki ilustracji. Dobrze, aby odpowiedzi były rozbudowane, nie jednozadaniowe.

Ostatnia część to własna wypowiedź w oparciu o wylosowany materiał + również ilustrację. Zadaniem maturzysty będzie wyrażenie własnego zdania, argumentowanie dokonanego wyboru. Po niej zdający odpowiada na dwa pytania komisji, związane z tematyką wylosowanego materiału i wypowiedzi.

Ocenie podlega sprawność komunikacyjna, adekwatność odpowiedzi do zadanego pytania, zakres pomocy (a najlepiej jej brak) ze strony egzaminującego, użyte słownictwo, poprawność gramatyczna, zaawansowanie użytych struktur leksykalno-gramatycznych, wymowa i płynność wypowiedzi, wpływ ewentualnych błędów na komunikację.

W trakcie egzaminu nie można korzystać ze słowników ani innych pomocy.

Łącznie z ustnego egzaminu z języka obcego uzyskać można 30 punktów. Warunkiem zdania matury jest otrzymanie 30% wszystkich punktów, a więc minimum 9 punktów.

Zwolnieni z matury z języka obcego są finaliści i laureaci olimpiad z odpowiednich języków.

Wynik z części ustnej egzaminu z języka obcego jest uwzględniany podczas rekrutacji głównie na kierunki filologiczne.Powiązane treści

Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Jak poradzić sobie ze stresem? - poradnik Maturzysty
Jak poradzić sobie ze stresem? - poradnik Maturzysty
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jak przygotować się do matury z matematyki
Jak przygotować się do matury z matematyki
Jak przygotować się do matury z języka obcego
Jak przygotować się do matury z języka obcego
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Kalendarz Maturzysty 2021_2022
Kalendarz Maturzysty 2021_2022
Trening głosu nie tylko dla maturzysty i studenta, czyli jak mówić pewnie i wyraźnie
Trening głosu nie tylko dla maturzysty i studenta, czyli jak mówić pewnie i wyraźnie
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Nowa ustna matura z języka polskiego
Nowa ustna matura z języka polskiego
Deklaracje maturalne
Deklaracje maturalne
Matura - istotne zmiany, najważniejsze informacje
Matura - istotne zmiany, najważniejsze informacje
Ustna matura z języka polskiego - jak się przygotować?
Ustna matura z języka polskiego - jak się przygotować?
Matura z fizyki i astronomii
Matura z fizyki i astronomii
Egzamin maturalny od zaplecza
Egzamin maturalny od zaplecza
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Matura pisemna z języka polskiego
Matura pisemna z języka polskiego
Matura z historii muzyki
Matura z historii muzyki
Ściąganie na maturze zbyt ryzykowne
Ściąganie na maturze zbyt ryzykowne

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji