Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w WSHiU

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna to nowość w ofercie Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Kierunek realizowany jest w systemie jednolitych, 5-letnich studiów magisterskich.

Wybierając WSHiU masz szansę zdobyć wykształcenie, uprawniające do pracy nauczyciela na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, w klasach 1-3 oraz oddziałach przedszkolnych.

Kształcenie na studiach pedagogicznych obejmuje zagadnienia związane ze specyfiką rozwoju dzieci, przybliża techniki wspierające przyswajanie przez dzieci wiedzy. Wyposaża w umiejętności rozwiązywania sporów oraz sprawowania opieki nad dziećmi.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie, jak: pedagogika ogólna, psychologiczne koncepcje człowieka, psychologia dziecka, psychologia różnic indywidualnych, podstawy pedagogiki specjalnej, teoria wychowania, dydaktyka, komunikacja interpersonalna, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, itp.

Kto wybiera studia na pedagogice?

Przyszła praca pedagoga, nauczyciela wymaga szczególnych predyspozycji. Idealnymi kandydatami są osoby cierpliwe, wrażliwe, empatyczne, o spokojnym usposobieniu. Lubiące dzieci, potrafiące wzbudzić zaufanie, ale i respekt.

Jak przebiega rekrutacja na magisterskie studia pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w WSHiU?

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

  • języka polskiego
  • języka obcego

zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Dodatkowo odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, weryfikująca predyspozycje muzyczne, funkcje głosowe, słuchowe i artykulacyjne.

Perspektywy pracy po ukończeniu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w WSHiU.

Absolwenci studiów pedagogicznych będą posiadać kompetencje do pracy z dziećmi w:

  • szkołach i świetlicach
  • przedszkolach
  • oddziałach przedszkolnych
  • klasach integracyjnych
  • poradniach specjalistycznych
  • instytucjach profilaktyki społecznej
  • wymiarze sprawiedliwości.

Izabela tak motywuje wybór WSHiU oraz studiów pedagogicznych:

"- Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam być nauczycielką. Marzyłam o pracy w szkole i przedszkolu przez całą szkołę podstawową i liceum. Przed maturą byłam zdecydowana, by studiować pedagogikę i pracować z małymi dziećmi. Ktoś spyta: dlaczego akurat małe dzieci? Otóż dlatego, że są jak czysta karta, którą można odpowiednio pomalować, czyli ukształtować otwartego, ufnego, ciekawego świata człowieka. Ta baza, z którą każdy przedszkolak idzie dalej w świat jest niezwykle ważna, bo mocno rzutuje na następne lata szkolne i dalsze życie. Wyższa Szkoła Handlu i Usług była dla mnie idealnym wyborem - szkoła blisko, bez konieczności ponoszenia opłat, bo studia są finansowane ze środków unijnych. Teraz całą swoją uwagę koncentruję na ćwiczeniach. Chodzę na zajęcia podekscytowana, zaintrygowana, wpatrzona w wykładowców - każdy wydaje mi się interesujący - robię notatki, czytam wskazane źródła, staram się pracować systematycznie, bo marzy mi się stypendium naukowe".

Szczegółowe informacje związane z rekrutacją uzyskać można pod adresem:

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219
61-485, Poznań

tel.: 61 843 47 96

e-mail: rekrutacja@wshiu.pl

Biuro czynne jest 7 dni w tygodniu od 8:00-18:00.


Zobacz także Prezentację WSHiU w portalu