Jakiego artykułu szukasz?

Matura pisemna z języka polskiego

Pisemna matura z języka polskiego jest obowiązkowa. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest traktowany jako przedmiot dodatkowy, dlatego wynik tej części nie wpłynie na zdanie matury. Będzie natomiast odnotowany na świadectwie.

Matura pisemna z języka polskiego

Matura pisemna z języka polskiego jest obowiązkowa, ale tylko na poziomie podstawowym. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest traktowany jako przedmiot dodatkowy, a więc wynik tej części nie wpłynie na zdanie matury, jedynie będzie odnotowany na świadectwie.


Jak wygląda egzamin?

W części obowiązkowej (poziom podstawowy) sprawdzane jest rozumienie tekstu, obejmującego ok. 1000 słów. Będzie to tekst publicystyczny lub popularnonaukowy. Po jego przeczytaniu maturzysta ma do rozwiązania test pytań otwartych (należy wpisać własną odpowiedź) i zamkniętych (wystarczy wybrać jedną ze wskazanych odpowiedzi).

Pytania mogą dotyczyć rozumienia słów, myśli zawartych w akapicie, wyszukiwania, selekcjonowania informacji, dostrzegania analogii i przeciwieństw, struktury tekstu (odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia), odkrywania związków logicznych (wskazywanie np. tezy, hipotezy, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami), genezy tekstu, rozpoznawania nadawcy, jego intencji, rozpoznawania adresata, dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków językowych.

Drugim elementem egzaminu na poziomie podstawowym jest umiejętność napisania tekstu przez maturzystę na jeden z dwóch zaproponowanych tematów: wymagającego napisania rozprawki lub interpretacji tekstu poetyckiego.

Tematy mogą zawierać polecenie, np.: zanalizowania, zinterpretowania, porównania, skomentowania, napisania opinii o problemie zawartym w tekście oraz jej uzasadnienia, scharakteryzowania bohatera i jego kreacji, języka utworu, prądu, zjawiska typowego dla epoki. Oceniane będzie rozwinięcie tematu, kompozycja, styl, język, zapis (ortografia) oraz szczególne walory pracy. Tekst nie może być krótszy niż 250 słów.

Na wykonanie wszystkich powyższych zadań przewidziane jest 170 minut.

Maturzysta może otrzymać maksymalnie 70 punktów (20 za rozumienie tekstu i 50 za umiejętność pisania).

Warunkiem zdania egzaminu z języka polskiego jest uzyskanie 30% punktów z poziomu podstawowego, a więc 21 punktów.


Matura na poziomie rozszerzonym

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na napisaniu własnego tekstu. Tu również punktem wyjścia jest tekst zawarty w arkuszu egzaminacyjnym. Tematy mogą zawierać polecenie, np.: zanalizowania i zinterpretowania tekstów, interpretowania tekstu literackiego we wskazanym kontekście, np.: filozoficznym, historycznoliterackim, kulturowym, porównania tekstów, wyrażenia własnej opinii na temat tekstów kultury i problemów w nich zawartych oraz uzasadnienia jej, przeanalizowania języka tekstu, polemizowania z poglądem wyrażonym w tekście.

Pisemna wypowiedź nie może być krótsza niż 250 słów. Oceniane będą te same elementy pracy, jak na poziomie podstawowym. Za tą część egzaminu można uzyskać 40 punktów. Wynik wyrażony w skali procentowej nie ma wpływu na zdanie matury, nie ma więc również progu zaliczenia.

W trakcie egzaminu można korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny.Powiązane treści

Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
​Matury 2020 - zmiany w dobie pandemii
​Matury 2020 - zmiany w dobie pandemii
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
Jak przygotować się do matury z matematyki
Jak przygotować się do matury z matematyki
Jak przygotować się do matury z języka obcego
Jak przygotować się do matury z języka obcego
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Dieta maturzysty, czyli dobre odżywianie podczas nauki
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Zrób to teraz, nie odkładaj na później, czyli walka z prokrastynacją
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Jak się motywować do nauki przed maturą?
Nowa ustna matura z języka polskiego
Nowa ustna matura z języka polskiego
Deklaracje maturalne
Deklaracje maturalne
Matura - istotne zmiany, najważniejsze informacje
Matura - istotne zmiany, najważniejsze informacje
​Maturalna statystyka
​Maturalna statystyka
Ustna matura z języka polskiego - jak się przygotować?
Ustna matura z języka polskiego - jak się przygotować?
Ściąganie na maturze zbyt ryzykowne
Ściąganie na maturze zbyt ryzykowne
Egzamin maturalny od zaplecza
Egzamin maturalny od zaplecza
Matura z fizyki i astronomii
Matura z fizyki i astronomii
Świadectwo dojrzałości (maturalne)
Świadectwo dojrzałości (maturalne)
Maturalne lektury z polskiego
Maturalne lektury z polskiego
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Ustna matura z języka polskiego, czyli jak oczarować komisję?
Matura z historii muzyki
Matura z historii muzyki
Ostateczne deklaracje maturalne
Ostateczne deklaracje maturalne
Matura ustna z języka obcego od 2015
Matura ustna z języka obcego od 2015

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Szczeciński
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie