Perspektywy pracy po ukończeniu studiów w warszawskiej WSEiZ

Świetnie wykwalifikowani absolwenci mają praktyczną wiedzę, szansę stabilnego zatrudnienia, furtkę do dobrze płatnych zawodów. Zarobki specjalistów w pewnych dziedzinach są od samego początku satysfakcjonujące i rosną wraz z rozwojem kariery.

Jakie są perspektywy pracy po ukończeniu poszczególnych kierunków? Jaki charakter aktywności zawodowej determinuje wybór konkretnych studiów? Gdzie są zatrudniani absolwenci WSEiZ?

Przeczytajcie:

Absolwenci informatyki są najbardziej rozchwytywanymi pracownikami na rynku pracy. Dynamiczny rozwój branży IT powoduje, że specjaliści w tej dziedzinie są poszukiwani przez head hunterów, ich zarobki potrafią być naprawdę imponujące. Są zatrudniani jako projektanci czy administratorzy sieci komputerowych, baz danych, systemów teleinformatycznych. Zajmują się projektowaniem i testowaniem aplikacji, pracują jako graficy komputerowi, konsultanci systemów IT, webmasterzy.

Inżynierowie budownictwa pełnią funkcje wykonawców, kierowników budów, konstruktorów, doradców technicznych, projektantów konstrukcji, inspektorów działów gospodarki nieruchomościami. Pracują w biurach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych, organach samorządowych, własnych firmach – za biurkiem, przy komputerze, w terenie, w miejscu zamieszkania lub tam, gdzie aktualnie realizowany jest konkretny projekt budowlany.

Absolwent mechaniki i budowy maszyn może wykorzystać swoje kwalifikację i specjalistyczną wiedzę w przedsiębiorstwach, gdzie projektuje się maszyny i technologie oraz wytwarza, eksploatuje, serwisuje i sprzedaje lub wynajmuje maszyny i urządzenia.

Zarządzanie i inżynieria produkcji łączy wiedzę techniczną z praktyką menedżerską. Przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych, bazujących na wykorzystaniu zasobów technicznych.

Osoby, które ukończą kierunki architektoniczne czy wzornictwo to z pewnością ludzie kreatywni, wizjonerzy, potrafiący łączyć estetykę z funkcjonalnością. Absolwenci mogą pracować w firmach projektowych oraz projektowo-wykonawczych. Są przygotowani do zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, redakcjach i wydawnictwach, pracują jako graficy komputerowi, inżynierowie robót budowlanych, projektanci wzornictwa użytkowego, czy prowadzą własną praktykę designerską.

Specjaliści z zakresu ochrony środowiska są pracownikami przedsiębiorstw zajmujących się zaopatrzeniem w wodę, rekultywacją i rewitalizacją terenów zdegradowanych, ochroną powietrza, wód i gleby, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Pracują w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach monitorujących środowisko, w administracji parków narodowych czy krajobrazowych, laboratoriach badawczych i kontrolnych ale też placówkach propagujących ekologię, jak choćby media, instytucje edukacyjne.

Absolwenci zarządzania pracują na stanowiskach asystenckich, kierowniczych, menedżerskich we wszystkich działach przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych czy handlowych: marketingu, kadr, finansów, produkcji, planowania, zakupów. Potencjalnymi miejscami pracy są także banki lub inne instytucje finansowe, a także jednostki administracji samorządowej – wszystkie te obszary, gdzie podejmowane są decyzje mające usprawnić działanie organizacji, podnieść jej efektywność, wypracować zysk.

Zdrowie publiczne przygotowuje do pracy w szpitalach, przychodniach, prywatnych gabinetach lekarskich, placówkach nadzorczych jak NFZ czy Sanepid. Ośrodkach wellness i SPA, gabinetach odnowy biologicznej, sanatoriach, domach pomocy społecznej, hospicjach, organizacjach prowadzących edukację zdrowotną oraz zajmujących się promocją zdrowia.

Absolwenci WSEiZ mogą poszerzyć swoje kwalifikacje lub zdobyć dodatkowe wykształcenie i kompetencje zawodowe wybierając ciekawe kierunki z bogatej oferty studiów podyplomowych, organizowanych przez Uczelnię.

Chcesz się dowiedzieć więcej o studiach w WSEiZ? Przeczytaj.

Zobacz także Prezentację Uczelni w portalu