Jakiego artykułu szukasz?

Ostateczne deklaracje maturalne

Uwaga Maturzyści, do 7 lutego macie czas na złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych, wskazując tym samym z jakich przedmiotów będziecie zdawać egzamin dojrzałości.

Ostateczne deklaracje maturalne

Obowiązkiem osoby przystępującej do egzaminu maturalnego jest złożenie przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego ostatecznej deklaracji maturalnej w terminie do 7 lutego.


Maturzyści deklarują przystąpienie do egzaminów obowiązkowych z następujących przedmiotów:

 • język polski - część pisemna - poziom podstawowy
 • język polski - część ustna
 • język obcy nowożytny - część pisemna i ustna - poziom podstawowy
 • matematyka - część pisemna - poziom podstawowy
 • język mniejszości narodowej - część pisemna - poziom podstawowy
 • język mniejszości narodowej - część ustna - temat prezentacji.


Spośród przedmiotów maturalnych uczeń ma do wyboru następujące:

 • chemia
 • biologia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • wiedza o społeczeństwie
 • wiedza o tańcu
 • informatyka
 • filozofia
 • jęz. łaciński i kultura antyczna
 • język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy)

Powyższe przedmioty uczeń może zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.
Egzamin z języka obcego innego niż obowiązkowy, zadeklarowanego jako przedmiot dodatkowy można zdawać w części ustnej i w części pisemnej na różnych poziomach.


Uwaga! Jeżeli zdający wybierze jako przedmiot dodatkowy ten sam przedmiot, który zdaje jako obowiązkowy, przystępuje do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

 • język polski - przedmiot dodatkowy - poziom rozszerzony
 • język obcy nowożytny - przedmiot dodatkowy - poziom rozszerzony
 • matematyka - przedmiot dodatkowy - poziom rozszerzony


Ważna informacja:

W przypadku, kiedy uczeń nie złoży deklaracji ostatecznej, jego deklaracja wstępna jest traktowana jako deklaracja ostateczna.

Powiązane treści

Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Matura 2021 - informacje, terminy, zasady
Matury 2020 - podsumowanie, wskazówki, porady
Matury 2020 - podsumowanie, wskazówki, porady
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Matury 2020 - zmiany w dobie pandemii
​Matury 2020 - zmiany w dobie pandemii
​Dorośli i matura – jak przygotować się do egzaminu dojrzałości?
​Dorośli i matura – jak przygotować się do egzaminu dojrzałości?
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Matura Międzynarodowa - czy warto zdawać IB Diploma Programme
Jak przygotować się do matury z matematyki
Jak przygotować się do matury z matematyki
Jak przygotować się do matury z języka obcego
Jak przygotować się do matury z języka obcego
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Kalendarz Maturzysty 2022_2023
Nowa ustna matura z języka polskiego
Nowa ustna matura z języka polskiego
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Deklaracje maturalne
Deklaracje maturalne
Matura - istotne zmiany, najważniejsze informacje
Matura - istotne zmiany, najważniejsze informacje
​Maturalna statystyka
​Maturalna statystyka
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Matura pisemna z języka polskiego
Matura pisemna z języka polskiego
Matura ustna z języka obcego od 2015
Matura ustna z języka obcego od 2015
Egzamin maturalny od zaplecza
Egzamin maturalny od zaplecza
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Przesądy maturalne, czyli kopniak, coś czerwonego i pożyczonego
Przesądy maturalne, czyli kopniak, coś czerwonego i pożyczonego

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu