Jakiego artykułu szukasz?

Świadectwo dojrzałości (maturalne)

Świadectwo dojrzałości prezentuje wyniki egzaminów maturalnych, zaś świadectwo ukończenia szkoły podaje oceny uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej. Oceny szkolne nie mają wpływu na świadectwo maturalne.

Świadectwo dojrzałości (maturalne)

Warunki otrzymania świadectwa dojrzałości

Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Musi on:

a. przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
b. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz
c. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2022 r. nie było obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

Świadectwo dojrzałości prezentuje wyniki egzaminów maturalnych, zaś świadectwo ukończenia szkoły podaje oceny uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej. Oceny szkolne nie mają wpływu na świadectwo maturalne. Sam egzamin dojrzałości nie jest obowiązkowy. Szkołę można skończyć bez konieczności zdania matury. Ale matura jest niezbędna dla tych wszystkich, którzy chcą kontynuować naukę. Dotyczy to zarówno szkół wyższych, jak i niektórych szkół policealnych.

Egzamin maturalny jest zdany, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego maturzysta otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu na poziomie podstawowym.

Informacje na świadectwie maturalnym

Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego na maturze.

Wyniki ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach:

  • jako procent uzyskanych punktów,
  • jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa.

Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów (jeżeli absolwent przystąpił, bo wynik był mu potrzebny w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej).‎‎

Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎

Dla kogo 100 procent na maturze?

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają wpisaną na świadectwie dojrzałości informację o uzyskaniu 100% punktów z danego przedmiotu na wybranym poziomie.

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu mimo deklaracji, będzie miał wpisane 0%. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku ucznia, który nie przystąpił do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w drugim języku nauczania.

Uczeń, którego egzamin z przedmiotu dodatkowego został unieważniony, będzie miał na świadectwie wpisaną informację o uzyskaniu wyniku 0% z tego przedmiotu. W przypadku przedmiotów obowiązkowych jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu.

Aneks do świadectwa maturalnego

Absolwent, który powtórnie przystąpił do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku lub zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego, otrzyma aneks do świadectwa dojrzałości. Aneks jest dokumentem uzupełniającym (załącznikiem do świadectwa dojrzałości). Kandydaci na studia, którzy podwyższyli wynik egzaminu maturalnego lub zdali egzamin z przedmiotów dodatkowych wraz ze świadectwem składają aneks na uczelni.

Należy pamiętać, że świadectwo dojrzałości nie jest tym samym, co świadectwo ukończenia szkoły.

***

Nie wiesz, jakie studia wybrać? Zajrzyj do Poradnika dla Maturzysty

Poznaj różne Typy studiów, oferowane przez polskie uczelnie.

Kierunki studiów opisane są TUTAJ

Wybierz swoje Miasto akademickie i zasmakuj studenckiego życia.

Użyj Wyszukiwarki uczelni, kierunków, typów kształcenia, aby znaleźć najlepsze dla siebie studia.

Zaplanuj mądrze Studia podyplomowe - możesz je łączyć ze studiami licencjackimi lub magisterskimi.

Powiązane treści

Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie kierunki studiów najczęściej wybierają kandydaci?
Jakie kierunki studiów najczęściej wybierają kandydaci?
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Jakie kierunki i uczelnie najczęściej wybierają kandydaci na studia
Jakie kierunki i uczelnie najczęściej wybierają kandydaci na studia
Rekrutacja na studia
Rekrutacja na studia
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Egzamin maturalny od zaplecza
Egzamin maturalny od zaplecza

Komentarze (0)

brak komentarzy…