Jakiego artykułu szukasz?

Świadectwo dojrzałości (maturalne)

Świadectwo dojrzałości prezentuje wyniki egzaminów maturalnych, zaś świadectwo ukończenia szkoły podaje oceny uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej. Oceny szkolne nie mają wpływu na świadectwo maturalne.

Świadectwo dojrzałości (maturalne)

Absolwent, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Świadectwo dojrzałości prezentuje wyniki egzaminów maturalnych, zaś świadectwo ukończenia szkoły podaje oceny uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej. Oceny szkolne nie mają wpływu na świadectwo maturalne. Sam egzamin dojrzałości nie jest obowiązkowy. Szkołę można skończyć bez konieczności zdania matury. Ale matura jest niezbędna dla tych wszystkich, którzy chcą kontynuować naukę. Dotyczy to zarówno szkół wyższych, jak i niektórych szkół policealnych.

Egzamin maturalny jest zdany, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego maturzysta otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z danego przedmiotu na poziomie podstawowym.

Informacje na świadectwie maturalnym

Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej. Wyniki egzaminu ustnego i pisemnego wyrażone są w skali procentowej.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają wpisaną na świadectwie dojrzałości informację o uzyskaniu 100% punktów z danego przedmiotu na wybranym poziomie.

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu mimo deklaracji, będzie miał wpisane 0%. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku ucznia, który nie przystąpił do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w drugim języku nauczania.

Uczeń, którego egzamin z przedmiotu dodatkowego został unieważniony, będzie miał na świadectwie wpisaną informację o uzyskaniu wyniku 0% z tego przedmiotu. W przypadku przedmiotów obowiązkowych jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu.

Absolwent, który powtórnie przystąpił do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku lub zdawania egzaminu z przedmiotu dodatkowego, otrzyma aneks do świadectwa dojrzałości. Aneks jest dokumentem uzupełniającym (załącznikiem do świadectwa dojrzałości). Kandydaci na studia, którzy podwyższyli wynik egzaminu maturalnego lub zdali egzamin z przedmiotów dodatkowych wraz ze świadectwem składają na uczelni.

Należy pamiętać, że świadectwo dojrzałości nie jest tym samym, co świadectwo ukończenia szkoły.


Zajrzyj do Poradnika dla Maturzysty

Typy studiów znajdziecie TUTAJ

Kierunki studiów opisane są TUTAJ

Miasta akademickie wraz z ofertą edukacyjną prezentujemy TUTAJ

Wyszukiwarka uczelni, kierunków, typów studiów - TUTAJ

Studia podyplomowe - szukaj TUTAJ

Powiązane treści

Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
Oblana matura, słabo zdana matura - co robić?
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
Matury 2020 - podsumowanie, wskazówki, porady
Matury 2020 - podsumowanie, wskazówki, porady
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Co zrobić, gdy na maturze masz za mało punktów
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Zimowy nabór na studia - jak wygląda rekrutacja w lutym?
Jakie kierunki i uczelnie najczęściej wybierają kandydaci na studia
Jakie kierunki i uczelnie najczęściej wybierają kandydaci na studia
Egzamin maturalny od zaplecza
Egzamin maturalny od zaplecza
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia
Rekrutacja na studia
Jakie kierunki studiów najczęściej wybierają kandydaci?
Jakie kierunki studiów najczęściej wybierają kandydaci?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie